Welkom op de genealogiesite van de familie Benerink

Sinds 1996 ben ik bezig om een stamboom te maken van de familie Benerink, echter hij is nog niet volledig.

Dus iedereen die aanvullende informatie heeft kan dat naar mij toesturen.

ebenerink@hotmail.com

 

Waar komt de naam Benerink (Benerinck, Beneerink, Banniering) vandaan:

Zeer veel familienamen zijn van toponiemen (aardrijkskundige namen) afgeleid. Deze namen geven aan waar men vandaan kwam (herkomstnamen), welk gebied of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijhorend land in eigendom of pacht had.
Bij deze laatste groep duiden de namen tevens aan waar men woonde. (Straatnummers waren immers nog niet ingevoerd!) Dit type naam wordt dan ook wel met de term 'adresnaam' van de herkomstnamen onderscheiden. Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van steden, dorpen en landen; adresnamen op microtoponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen, straten.

Voorbeelden van adresnamen:

Boerderijnamen in het (noord)oosten van het land eindigend op -ing of -ink: Aalderink, Benerink, Bruggink, Joling, Lanting, Lieftink.

Het woord ink betekent zoon van, inkel betekend kleinzoon van, de inkel komt van het Duitse (en ook oud Germaanse) woord enkel wat kleinkind betekend. Aalderink zoon van Aaldert, Benerink zoon van Bene, Bruggink zoon van Brughel.

 

Copy of Foto_erve_Benerink_1.jpg (29319 bytes)

Foto van op het Pute aan de Broekzijdeweg in Albergen, met Joannes G.J Benerink (G2.4.5.2.4.7) en zijn ouders Johannes Gerardus Benerink (F2.4.5.2.4) en J.H.M Lindeboom. Hier woont nog steeds een Benerink.

Bovenstaande "Erve" staat nog steeds aan de broekzijdeweg in Albergen. 

 

In de weide op de voorgrond stond eens het "erve Benerink". Deze is eind 1890 afgebroken. Erve Benerink was eeuwenoud. In 1394 werd er al over gesproken. Onderstaande gegevens zijn uit archief Ridderschappen in Overijssel vanaf 1542

Albert van Scheven, priorin en gemeen convent tho Werseloehvermeieren aan Johan Benerinck en Greten, zijne echtgenoote, haar erf, geheeten Benerinck, gelegen in het gericht en het kerspel to Oetmersen in de buurschap to Albergen.
Gegeven in dem jare na Christus' gebuert dusent vijffhundert tweunde vertich, up dach Valentini des hilligen mertelers.

Albert van Scheven, priorin en gemeen convent tho Werseloe keurengoed dat Grete Benerinck tho Alberge, weduwe van Johan Benerinck,haar eigen horige, weder huwen mag met Luken Rottinck, Arends Rottinges zoon en wonen op het erf Benerinck voor 32 jaar.
Gegeven in dem jare na Christus' gebuert dusent vijffhundertveer ende vertich, up Uns leven Frouwen avent tho Lechtmissen.

Anna van Hovell, vrouwe en gemeen convent van het stift Werslokeuren goed dat Lukenne Bennerincks weer zal mogen huwen met Geese Evertinge en wonen op haar erf Benerinck, waarvoor zij een kind zullen hebben voor 12 jaar.

Elisabet van Oldenhuisz, vrouwe en gemeen convent van het stift Wersslo keuren goed dat Dirck Loesinck van Vasse met FennenGleszhuisz op haar erf Benerinck te Albergen zal wonen.
Geschen anno 1608 in februwario

Elisabet van Oldenhuisz, vrouwe en andere stiftsjufferen zoo als Elisabet Mulertz en Elisabet van Hoevel, vermeieren haar erf Benerinck toe Albergen aan Hendrick Benerinck en Aelken vanAvenhuisz toe Albergen.
Geschen Anno 1616, den derden dach Junij.

Uit oudheidkamer Twente: erve Benierink / Benerink

Allodiaal erve eig. Stift Weerselo

<1475-1765 tienden leen Overijssel

<1379-1708 achterleen Bevervoorde

<1379-1615 achterleen ten Grotenhuis

1615-1645 achterleen Huis Hengelo

1645-1708 sloptiende 3 mud rogge en 7 schepel mangzaad (gerst) aan Klooster Almelo

1448>1812 miskoren 6 spint rogge aan Kerk Tubbergen

<1500>1800 1475 Bernering, clederguet Werslo, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), burch Henrick van Besten, d.

1601 Benerinck, 11 mudde, 3 dachmal hoies, gifft die halve pacht, 2 mudde roggen, 2 mudde gerstichzaeth, gehoret den van Weerseloe. Item, gifft den convente van Almeloe 3 mudde roggen, 2 spint unde 7 schepel zaethslopteinden. 5 ľ 15 ľ 0.

1602 Benering, 11 mudt seylandt, 3 dachwerck hoylandt.

1832 Kadaster gemeente Tubbergen, sectie I nummer 609?

Deze erve Benerink aan de Bakenweg in Albergen is in 1890 afgebroken.

 

C4.5 Sophia/Euphemia/ Fije is geboren op erve Fleerkotte te Albergen. Haar ouders zijn Hermannus Joannes (Harm) Gasthuis en Catharina Fleerkotte. Harm neemt de naam Fleerkotte aan door zijn huwelijk

Sophia trouwt met Harmannus Hagenvoort, zoon van Hermannus Pegge later Hagenvoort en Fenne Pool. Zij nemen de naam Benerink aan na het gaan wonen op de erve Benerink. Het volgende staat op de site van Oudheidkamer Twente: Orgineel van de huwelijkse Voorwaarden tussen Hermannus Hagenvort en Soofija Hermsen Beneyrenk. Het echtpaar zal introuwen op het erf Benerink. Albergen 30 augustus 1777. Gift van J. te BruggenCate, Albergen aan J.J. van Deinse

Om het nog ingewikkelder te maken de vader van Hermannus Pegge (Hagenvoort) is Henricus Loo, die na het wonen op erve Pegge de naam Pegge heeft aangenomen, zijn vrouw was Aleida Hendrickzen

Dit houdt in dat voorouders van ons van vˇˇr Harmannus Hagenvoort niet de achternaam Benerink voeren.

 

In Twente was het tot 1811 gebruikelijk dat men de achternaam droeg van de boerderij waarop men woonde. Dat is eeuwenlang zo geweest. De bewoners van het erve Schepers heetten Schepers omdat ze woonden in de schaapherders- scheperswoning van het Weemselo. Toen in 1701 Euphemia Schepers met Johannes Pegge trouwde bleef dit echtpaar op het schepershuis. Hij kreeg dus automatisch de naam Schepers.

En toen daarna hun dochter Aleida met Egbertus Goorkotte trouwde kreeg ook hij Ún hun kinderen de naam Schepers. Tot 1811 kon dat gewoon. Maar daarna moest dat anders en nam men de naam van de vader aan. Maar wat was de naam van de vader? De ambtenaar vond dat vaak anders dan de pastoor. De pastoor schreef de dagelijkse naam op, zo men genoemd werd in het dorp. Maar de ambtenaar deed dat niet altijd hij vroeg naar de naam van de vader. En zo ontstond er vaak een verschil tussen hoe men zich liet noemen en hoe men zich liet schrijven

 

Bovenstaand  is het geboortehuis van Gerardus Benerink (E2.6.4.5). Dit huis staat in Mander

Op 29 september 2021 om 15 uur is geboren mijn kleinzoon Jason Stam, Sigrid en Matthijs gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon    J4.1.7.4.5.3.8.1.1

Nienke Benerink en Jarno Reuterink, gefeliciteerd met de geboorte van Noor Reuterink, geboren op 14 september 2021 om 17.12 uur

Deze stamboom is op 27-12-2021 voor het laatst bijgewerkt.

De stamboom bestaat inmiddels uit 8435 afstammelingen en 3330 partners van onderstaande personen. Dit zijn twaalf generaties. Henricus Loe en Aleida Hendrickzen (A) zijn stambedovergrootouders van Shontalee Hickling (M3.1.2.1.6.3.1.10.3.1.1.1)

 

 • A Henricus Loe nunc Pegge. Trouwde op donderdag 7 april 1690 te Tubbergen met Aleida Hendrickzen. Zij kregen 4 kinderen
 • B1 Henricus Pegge, geboren op vrijdag 18 december 1694 te Albergen (Tubbergen) en gedoopt op zaterdag 19 december 1694 te Tubbergen
 • B2 Henricus Pegge nunc Benerink, geboren op dinsdag 6 maart 1696 te Albergen (Tubbergen) en gedoopt op woensdag 7 maart 1696 te Tubbergen en overleden op xx-xx-1786, hij werd 89 jaar. Trouwde met Aleida Assink, zij is overleden op xx-xx-1792. Zij kregen 1 kind
 • C3.2 Bernardina Sc(h)epers, geboren en gedoopt op donderdag 30 december 1729 te Albergen (Tubbergen). Trouwde op xx-xx-1750 te Tubbergen met Hermanus Goorkotte, geboren op xx-xx-1726 te Albergen (Tubbergen) en overleden op xx-xx-1769 te Albergen(Tubbergen), hij werd 43 jaar. Zij kregen 7 kinderen
 • Bernadina hertrouwde op zaterdag 22 april 1770 te Tubbergen met Willem Dierink nune Goorkotte, gedoopt op woensdag 8 juli 1744 te Albergen (Tubbergen), overleden op zondag 9 januari 1820 (akte 13) om 11 uur te Albergen (Tubbergen), Hij werd 75jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • C4.3 Albertus Pegge, geboren te Albergen (Tubbergen) en gedoopt op dinsdag 3 mei 1741 te Tubbergen
 • C4.4 Henricus Pegge, geboren te Albergen (Tubbergen) en gedoopt op zaterdag 7 oktober 1742 te Tubbergen
 • C4.5 Hermannus Hagenvoort nunc Benerink , geboren te Albergen (Tubbergen),  gedoopt op zondag 27 september 1744 te Tubbergen en overleden op vrijdag 28 februari 1818 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 32), hij werd 73 jaar. Trouwde  op zaterdag 19 oktober 1777 te Tubbergen met Sophia (Fije) Gasthuis nunc Benerink, geboren en gedoopt op zaterdag 26 augustus 1753 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zondag 10 september 1815 om 18 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 107), zij werd 62 jaar. Zij kregen 7 kinderen
 • D2.1.2 Aleida Benerink, gedoopt op dinsdag 17 juni 1778 te Tubbergen. Trouwde op zaterdag 28 februari 1813 te Hoogwoud (NH) (akte 4) met Hendrik Ros, geboren op zondag 6 januari 1777 te Haaksbergen en overleden op zondag 25 april 1825 te Hoogwoud (akte 15), hij werd 48 jaar
 • D2.1.7 Hendrika Benerink, gedoopt op vrijdag 9 oktober 1790 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op maandag 24 november 1857 om 20.30 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 129), zij werd 67 jaar. Trouwde met Albertus oude Voshaar ook Paus genoemd, overleden op zaterdag 20 april 1811 te Ootmarsum. Zij kregen 1 kind
 • Hendrika hertrouwde op zaterdag 31 oktober 1812 te Geesteren (Tubbergen) (akte 12) met Hendrikus Timmers, geboren te Reutum (Tubbergen) en gedoopt op zaterdag 21 april 1782 te Ootmarsum en overleden op dinsdag 25 november 1828 om 9 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 113), hij werd 46 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • D2.1.8 Henrica Benerink(Dika/Diena), gedoopt op vrijdag 9 oktober 1790 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op dinsdag 11 mei 1852 om 1 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 38), zij werd 61 jaar. Trouwde op woensdag 24 april 1822 te Denekamp (akte 4) met Lucas Roesthuis, geboren op zondag 15 december 1776 te Denekamp en overleden op donderdag 8 december 1842 om 3 uur te Oud ootmarsum (Denekamp) (akte 94), hij werd 65 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • D2.1.10 Bernardus Benerink, gedoopt op woensdag 27 juli 1796 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op vrijdag 27 april 1827 om 13 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 53), hij werd 30 jaar. Trouwde op donderdag 6 april 1826 te Tubbergen (akte 8) met Maria Kroeze, gedoopt op maandag 28 april 1800 te Tubbergen en overleden op 23 juni 1878 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 65), zij werd 78 jaar. Zij kregen 1 kind
 • D3.1.1 Joannes Schepers(Jan), geboren en gedoopt op vrijdag 17 februari 1759 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 27 november 1838 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 122), hij werd 79 jaar. Trouwde op vrijdag 27 mei 1786 te Tubbergen met Joanna Hinverink(Henvoort)  overleden op xx-xx-1800 te Albergen (Tubbergen). Zij kregen 4 kinderen
 • Hertrouwde op zaterdag 16 juli 1808 te Tubbergen met Janna Brummelhuis, geboren op xx-xx-1779 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 3 februari 1841 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 10), zij werd 62 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • D3.1.2 Gertrudis Schepers, geboren en gedoopt  op vrijdag 17 februari 1759 te Albergen (Tubbergen) en overleden op vrijdag 19 februari 1814, zij werd 55 jaar. Trouwde op maandag 11 oktober 1785 te Tubbergen met Albert Luttikhuis, geboren op xx-xx-1861 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op dinsdag 24 mei 1836 om 18 uur te Tubbergen (akte 50), hij werd 75 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • D3.1.3 Maria Gertrudis Schepers, gedoopt op zaterdag 21 maart 1762 te Albergen (Tubbergen), gedoopt op maandag 23 maart 1762 te Tubbergen. Trouwde met Zwibertus Schlothuis, geboren op xx-xx-1751 te Tubbergen en overleden op maandag 17 november 1829 om 11 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 102), hij werd 78 jaar. Zij kregen 1 kind
 • D3.1.4 Johannes Hendrikus Schepers(Hendrik), gedoopt op maandag 3 september 1764 te Albergen (Tubbergen). Trouwde op zaterdag 6 april 1794 te Tubbergen met Janna Olthof, geboren te Zenderen (Borne)
 • D3.1.5 Johanna Schepers(Janna), gedoopt op vrijdag 27 november 1767 te Albergen (Tubbergen) en overleden op donderdag 5 juni 1823 om 8 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 63), zij werd 55 jaar. Trouwde op zaterdag 16 mei 1801 te Tubbergen met Joannes Henricus Boerigter nune Geerlink, gedoopt op zaterdag 29 november 1760 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 27 februari 1828 om 16 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 17), hij werd 67 jaar.  Zij kregen 5 kinderen
 • D3.2.2 Hendrika(Henedina) Goorkotte, gedoopt op vrijdag 26 augustus 1758 te Albergen (Tubbergen) en overleden op woensdag 9 september 1835 om 5 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 35), zij werd 77 jaar. Trouwde op zondag 21 oktober 1792 te Tubbergen met Hendrik oude Mensink geboren op xx-xx-1767 te Fleringen (Tubbergen) en overleden op donderdag 4 mei 1813 om 13 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 50), hij werd 46 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • D3.2.4 Maria Goorkotte, gedoopt op dinsdag 3 februari 1764 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zondag 3 mei 1835 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 26), zij werd 71 jaar. Trouwde op maandag 21 juli 1801 te Tubbergen met Joannes Rikmanspoel, gedoopt op zaterdag 18 augustus 1764 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zondag 19 februari 1815 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 32), hij werd 50 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • D3.2.6 Henricus Goorkotte(Jan Hendrik), geboren op xx-xx-1770 te Albergen (Tubbergen)en overleden op vrijdag 10 juli 1846 om 14 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 71), hij werd 76 jaar. Trouwde op zaterdag 30 mei 1807 te Tubbergen met Maria Fleerhuis, geboren op xx-xx-1776 te Albergen (Tubbergen) en overleden op maandag 24 oktober 1842 te Albergen (Tubbergen) (akte 90), zij werd 66 jaar.  Zij kregen 3 kinderen
 • D3.2.9 Hermen Jan Goorkotte, gedoopt op zaterdag 27 februari 1774 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 19 november 1839 om 5 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 91), hij werd 65 jaar. Hr bleef ongehuwd
 • D4.1.1 Hermannus Haarhuis, geboren te Fleringen (Tubbergen) en gedoopt op vrijdag 22 april 1769 te Tubbergen en overleden op vrijdag 19 november 1852 om 13 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 81) , hij werd 83 jaar.  Trouwde op dinsdag 22 februari 1797 te Tubbergen met Gezina Gesink, geboren te Vasse (Tubbergen) en gedoopt op donderdag 7 januari 1774 te Ootmarsum, en overleden op woensdag 22 december 1858 om 5 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 144), zij werd 84 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • D4.1.3 Joannes Henricus Haarhuis (Hendrik), geboren te Fleringen (Tubbergen) en gedoopt op donderdag 14 augustus 1778 te Tubbergen en overleden op woensdag 14 maart 1860 om 11 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 35), hij werd 81 jaar. Trouwde op vrijdag 22 april 1809 te Geesteren (Tubbergen) met Hendrika Steggehuis, geboren te Geesteren (Tubbergen) en gedoopt op maandag 12 juli 1779 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op vrijdag 6 maart 1846 om 6 uur te Geesteren (Tubbergen)(akte 28), zij werd 66 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • D4.5.4 Getrudis Benerink, gedoopt op dinsdag 19 mei 1782 te Albergen  (Tubbergen) en overleden op zondag 2 november 1862 te Albergen (Tubbergen) (akte 115), zij werd 80 jaar. Trouwde op donderdag 13 april 1815 te Tubbergen(akte 9) met Stephanus (oude) Hergelink, gedoopt  op donderdag 26 december 1794 te Albergen  (Tubbergen) en overleden op dinsdag 23 januari 1855 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 6), hij werd 60 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • D4.5.5 Gerardus Joannis Beneerink(Gerritjan), geboren en gedoopt op donderdag 9 augustus 1784 te Albergen (Tubbergen) en overleden op maandag 16 juli 1861 om 0.30 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 74), hij werd 76 jaar. Trouwde op donderdag 20 april 1820 te Tubbergen (akte 12) met Joanna Breembroek, geboren op dinsdag 31 juli 1787 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op zondag 21 maart 1825 om 5 uur te Tubbergen (akte 29), zij werd 36 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • D4.5.8 Catharina Benerink, geboren te Mander (Tubbergen), gedoopt op maandag 16 januari 1792 te Tubbergen en overleden op maandag 21 april 1862 om 3 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 43), zij werd 70 jaar. Trouwde met Hendrik Veltkamp, geboren op xx-xx-1784 te Emblekamp Bentheim (Duitsland) en overleden op donderdag 24 januari 1828 om 4 uur te Mander (Tubbergen) (akte7), hij werd 44 jaar. Zij kregen 1 kind
 • E2.1.7.2 Albertus Timmers, geboren op 26 september 1814 om 1 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 104) en overleden op 10 januari 1823 om 5 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 3), hij werd 8 jaar
 • E2.1.7.4 Gerardus Timmers, geboren op 4 juli 1819 te om 4.30 uur Geesteren (Tubbergen) (akte 69) en overleden op 16 november 1819 om 6 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 109), hij werd 4 maanden
 • E2.1.7.7 Aleida Timmers, geboren op 3 december 1826 om 17 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 144) en overleden op 27 september 1891 om 21 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 94), zij werd 64 jaar. Trouwde op 11 februari 1858 te Tubbergen (akte 7) met Gerardus Engbers, geboren op 30 april 1814 te Vasse (Tubbergen) (akte 41) en overleden op 16 maart 1895 om 12 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 60), hij werd 80 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • E2.1.8.1 Janna Roesthuis geboren op 23 januari 1823 om 2 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 10) en overleden op 13 maart 1910 om 17 uur te Denekamp (akte 24), zij werd 87 jaar. Trouwde op 19 juli 1843 te Denekamp (akte 12) met Gerritjan Olde Meule, geboren op 26 oktober 1815 om 18 uur te Oldenzaal (akte 126) en overleden op 14 januari 1855 om 9 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 5), hij werd 39 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Janna hertrouwde op 22 november 1855 te Denekamp (akte 39) met Fredericus Steggink, geboren op 9 augustus 1828 om 6 uur te Denekamp en overleden op 1 november 1910 om 16 uur te oud Ootmarsum (Denekamp), hij werd 82 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • E2.1.8.3 Helena Roesthuis, geboren op 3 maart 1831 om 1 uur te Denekamp (akte 25) en overleden op 26 april 1893 om 22.30 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 50), zij werd 62 jaar. Trouwde op 8 mei 1860 te Tubbergen (akte 22) met Hendrikus Bertels, geboren op 20 maart 1827 om 11 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 38) en overleden op 2 mei 1880 om 10.30 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 64), hij werd 53 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • E3.1.1.1 Anna Maria Schepers, gedoopt op dinsdag 13 maart 1787 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zaterdag 22 juni 1817 om 5 uur te Hertme (Borne) (akte 52), zij werd 30 jaar. Trouwde op dinsdag 22 november 1808 te Borne met Bernardus Aalderink, geboren en gedoopt op maandag 15 augustus 1768 te Hertme (Borne) en overleden op maandag 17 mei 1853 om 2 uur te Hertme (Borne) (akte 39), hij werd 84 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • E3.1.1.2Aleyda Schepers, gedoopt op zaterdag 2 augustus 1788 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zondag 26 april 1840 om 19 uur te Dulder (Weerselo) (akte 56), zij werd 51 jaar. Trouwde  op zondag 6 december 1813 te Weerselo (akte 25) met Steffanus Stopel, geboren op zaterdag 1 maart 1788 te Dulder (Weerselo) en overleden op dinsdag 9 juli 1844 om 17 uur  te Dulder (Weerselo) (akte 72), hij werd 56 jaar 
 • E3.1.1.3 Alijda Schepers, geboren op zaterdag 31 januari 1790 te Albergen (Tubbergen) en overleden op xx-xx-1790 te Albergen (Tubbergen)
 • E3.1.1.5 Joannis Schepers, geboren op vrijdag 23 augustus 1809 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zaterdag 15 maart 1823 om 8 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 37), hij werd 13 jaar
 • E3.1.1.6 Joannes Henrikus Schepers, geboren op vrijdag 21 augustus 1813 om 6 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 77) en overleden op donderdag 9 maart 1882 om 2 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 36), hij werd 68 jaar. Trouwde op vrijdag 22 januari 1853 te Tubbergen (akte 4) met Johanna Daggel, geboren op vrijdag 3 januari 1823 om 5 uur te Dulder (Weerselo) (akte 2) en overleden op woensdag 15 maart 1910 om 15.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte40), zij werd 87 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • E3.1.2.1 Aleida Luttikhuis, geboren op xx-xx-1789 te Tubbergen en overleden op vrijdag 9 januari 1863 om 11.30 uur te Haarle (Tubbergen), zij werd 74 jaar
 • E3.1.3.1 Egbertus Schlothuis, gedoopt op vrijdag 1 november 1794 te Vasse (Tubbergen) en overleden op dinsdag 25 februari 1868 om 11 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 24), hij werd 73 jaar. Trouwde op vrijdag 21 juli 1815 te Tubbergen (akte 22) met Euphemia Dekkers, gedoopt op donderdag 5 september 1794 te Vasse (Tubbergen) en overleden op woensdag 8 februari 1860 om 6 uur te Vasse (Tubbergen) (akte23), zij werd 65 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • E3.1.5.2 Gerhardus Geerlink, geboren te Albergen (Tubbergen), gedoopt op woensdag 28 maart 1804 te Tubbergen en overleden op woensdag 2 september 1846 om 11 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 86), hij werd 42 jaar. Hij blijft ongehuwd
 • E3.1.5.3 Alijda Geerlink, gedoopt op vrijdag 16 januari 1807 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 11 april 1815 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 57), zij werd 8 jaar
 • E3.1.5.4 Egbertus Geerlink, gedoopt op zondag 22 april 1810 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zondag 23 april 1815 om 19 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 68), hij werd 5 jaar
 • E3.1.5.5 Hermannus Geerlink, geboren op maandag 27 januari 1812 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zondag 23 april 1815 om 18 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 67), hij werd 3 jaar
 • E3.2.2.3 Gerardus Joannes Mensink(Jan), gedoopt op 19 mei 1801 te Tubbergen en overleden op 17 juni 1860 om 22 uur te Lenthe (Dalfsen) (akte 68), hij werd 59 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • E3.2.6.1 Berendina Goorkotte, geboren op zaterdag 20 augustus 1809 te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 15 februari 1820 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 38), zij werd 10 jaar
 • E3.2.6.3 Hermannus Goorkotte, geboren op maandag 21 oktober 1817 om 17 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 103) en overleden op dinsdag 15 februari 1820 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 39), hij werd 2 jaar
 • E4.1.1.1 Joanna Haarhuis, geboren te Fleringen (Tubbergen), gedoopt op woensdag 15 mei 1799 te  Tubbergen en overleden op donderdag 27 januari 1887 om 8 uur te Hasselo (Weerselo) (akte 7), zij werd 87 jaar. Trouwde op woensdag 4 juli 1832 te Weerselo (akte 17) met Gerrit Jan Lansink, geboren te Delden, gedoopt op zaterdag 27 januari 1793 te Delden en overleden op dinsdag 31 januari 1871 te Weerselo (akte23), hij werd 78 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • E4.1.1.3 Gerardus Joannes Haarhuis, geboren en gedoopt op zondag 21 november 1802 te Fleringen (Tubbergen) en overleden op vrijdag 23 januari 1886 om 3 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 11), hij werd 83 jaar. Trouwde op donderdag 26 april 1838 te Tubbergen (akte 6) met Maria Theresia Grashuis, geboren te Tubbergen, gedoopt op woensdag 13 juni 1810 te Tubbergen en  overleden op zaterdag 8 december 1889 om 18 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 116), zij werd 79 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • E4.1.1.4 Gerardus Haarhuis, geboren en gedoopt op woensdag 17 februari 1808 te Fleringen (Tubbergen) en overleden op zaterdag 24 november 1868 om 15 uur de Deurningen (Weerselo) (akte 102) , hij werd 60 jaar. Trouwde op maandag 14 mei 1833 te Tubbergen (akte 15) met Johanna Lubbers, geboren op maandag 28 maart 1809 te Tubbergen en overleden op woensdag 8 juli 1846 om 12 uur te Weerselo (akte 58), zij werd 37 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Gerhardus hertrouwde op donderdag 6 februari 1851 te Weerselo (akte 3) met Joanna Wennink, geboren op woensdag 17 juni 1818 te Weerselo en overleden op zondag 3 augustus 1885 om 20 uur te Deurningen (Weerselo) (akte 67), zij werd 67 jaar. Zij kregen 1 kind
 • E4.1.1.5 Johanna Maria Haarhuis, geboren te Fleringen (Tubbergen), gedoopt op zaterdag 21 april 1810 te Tubbergen en overleden op maandag 13 oktober 1885 om 20 uur te Borne (akte 58), zij werd 75 jaar. Trouwde op donderdag 15 mei 1851 te Borne (akte 10) met Joannes Vaalt, geboren te Borne, gedoopt op maandag 2 september 1804 te Borne en overleden op donderdag 4 december 1884 om 5 uur te Borne (akte 80), hij werd 80 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • E4.1.3.3 Euphemia Haarhuis nunc Lubbers, geboren op zaterdag 19 november 1814 te Geesteren (Tubbergen) (akte 118) en overleden op zaterdag 6 oktober 1860 om 4 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 113), zij werd 45 jaar. Trouwde op donderdag 11 mei 1848 te Tubbergen (akte 12) met Martinus Nijmeijer nunc Kroesen, geboren op dinsdag 24 december 1811 te Tubbergen. Zij kregen 1 kind
 • E4.1.3.4 Johannes Haarhuis, geboren op donderdag 29 augustus 1817 om 16 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 85) en overleden op zaterdag 22 mei 1825 om 1 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 48), hij werd 7 jaar
 • E4.1.3.5 Hendrika Haarhuis, geboren op dinsdag 17 januari 1821 om 21 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 7) en overleden op zondag 7 mei 1882 om 5 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 71), zij werd 61 jaar
 • E4.5.1.1 Joanna Kemna, gedoopt op vrijdag 21 november 1806 te Albergen (Tubbergen) en overleden op zaterdag 10 december 1864 om 5 uur te Borne (akte 82), zij werd 58 jaar. Trouwde op donderdag 25 april 1839 te Borne (akte 7) met Gerardus Kosters, geboren en gedoopt op donderdag 23 maart 1798 te Borne en overleden op dinsdag 27 november 1855 om 16 uur te Borne (akte 96), hij werd 57 jaar.  Zij kregen 2 kinderen
 • Johanna hertrouwde op woensdag 4 juni 1857 te Borne (akte 11) met Jannes Vellener, geboren op zondag 10 februari 1828 om 4 uur te Borne (akte 13) en overleden op dinsdag 1 augustus 1899 om 10 uur te Zenderen (Borne) (akte 46), hij werd 71 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • E4.5.1.2 Hermanus Johannes Benerink, gedoopt op maandag 17 oktober 1809 te Albergen (Tubbergen) en overleden op woensdag 27 juli 1859 om 23.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 87), hij werd 49 jaar. Trouwde op dinsdag 18 februari 1846 te Tubbergen (akte 6) met Adelheit Olimulder, geboren te Geesteren (Tubbergen) en gedoopt op maandag 1 maart 1813 te Tubbergen (akte 23)
 • E4.5.1.4 Euphemia Gezina Benerink, geboren op 15 oktober 1814 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 111) en overleden op woensdag 11 januari 1815 om 15 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 8), zij werd 12 weken
 • E4.5.1.6 Hendrika Benerink, geboren op donderdag 13 juli 1821 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 83) en overleden op donderdag 18 september 1890 om 17 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 146), zij werd 69 jaar. Trouwde op woensdag 7 mei 1851 te Tubbergen (akte 15) met Joannes Frongink, geboren zaterdag 21 maart 1807 te Tubbergen en overleden op zondag 7 januari 1883 om 23.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 6), hij werd 75 jaar.  Zij kregen 2 kinderen
 • E4.5.4.1 Henricus Hergelink (Hendrik), geboren op woensdag 18 september 1816 om 3 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 96) en overleden op donderdag 5 juli 1888 om 11 uur te Albergen(Tubbergen) (akte 74) , hij werd 71 jaar. Trouwde op woensdag 5 september 1855 te Tubbergen (akte 28) met Maria Oude Rotgerink, geboren op vrijdag 5 maart 1824 om 21 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 27) en overleden op woensdag 25 december 1872 om 14 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 149) onder naam Heers, zij werd 48 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • E4.5.5.1 Euphemia Maria Beneerink, geboren op vrijdag 18 juli 1820 om 19 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte69) en overleden op maandag 21 mei 1866 om 9 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 45), zij werd 45 jaar. Trouwde op donderdag 18 augustus 1859 te Tubbergen (akte 23) met Hendrikus Lohuis nunc Everlo, geboren donderdag 1 oktober 1818 om 4 uur te Geesteren  (Tubbergen) (akte 84) en overleden op vrijdag 1 september 1877 om 10 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 105), hij werd 58 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • E4.5.5.3 Johannes Benerink, geboren op zondag 1 oktober 1821 om 14 uur te Tubbergen (akte 111) en overleden op woensdag 6 december 1854 om 1 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 126), hij werd 33 jaar.
 • E4.5.5.4 Hendrikus Benerink, geboren op vrijdag 12 maart 1825 om 5 uur te Tubbergen (akte 24) en overleden op zondag 21 maart 1825 om 8 uur te Tubbergen (akte 30), hij werd 8 dagen.
 • E4.5.5.5 Jan Benerink, geboren en gedoopt op donderdag 10 augustus 1826 om 16 uur te Tubbergen (akte 89) en overleden op vrijdag 5 februari 1898 om 5.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 12), hij werd 71 jaar. Trouwde op donderdag 16 september 1852 te Tubbergen (akte 25) met Maria Steffens, geboren op woensdag 17 februari 1819 om 13 uur te Almelo(ambt) (akte 11), en overleden op maandag 28 december 1896 om 8 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 131), zij werd 77 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • E4.5.5.6 Aleida Benerink, geboren op zaterdag 2 februari 1828 om 1 uur te Tubbergen (akte 12) en overleden op zondag 30 december 1889 om 4 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 124), zij werd 61 jaar. Zij blijft ongehuwd
 • E4.5.5.7 Hendrikus Benerink, geboren en gedoopt op zaterdag 20 september 1829 om 8 uur te Tubbergen (akte 122) en overleden op maandag 1 juli 1872 om 16 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 78), hij werd 42 jaar. Hij blijft ongehuwd
 • E4.5.5.9 Fredericus Benerink, geboren op zaterdag 5 januari 1839 om 12 uur te Tubbergen (akte 8) en overleden op woensdag 21 januari 1891 om 7 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 11), hij werd 52 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • E4.5.7.1 - Benerink(zoon), doodgeboren op donderdag 11 december 1828 om 5 uur te Tubbergen (akte 124)
 • E4.5.7.3 - Benerink(zoon), doodgeboren op vrijdag 24 augustus 1832 om 22 uur te Tubbergen (akte 84)
 • E4.5.7.4 Johannes Benerink, geboren op donderdag 16 augustus 1833 te Tubbergen (geen geboorteakte) en overleden op maandag 26 maart 1889 om 12.30 uur te Manderveen (Tubbergen) (akte 37), hij werd 55 jaar. Trouwde op donderdag 19 september 1867 te Tubbergen (akte 30) met Geertrui Aalberink, geboren op zaterdag 22 februari 1840 om 19 uur te Weerselo (akte 26) en overleden op zaterdag 2 september 1871 om 17 uur te Mander (Tubbergen) (akte 80), zij werd 31 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Johannes hertrouwde op woensdag 15 november 1871 te Tubbergen (akte 27) met Aleida Everlo, geboren op vrijdag 25 december 1841 om 18 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 121) en overleden op donderdag 8 oktober 1874 om 22 uur te Mander (Tubbergen) (akte 95). Zij werd 32 jaar. Zij kregen 1 kind
 • Johannes hertrouwde op zaterdag 10 april 1875 te Tubbergen (akte 18) met Hendrika Johanna Kamphuis, geboren op donderdag 28 oktober 1847 om 22 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 91) en overleden op maandag 26 december 1932 om 0.30 uur te Tubbergen (akte 118), zij werd 85 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • E4.5.7.5 Johannes Benerink, geboren op zaterdag 25 april 1835 om 1 uur te Tubbergen (akte 66) en overleden op maandag 12 december 1921 om 12 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 113), hij werd 86 jaar. Trouwde op donderdag 23 april 1868 te Tubbergen (akte 4) met Hendrika Brughuis, geboren op vrijdag 8 januari 1842 om 1 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 4) en overleden op zaterdag 7 februari 1903 om 5 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 15), zij werd 61 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • E4.5.7.7 Albartus Benerink, geboren op maandag 2 juli 1838 om 19 uurte Tubbergen (akte 69) en overleden op maandag 19 januari 1886 om 23 uur te Manderveen (Tubbergen) (akte 9), hij werd 47 jaar. Trouwde op dinsdag 14 mei 1873 te Tubbergen (akte 14) met Gesina Schr÷der, geboren op dinsdag 15 mei 1833 om 14 uur te Tubbergen (akte 65) en overleden op vrijdag 6 maart 1896 om 5 uur te Manderveen (Tubbergen) (akte 35), zij werd 62 jaar. Zij kregen 2 kinderen.
 • E4.5.8.1 Frederica Veltkamp, geboren op dinsdag 16 februari 1825 om 0.30 uur te Mander (Tubbergen) (akte 14) en overleden op dinsdag 2 januari 1912 om 23.30 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 3), zij werd 86 jaar. Zij bleef onguhuwd
 • F2.1.7.6.1 Hendrikus Timmers, geboren op donderdag 21 juli 1859 om 4 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 90) en overleden op vrijdag 11 december 1936 om 1 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 127), hij werd 77 jaar. Trouwde op woensdag 21 juni 1899 te Tubbergen (akte 22) met Hendrika Maria Aalberink, geboren op zondag 31 juli 1864 om 8 uur te Weerselo (akte 74) en overleden op donderdag 26 november 1931 om 15 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 120), zij werd 67 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F2.1.7.6.2 Albertus Timmers, geboren op 19 september 1860 om 22 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 96) en overleden op 3 november 1860 om 6 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 120), hij werd 6 weken
 • F2.1.7.6.3 Aleida Timmers, geboren op zondag 17 augustus 1862 om 16 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 101) en overleden op vrijdag 17 juli 1863 om 11 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 77), zij werd 11 maanden
 • F2.1.7.6.4 Johannes Timmers, geboren op zondag 26 juni 1864 om 6 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 71) en overleden op dinsdag 11 november 1941 om 20 uur te Weerselo, hij werd 77 jaar. Trouwde op woensdag 15 april 1896 te Tubbergen (akte 10) met Gesina Broenink, geboren op donderdag 24 mei 1855 om 17 uur te Mander (Tubbergen) (akte 63) en overleden op zaterdag 20 augustus 1898 om 18 uur te Borne (akte 56), zij werd 43 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • Johannes hertrouwde op vrijdag 26 april 1901 te Tubbergen (akte 13) met Gerritdina Diepemaat, geboren op woensdag 30 maart 1859 om 23.30 uur te Markelo (akte 27) en overleden op zaterdag 9 februari 1946 om 11.15 uur te Weerselo (akte 16), zij werd 86 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F2.1.7.6.6 Janna Timmers, geboren op zaterdag 20 mei 1871 om 4 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 70) en overleden op woensdag 11 september 1901 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 136), zij werd 30 jaar. Trouwde op woensdag 20 april 1892 te Tubbergen (akte 10) met Antonie Johannes Leemhuis, geboren op maandag 6 december 1852 om 16 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 131) en overleden op zaterdag 7 februari 1920 om 3uur te Albergen (Tubbergen) (akte 8), hij werd 67 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F2.1.7.7.1 Johanna Engbers, geboren op zondag 6 februari 1859 om 4 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 17) en overleden op dinsdag 1 maart 1920 om 5 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 22), zij werd 61 jaar. Trouwde op woensdag 15 juli 1891 te Tubbergen (akte 32) met Gerhardus Paus, geboren op dinsdag 16 januari 1850 om 16 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte9) en overleden op maandag 8 augsutus 1910 om 9.30 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 85), hij werd 60 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • F2.1.7.7.3 Susanna Engbers, geboren op maandag dag 28 september 1863 om 14 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 125) en overleden op woensdag 19 juni 1873 om 14.30 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 76), zij werd 9 jaar
 • F2.1.8.1.2 Maria olde Meule, geboren op vrijdag 10 november 1848 om 13 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 81) en overleden op dinsdag 31 januari 1922 om 1 uur te Overdinkel (Losser) (akte 37), zij werd 73 jaar. Trouwde op zaterdag 18 januari 1879 te Losser (akte 1) met Johannes Hendrikus Werger, geboren op woensdag 4 juni 1851 om 10 uur te Beuningen (Losser) (akte 56) en overleden op dinsdag 18 april 1933 om 15 uur te Overdinkel (Losser) (akte 66), hij werd 81 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F2.1.8.1.3 Susanna olde Meule, geboren op zondag 10 augustus 1851 om 20 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 71) en overleden op zaterdag 6 maart 1852 om 15 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 18), zij werd 6 maanden
 • F2.1.8.1.4 Johanna Steggink, geboren op dinsdag 30 september 1857 om 2 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 88) en overleden op woensdag 28 februari 1861 om 10 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 24), zij werd 3 jaar
 • F2.1.8.1.6 Susanna Steggink, geboren op zondag 14 februari 1864 om 12 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 24) en overleden op zaterdag 27 februari 1864 om 8 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 32), zij werd 13 dagen
 • F2.1.8.1.7 Johannes Steggink, geboren op donderdag 27 september 1866 om 14 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 101) en overleden op zondag 4 april 1937 om 1 uur te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 20), hij werd 70 jaar. Trouwde op zaterdag 6 mei 1908 te Tubbergen (akte 14) met Euphemia Hulsink, geboren op zondag 7 november 1875 om 21 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 166) en overleden op woensdag 28 juni 1950 om 13 uur te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 52), zij werd 74 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F2.1.8.2.1 Albertus Kokhuis, geboren op woensdag 2 augustus 1849 om 15 uur te Mander (Tubbergen) (akte 86) en overleden op dinsdag 2 januari 1850 om 16 uur te Mander (Tubbergen) (akte 3), hij werd 6 maanden
 • F2.1.8.2.2 Suzanna Kokhuis, geboren op zondag 20 oktober 1850 om 12 uur te Mander (Tubbergen) (akte 122) en overleden op maandag 11 januari 1853 om 13 uur te Mander (Tubbergen) (akte 3), zij werd 2 jaar
 • F2.1.8.2.8 Geertruida Kokhuis, geboren op donderdag 20 oktober 1864 om 4 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 114) en overleden op vrijdag 4 augustus 1950 om 5 uur te Enschede (akte 789), zij werd 85 jaar. Trouwde op donderdag 11 oktober 1888 te Enschede (akte 88) met Gerardus Joannes Assink, geboren op zaterdag 16 juni 1866 om 1.30 uur te Enschede (akte 93) en overleden op zaterdag 17 augustus 1901 om 18 uur te Enschede (akte 406), hij werd 35 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Geertruida hertrouwd op zaterdag 16 augustus 1902 te Enschede (akte 136) met Christianus Theodorus Antonius Hermsen, geboren op maandag 20 maart 1877 om 20 uur te Den Bosch (akte 204) en overleden op maandag 27 juni 1955 om 12.45 uur te Enschede (akte 572), hij werd 78 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F2.1.8.2.9 Gezina Kokhuis, geboren op maandag 15 april 1867 om 3 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 65) en overleden op woensdag 5 april 1939 om 14.30 uur te Enschede (akte 270), zij werd 71 jaar. Trouwde op woensdag 3 augustus 1898 te Tubbergen (akte 27) met Johannes Hermannus Franciscus Ticheler, geboren op maandag 24 augustus 1874 om 10.30 uur te Enschede (akte 126) en overleden op zondag 13 oktober 1907 om 12.30 uur te Enschede (akte 285), hij werd 33 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Gezina hertrouwd op donderdag 23 juli 1914 te Enschede (akte 178) met Willem Grondman, geboren op dinsdag 30 april 1873 om 22 uur te Lonneker (akte 168) en overleden op donderdag 1 januari 1942 om 21 uur te Doetinchem (akte 2), hij werd 68 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F2.1.8.2.11 Hendrikus Kokhuis, geboren op vrijdag 7 juni 1872 om 5 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 78) en overleden op vrijdag 4 december 1959 om 9.30 uur te Enschede (akte 987), hij werd 87 jaar. Trouwde op vrijdag 16 februari 1901 te Lichtenvoorde (akte 3) met Hendrika Johanna Knippenborg, geboren op donderdag 11 december 1879 om 15 uur te Ulft (Gendringen) (akte 167) en overleden op maandag 27 april 1908 om 8.45 uur te Bocholt (D), zij werd 28 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Hendrikus hertrouwd met Anna Maria te Wiele, geboren op dinsdag 24 december 1878 om 8 uur te Winterswijk (akte 229) en overleden op dinsdag 22 maart 1960 om 14 uur te Enschede (akte 328), zij werd 81 jaar
 • F2.1.10.1.3 Maria Geerdink, geboren op zondag 21 december 1856 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 140) en overleden op donderdag 9 april 1885 om 6.30 uur te Oldenzaal (akte 28), zij werd 28 jaar. Trouwde op maandag 19 mei 1884 te Oldenzaal (akte 9) met Hermannus Johannes Wageman, geboren op donderdag 28 juli 1859 om 7.30 uur te Oldenzaal (akte 53) en overleden op zaterdag 19 september 1936 om 5 uur te Apeldoorn (akte 551), hij werd 77 jaar. Zij kregen 1 kind
 • F2.1.10.1.4 Johannes Geerdink, geboren op donderdag 1 september 1859 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 113) en overleden op zaterdag 3 september 1932 om 7 uur te Almelo (akte 215), hij werd 73 jaar. Trouwde op woensdag 28 januari 1891 te Tubbergen (akte 3) met Geertruida Gezina oude Hergelink (zie F4.5.4.3.2), geboren op maandag 27 februari 1865 om 3 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 37) en overleden op donderdag 29 januari 1920 om 23 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 5), zij werd 54 jaar. Zij kregen 7 kinderen. Zie verder  F4.5.4.3.2
 • F2.1.10.1.6 Johanna Geerdink, geboren op dinsdag 18 oktober 1864 om 3 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 113) en overleden op donderdag 18 september 1890 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 145), zij werd 25 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • F2.1.10.1.8 Hendrika Geerdink, geboren op dinsdag 13 december 1870 om 14 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 158) en overleden op zondag 10 maart 1872 om 6 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 30), zij werd 1 jaar
 • F3.1.1.1.1 Hendrika Aalderink, geboren en gedoopt op vrijdag 3 februari 1810 te Borne en overleden op vrijdag 9 februari 1878 te Weerselo (akte 20), zij werd 68 jaar. Trouwde op vrijdag 21 oktober 1831 te Weerselo (akte 43) met Hendrikus Evelo, gedoopt op dinsdag 23 oktober 1787 te Weerselo en overleden op donderdag 26 september 1872 om 7 uur te Dulder (Weerselo) (akte 93), hij werd 84 jaar. Zij krijgen 2 kinderen
 • F3.1.1.1.2 Jannes Aalderink, geboren op donderdag 19 december 1811 te Hertme (Borne) en overleden op zondag 27 juni 1830 te Hertme(Borne) (akte 61), hij werd 18 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F3.1.1.4.1 Johanna Schepers, geboren op donderdag 19 juli 1827 om 16.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 79) en overleden op maandag 9 november 1868 om 13 uur te Dulder (Weerselo) (akte 98), zij werd 41 jaar. Trouwde op woensdag 16 mei 1855 te Tubbergen (akte 18) met Gerardus Johannes Kemna, geboren op woensdag 9 juli 1828 om 20 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 76) en overleden op vrijdag 5 november 1880 om 19 uur te Dulder (Weerselo) (akte 99), hij werd 52 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • F3.1.1.4.3 Jan Schepers, geboren op maandag 10 november 1829 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 135) en overleden op donderdag 30 november 1871 om 20 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 102), hij werd 42 jaar. Trouwde op maandag 27 juni 1864 te Tubbergen (akte 23) met Johanna Lubbers, geboren op donderdag 7 februari 1834 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 15) en overleden op vrijdag 29 maart 1895 om 14 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 68) , zij werd 61 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F3.1.1.4.4 Aleida Schepers, geboren op donderdag 1 februari 1833 om 20 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 25) en overleden op donderdag 3 november 1910 om 19 uur te Tubbergen (akte 109), zij werd 77 jaar. Trouwde op woensdag 16 oktober 1872 te Weerselo (akte 23) met Jannes oude Nijhuis, geboren op maandag 28 december 1841 om 1 uur te Weerselo (akte 126) en overleden op zondag 27 september 1897 om 12 uur te Tubbergen (akte 101), hij werd 55 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F3.1.1.4.6 Gerhardus Schepers, geboren op dinsdag 21 juni 1836 om 5 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 51) en overleden op zaterdag 7 januari 1838 om 15 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 3), hij werd 1 jaar
 • F3.1.1.4.7 Maria Schepers, geboren op maandag 17 september 1838 om 17 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 99) en overleden op zaterdag 15 december 1900 om 18 uur te Tubbergen (akte 148), zij werd 62 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • F3.1.1.6.1 Joanna Schepers, geboren op zaterdag 24 juni 1854 om 10 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 77) en overleden op zondag 29 december 1918 om 10.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 147), zij werd 64 jaar. Zij bleef onguhuwd
 • F3.1.1.6.2 Johannes Schepers, geboren op vrijdag 3 januari 1857 om 6 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 1) en overleden op zondag 4 juli 1948 om 8 uur te Saasveld (Weerselo) (akte 20), hij werd 91 jaar. Trouwde op zaterdag 7 mei 1892 te Weerselo (akte 11) met Geertrui Tinselboer, geboren op vrijdag 7 oktober 1837 om 12 uur te Weerselo (akte 107) en overleden op zondag 30 maart 1913 om 7 uur te Dulder (Weerselo) (akte 26), zij werd 75 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • Johannes hertrouwde op donderdag 14 mei 1914 te Weerselo (akte 13) met Dina Withag, geboren op dinsdag 28 augustus 1883 om 6 uur te Borne (akte 89) en overleden op zondag 8 juli 1956 om 3 uur te Saasveld (Weerselo) (akte 32), zij werd 72 jaar. Zij kregen 4 kinderen
  • G3.1.1.6.2.1 - Schepers geboren op 29 juni 1915
  • G3.1.1.6.2.2 H.J.M Schepers geboren op 11 november 1916
  • G3.1.1.6.2.3 G.J.J Schepers geboren op 24 maart 1919
  • G3.1.1.6.2.4 J.E.M Schepers geboren op 20 oktober 1920
 • F3.1.1.6.4 Jan Schepers, geboren op zaterdag 3 oktober 1863 om 10 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 128) en overleden op zaterdag 5 juni 1943 (akte 35) om 14.30 uur te Weerselo, hij werd 79 jaar. Trouwde op vrijdag 31 oktober 1902 te Weerselo (akte 35) met Aleida Koekkoek, geboren op donderdag 26 februari 1858 om 2 uur te Dulder (Weerselo) (akte 25) en overleden op dinsdag 23 juli 1940 om 3.30 uur te Weerselo (akte 29), zij werd 82 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F3.1.1.6.5 Maria Schepers, geboren op maandag 25 maart 1867 om 12 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 55) en overleden op zondag 7 februari 1943 om 12.15 uur te Tubbergen (akte 14), zij werd 75 jaar. Trouwde op maandag 23 januari 1899 te Tubbergen (akte 1) met Johannes Bernardus Borghuis, geboren op woensdag 29 december 1858 om 20 uur te Denekamp (akte 96) en overleden op maandag 25 oktober 1943 om 22.30 uur te Tubbergen (akte 95), hij werd 84 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.1.2.2.1 Aleida Luttikhuis, geboren op woensdag 28 december 1814 om 1 uur te  Haarle (Tubbergen) (akte 129) en overleden op vrijdag 22 augustus 1834 om 11 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 72), zij werd 19 jaar. Zij bleef onguhuwd
 • F3.1.2.2.2 Johannes Luttikhuis, geboren op donderdag 28 februari 1817 om 10 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 21) en overleden op zondag 10 maart 1817 om 11 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 21), hij werd 12 dagen
 • F3.1.2.2.3 Jan Luttikhuis, geboren op dinsdag 7 januari 1818 om 11 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 8) en overleden op donderdag 1 juli 1875 om 17 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 87), hij werd 57 jaar. Hij bleef onguhuwd
 • F3.1.2.2.5 Gerardus Joannes Luttikhuis, geboren op donderdag 23 maart 1821 om 10 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 45) en overleden op zaterdag 30 december 1871 om 2 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 121), hij werd 50 jaar. Trouwde op donderdag 29 november 1855 te Tubbergen (akte 36) met Gezina Baasdam, geboren op vrijdag 19 november 1830 om 16 uur te Tubbergen (akte 124) en overleden op donderdag 19 januari 1860 om 2 uur te Haarle(Tubbergen) (akte 8), zij werd 29 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.1.2.2.6 Geertruida Luttikhuis, geboren op maandag 20 januari 1823 om 0 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 9) en overleden op dinsdag 14 maart 1905 om 3.30 uur te Volthe (Weerselo) (akte 33), zij werd 82 jaar. Trouwde op zaterdag 5 januari 1856 (akte 1) te Denekamp met Gerardus Bruggink, geboren op zaterdag 20 maart 1824 om 4 uur te Nutter (Denekamp) (akte 25) en overleden op zaterdag 2 augustus 1856 om 13 uur te Nutter (Denekamp) (akte 69), hij werd 32 jaar
 • Geertruida hertrouwde op vrijdag 20 april 1860 te Weerselo (akte 12) met Gerrit Jan Horsthuis, geboren op vrijdag 20 september 1822 om 5.30 uur te Haarle (Weerselo) (akte 79) en overleden op dinsdag 24 juni 1884 om 13 uur te Volthe (Weerselo) (akte 57), hij werd 61 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.1.2.2.7 Suzanna Luttikhuis, geboren op maandag 15 januari 1827 om 12 uur  te Reutum (Tubbergen) (akte 7) en overleden op vrijdag 2 augustus 1872 om 2 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 88), zij werd 45 jaar. Trouwde op donderdag 27 november 1851 te Tubbergen (akte 47) met Johannes oude Voshaar, geboren op woensdag 12 februari 1829 om 2 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 29) en overleden op dinsdag 4 maart 1856 om 5 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 21), hij werd 27 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Suzanna hertrouwde op woensdag 23 april 1857 te Tubbergen (akte 12) met Gerhardus Everlo op Lohuis, geboren op donderdag 25 april 1822 om 10 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 49) en overleden op vrijdag 28 juni 1886 om 7 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 85), hij werd 64 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F3.1.2.3.6 Euphemia Luttikhuis, geboren op woensdag 12 augustus 1835 om 4 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 91) en overleden op vrijdag 17 augustus 1866 om 22 uur te groot Agelo ( Denekamp) (akte 65), zij werd 31 jaar. Trouwde op zaterdag 20 april 1858 te Denekamp (akte 9) met Jan Hendrik oude Lashof, geboren op donderdag 10 januari 1828 om 12 uur te Denekamp (akte 1) en overleden op maandag 30 november 1863 om 23.30 uur te groot Agelo ( Denekamp) (akte 90), hij werd 35 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F3.1.2.3.7 Gerardus Johannes Luttikhuis (GerritJan), geboren op woensdag 27 november 1839 om 13 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 137) en overleden op donderdag 19 oktober 1912 om 19 uur te Loenen (akte 14), hij werd 72 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F3.1.3.1.1 Lambertus Slaathuis, geboren op vrijdag 10 maart 1820 om 14 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 25) en overleden op zaterdag 23 januari 1904 te Vasse (Tubbergen) (akte 16), hij werd 83 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F3.1.3.1.2 Johannes Slaathuis, geboren op vrijdag 4 augustus 1826 om 6 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 83) en overleden op dinsdag 29 november 1904 om 17.30 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 133), hij werd 78 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F3.1.3.1.3 Johannes Slaathuis, geboren op maandag 12 april 1830 om 13 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 54) en overleden op woensdag 5 februari 1919 om 20 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 9), hij werd 88 jaar. Trouwde op woensdag 17 november 1875 te Tubbergen (akte 59) met Johanna Bosfink, geboren op zaterdag 3 oktober 1846 om 21 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 93) en overleden op dinsdag 1 februari 1910 om 6 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 18), zij werd 63 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.1.3.1.4 Susanna Slaathuis, geboren op woensdag 2 april 1834 om 7 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 32) en overleden op dinsdag 19 september 1882 om 4 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 117), zij werd 48 jaar. Trouwde op dinsdag 23 november 1875 te Tubbergen (akte 61) met Egbertus Everhardus ter Heine, geboren op zaterdag 15 maart 1829 om 15 uur te Tubbergen (akte 54)
 • F3.1.5.1.2 Johanna Geerlink, geboren op zaterdag 12 januari 1828 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 4) en overleden op woensdag 28 november 1883 om 5 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 127), zij werd 55 jaar. Trouwde op donderdag 3 april 1856 te Tubbergen (akte 5) met Jan Rikmanspoel, geboren op zondag 19 november 1821 om 18 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 134) en overleden op zondag 1 oktober 1899 om 17 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 123), hij werd 77 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F3.1.5.1.3 Gerrit Jan Geerlink, geboren op zondag 30 januari 1831 om 15 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 7) en overleden op zondag 30 januari 1831 om 16 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 12), hij werd 1 uur oud
 • F3.1.5.1.4 Aleida Geerlink, geboren op zaterdag 9 juni 1832 om 21 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 47) en overleden op donderdag 3 december 1896 om 11 uur te Raalte (akte 118), zij werd 64 jaar. Trouwde op vrijdag 11 september 1869 te Raalte (akte 29) met Hermanus Lambertus Meinders, geboren op zaterdag 30 maart 1816 om 2 uur te Raalte (akte 42) en overleden op donderdag 24 juli 1879 om 19 uur te Raalte (akte 90), hij werd 63 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F3.1.5.1.5 Johanna Maria Geerlink, geboren op woensdag 11 februari 1835 om 5 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 24) en overleden op zaterdag 29 december 1838 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 135), zij werd 3 jaar
 • F3.1.5.1.6 Gesina Geerlink, geboren op zondag 8 januari 1838 om 7 uur te Albergen  (Tubbergen) (akte 1) en overleden op vrijdag 7 september 1928 om 19 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 77), zij werd 90 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • F3.1.5.1.8 Hendrikus Geerlink, geboren op dinsdag 8 augustus 1843 om 11 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 62) en overleden op maandag 29 februari 1932 om 14.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 26), zij werd 88 jaar. Trouwde op donderdag 26 september 1878 te Tubbergen (akte 36) met Johanna Laarhuis, geboren op maandag 4 augustus 1851 om 6 uur te Zenderen (Borne) (akte 63) en overleden op zondag 19 december 1881 om 13.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 116), zij werd 30 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.2.2.1.1 Janna van de Koele, geboren op zaterdag 7 augustus 1825 om 19 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 79) en overleden op woensdag 27 augustus 1829 om 11 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 72), zij werd 4 jaar
 • F3.2.2.1.2 Hendrikus van de Koele, geboren op zaterdag 7 augustus 1825 om 19.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 80) en overleden op dinsdag 19 januari 1904 om 2 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 14), hij werd 78 jaar. Trouwde op woensdag 6 juni 1866 te Tubbergen (akte 24) met Euphemia Hendrika Silderhuis, geboren op vrijdag 1 juni 1832 om 10 uur te Vriezenveen (akte 24) en overleden op maandag 28 december 1908 om 23 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 125), zij werd 76 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.2.2.1.3 Johannes van de Koele, geboren op dinsdag 6 januari 1830 om 23 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 4) en overleden op donderdag 11 november 1853 om 24 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 98), hij werd 23 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F3.2.2.1.4 Johanna Koelen later Koelink, geboren op maandag 27 augustus 1833 om 19 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 99) en overleden op donderdag 17 december 1869 om 19 uur te Wierden (akte 159), zij werd 36 jaar. Trouwde op dinsdag 10 mei 1865 te Wierden (akte 15) met Bernardus Morsink, geboren op donderdag 15 januari 1830 om 23 uur te Wierden (akte 7) en overleden op zondag 27 december 1869 om 9 uur te Wierden (akte 163), hij werd 39 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F3.2.2.1.5 Hendrika Koelen, geboren op zondag 4 oktober 1835 om 16 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 119) en overleden op woensdag 28 maart 1889 om 7.30 uur te Tubbergen (akte 38), zij werd 53 jaar. Trouwde op maandag 3 juni 1872 te Tubbergen (akte 25) met Johannes Mensink, geboren op vrijdag 4 oktober 1844 om 23 uur te Tubbergen (akte 115) en overleden op donderdag 9 mei 1878 om 12.30 uur te Tubbergen (akte 48), hij werd 33 jaar
 • Hendrika hertrouwd op dinsdag 24 juni 1885 te Tubbergen (akte 18) met Gradus Johannes Leus, geboren op maandag 21 oktober 1816 om 5 uur te Almelo(stad) (akte 100) en overleden op zaterdag 10 januari 1891 om 22 uur te Vriezenveen (akte 6), hij werd 74 jaar.
 • F3.2.6.2.1 Jan Hendrik Goorkotte, geboren op zondag 4 december 1836 om 20 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 108) en overleden op donderdag 15 november 1900 om 14 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 136), hij werd 63 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F3.2.6.2.2 Jan Goorkotte, geboren op zaterdag 26 januari 1839 om 13 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 15) en overleden op maandag 15 juli 1901 om 13 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 119), hij werd 62 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F3.2.6.2.3 Maria Goorkotte, geboren op maandag 23 november 1841 om 22 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 111) en overleden op dinsdag 11 augustus 1931 om 9.30 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 92), zij werd 89 jaar. Trouwde op woensdag 30 juni 1875 te Tubbergen (akte 35) met Bernardus Lansink, geboren op woensdag 20 april 1836 om 11 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 33) en overleden op donderdag 28 maart 1912 om 3.30 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 34), hij werd 75 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F3.2.6.2.4 Geertruida Goorkotte, geboren op donderdag 14 maart 1845 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 26) en overleden op zaterdag 26 november 1893 om 18 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 112), zij werd 48 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • F3.2.6.2.6 Johanna Maria Goorkotte , geboren op vrijdag 13 februari 1858 om 3 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 16) en overleden op dinsdag 10 januari 1928 om 15 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 5), zij werd 69 jaar. Trouwde op zaterdag 2 juni 1888 te Tubbergen (akte 18) met Gerhardus Demmer, geboren op zondag 29  maart 1863 om 9 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 53) en overleden op donderdag 10 januari 1952 om 23 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 4), hij werd 88 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F4.1.1.1.1 Berendina Lansink, geboren op woensdag 30 maart 1836 om 18 uur te Weerselo (akte 43) en overleden op zaterdag 26 mei 1917 om 22 uur te Hasselo (Weerselo) (akte 51), zij werd 81 jaar. Trouwde op woensdag 26 oktober 1864 te Weerselo (akte 23) met Bernardus Ensink, geboren op zondag 26 augustus 1832 om 4 uur te Bornebroek (Borne) (akte 38) en overleden op zaterdag 13 mei 1905 om 19.30 uur te Hasselo (Weerselo) (akte 63), hij werd 72 jaar. Zij kregen 1 kind
 • F4.1.1.1.2 Geziena Maria Lansink, geboren op maandag 24 juni 1839 om 1 uur te Hasselo (Weerselo) (akte 81) en overleden op woensdag 4 februari 1897 om 21 uur te Borne (akte 7), zij werd 57 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • F4.1.1.2.1 Jannes Mensink, geboren op maandag 24 juli 1826 om 8 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 79) en overleden op dinsdag 5 augustus 1862 om 19 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 85), hij werd 36 jaar. Trouwde op donderdag 12 februari 1858 te Tubbergen (akte 8) met Hendrika Bekhuis, geboren op zaterdag 15 juli 1826 om 15 uur te Tubbergen (akte 74) en overleden op 9 maart 1895 om 0.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 48), zij werd 68 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F4.1.1.2.2 Gesina Mensink, geboren op zondag 9 maart 1828 om 14 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 32) en overleden op maandag 4 maart 1900 om 22 uur te Denekamp (akte 23), zij werd 71 jaar. Trouwde op donderdag 23 april 1868 te Denekamp (akte 5) met Gerhardus Luisch, geboren op donderdag 10 september 1818 om 15 uur te Lattrop (Ootmarsum) (akte 103) en overleden op vrijdag 11 december 1903 om 16 uur te Denekamp (akte 63), hij werd 85 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F4.1.1.2.3 Gerardus Joannes Mensink, geboren op woensdag 11 februari 1830 om 9 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 21) en overleden op maandag 8 juli 1906 om 19 uur te Denekamp (akte 53), hij werd 76 jaar. Trouwde op maandag 29 april 1872 te Denekamp (akte 6) met Geertruij Pikkemaat, geboren op zondag 19 januari 1829 om 5 uur te Denekamp (akte 7) en overleden op zaterdag 17 september 1892 om 22 uur te Denekamp (akte 76), zij werd 63 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F4.1.1.2.4 Hermannus Mensink, geboren op zondag 8 maart 1832 om 11 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 19) en overleden op donderdag 16 februari 1911 om 5 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 20), hij werd 78 jaar. Trouwde op zaterdag 9 april 1865 te Tubbergen (akte 16) met Hendrika Sandhuis, geboren op vrijdag 20 maart 1818 om 15 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 30) en overleden op woensdag 25 oktober 1905 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 92), zij werd 87 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F4.1.1.2.5 Bernardus Mensink, geboren op zaterdag 23 februari 1834 om 5 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 24) en overleden op woensdag 7 november 1883 om 15 uur te Groot Agelo (Denekamp) (akte 100), hij werd 49 jaar. Trouwde op vrijdag 17 augustus 1866 te Denekamp (akte 22) met Hermina Gesina Kamphuis, geboren op woensdag 28 oktober 1841 om 3 uur te Denekamp (akte 103) en overleden op zaterdag 23 september 1871 om 8 uur te Groot Agelo (Denekamp) (akte 67), zij werd 29 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Bernardus hertrouwd op woensdag 10 april 1872 te Denekamp (akte 5) met Gezina Reest, geboren op donderdag 29 januari 1841 om 6 uur te Denekamp (akte 10) en overleden op zondag 20 oktober 1912 om 4 uur te Groot Agelo (Denekamp) (akte 67), zij werd 71 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • F4.1.1.2.6 Gerrit Jan Mensink, geboren op woensdag 9 maart 1836 om 12 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 21) en overleden op zaterdag 4 juni 1911 om 16 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 62), hij werd 75 jaar. Trouwde op woensdag 15 november 1871 te Tubbergen (akte 28) met Janna Lentferink , geboren op vrijdag 10 april 1846 om 10 uur te Weerselo (akte 46) en overleden op maandag 8 januari 1878 om 17 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 4), zij werd 31 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Gerrit Jan hertrouwd op vrijdag 31 januari 1879 te Tubbergen (akte 4) met Susanna Kemperink, geboren op zondag 6 november 1859 om 10 uur  te Reutum (Tubbergen) (akte 145) en overleden op maandag 21 januari 1924 om 14.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 8), zij werd 64 jaar. Zij kregen 7 kinderen
 • F4.1.1.2.8 Martinus Mensink, geboren op dinsdag 24 november 1840 om 10 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 113) en overleden op maandag 18 april 1892 om 13 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 72), hij werd 51 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F4.1.1.3.1 Gesina Haarhuis, geboren op zaterdag 24 oktober 1840 om 1 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 100) en overleden op maandag 17 februari 1908 om 8 uur te Tubbergen (akte 17), zij werd 67 jaar. Trouwde op dinsdag 4 mei 1881 te Tubbergen (akte 11) met Gerrit Jan Hofstede, geboren op maandag 10 januari 1854 om 20 uur te Lemselo (Weerselo) (akte 1) en overleden op dinsdag 23 december 1930 om 1 uur te Tubbergen (akte 95), hij werd 76 jaar. Zij kregen 1 kind
 • F4.1.1.3.2 Geertruida Haarhuis, geboren op zondag 11 december 1842 om 15 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 114) en overleden op zaterdag 4 augustus 1860 om 1 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 99), zij werd 17 jaar
 • F4.1.1.3.4 Aleida Haarhuis, geboren op donderdag 23 november 1848 om 2 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 107) en overleden op dinsdag 19 oktober 1881 om 15 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 98), zij werd 32 jaar. Trouwde op zaterdag 8 mei 1875 te Tubbergen (akte 29) met Jan Booijink, geboren op woensdag 8 mei 1850 om 15 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 68) en overleden op woensdag 9 december 1936 om 5 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 126), hij werd 86 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • F4.1.1.3.5 Johanna Maria Haarhuis, geboren op dinsdag 10 augustus 1852 om 19 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 83) en overleden op donderdag 15 juli 1926 om 13.30 uur te Ootmarsum (akte 16), zij werd 73 jaar. Trouwde op dinsdag 12 februari 1884 te Denekamp (akte 3) met Gerardus Ophuis, geboren op maandag 17 juli 1854 om 5 uur te Nutter (Denekamp) (akte 55) en overleden op donderdag 15 juli 1937 om 9 uur te Hezingen (Tubbergen) (akte 45), hij werd 82 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F4.1.1.4.1 Johanna Haarhuis, geboren op zaterdag 6 oktober 1833 om 1 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 120) en overleden op donderdag 7 april 1887 om 10 uur te Hasselo (Weerselo) (akte 38), zij werd 53 jaar . Trouwde op woensdag 9 mei 1866 te Weerselo (akte 11) met Wilhelm Henrich Schildkamp, geboren op zaterdag 17 maart 1827 te Epe (Duitsland) en overleden op vrijdag 16 oktober 1897 om 17 uur te Hasselo (Weerselo) (akte 64), hij werd 70 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F4.1.1.4.2 Gesina Haarhuis, geboren op 10 augustus 1836 om 9 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 67) en overleden op 10 mei 1853 om 5 uur te Deurningen (Weerselo) (akte 58), zij werd 16 jaar
 • F4.1.1.4.3 Gerhardus Johannes Haarhuis, geboren op 9 november 1839 om 1 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 127) en overleden op 18 februari 1843 om 18 uur te Deurningen (Weerselo) (akte 15), hij werd 3 jaar
 • F4.1.1.5.2 Maria Berendina Vaalt, geboren op vrijdag 28 april 1854 om 14 uur te Zenderen (Borne) (akte 43) en overleden op zaterdag 26 februari 1938 om 6 uur te Delden(Stad) (akte 4), zij werd 83 jaar. Trouwde op vrijdag 22 augustus 1890 te Borne (akte 15) met Hendrikus Mulder, geboren op dinsdag 9 maart 1847 om 4 uur te Zenderen (Borne) (akte 18) en overleden op zondag 1 december 1912 om 2.30 uur te Borne (akte 69), hij werd 65 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F4.1.1.6.1 Jan Egberink, geboren op vrijdag 5 mei 1843 om 14 uur te Weerselo (akte 59) en overleden op donderdag 22 november 1889 om 23 uur te Borne (akte 79), hij werd 46 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F4.1.1.6.2 Geziena Egberink, geboren op maandag 1 juli 1845 om 22 uur te Weerselo (akte 71) en overleden op dinsdag 27 december 1910 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 126), zij werd 65 jaar. Trouwde op woensdag 10 september 1879 te Tubbergen (akte 30) met Gerrit Jan oude Voshaar,  geboren op maandag 4 november 1839 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 126) en overleden op maandag 5 februari 1912 om 18 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 14), hij werd 72 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F4.1.1.6.3 Maria Egberink, geboren op dinsdag 7 september 1847 om 10 uur te Lonneker (akte 124) en overleden op vrijdag 21 december 1934 om 7.30 uur te Tubbergen (akte 105), zij werd 87 jaar. Trouwde op woensdag 28 april 1881 te Weerselo (akte 13) met Jannes Voorpool, geboren op vrijdag 7 maart 1851 om 8 uur te Rossum (Weerselo) (akte 25) en overleden op woensdag  24 november 1886 om 3.30 uur te Oldenzaal (akte 77), hij werd 35 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Maria hertrouwd op zondag 18 februari 1889 te Oldenzaal (akte 7) met Johannes Kokenberg, geboren op maandag 13 oktober 1862 om 13 uur te Beuningen (Losser) (akte 87) en overleden op donderdag 24 november 1955  om 1 uur te Boekel, hij werd 93 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F4.1.1.6.6 Geertruida Egberink, geboren op woensdag 11 februari 1858 om 8.30 uur te Lonneker (akte 33) en overleden op woensdag 10 januari 1861 om 6 uur te Tubbergen (akte 8), zij werd 2 jaar
 • F4.1.3.3.1 Johanna Kroezen geboren op woensdag 2 april 1856 om 5 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte48) en overleden op woensdag 6 september 1922 om 23 uur te Deventer (akte 340), zij werd 66 jaar. Trouwde op dinsdag 1 februari 1887 te Tubbergen (akte 5) met Albertus Kottink, geboren op donderdag 7 november 1844 om 10.30 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 131) en overleden op dinsdag 5 juni 1917 om 10 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 68), hij werd 72 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F4.5.1.1.1 Geertruid Kosters, geboren op donderdag 18 juli 1839 om 3 uur te Borne (akte 61) en overleden op woensdag 15 oktober 1885 om 23 uur te Borne (akte 59), zij werd 46 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • F4.5.1.1.2 Gerrit Jan Kosters, geboren op woensdag 18 september 1844 om 20 uur te Borne (akte 84) en overleden op maandag 19 januari 1909 om 18 uur te Borne (akte 7), hij werd 64 jaar. Trouwde op donderdag 2 mei 1872  te Borne (akte 11) met Gesina Riekerink, geboren op zondag 6 november 1836 om 8 uur te Denekamp (akte 96) en overleden op dinsdag 14 maart 1916 om 23.30 uur te Borne (akte 20), zij werd 79 jaar. Zij kregen 1 kind
 • F4.5.1.3.1 Everhard Dalhuis, geboren op maandag 27 mei 1839 om 18 uur te Borne (akte 51) en overleden op maandag 8 februari 1864 om 1 uur te Borne (akte 11), hij werd 24 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F4.5.1.3.2 Gesina Dalhuis, geboren op zaterdag 6 februari 1842 om 23 uur te Borne (akte 8) en overleden op donderdag 11 februari 1842 om 22 uur te Borne (akte 16), zij werd 5 dagen
 • F4.5.1.3.3 Mina Dalhuis, geboren op donderdag 21 december 1843 om 1 uur te Borne (akte 85) en overleden op woensdag 26 juni 1845 om 24 uur te Borne (akte 53), zij werd 1 jaar
 • F4.5.1.3.4 Mina Dalhuis, geboren op zaterdag 23 mei 1846 om 4 uur te Borne (akte 37) en overleden op woensdag 6 januari 1870 om 16 uur te Borne (akte 2), zij werd 23 jaar. Trouwde op donderdag 22 januari 1869 te Borne (akte 1) met Johannes Kuipers, geboren op dinsdag 1 december 1840 om 6 uur te Borne (akte 113) en overleden op dinsdag 18 november 1913 om 1.45 uur te Borne (akte 82), hij werd 72 jaar. Zij kregen 1 kind
 • F4.5.1.3.5 Gesina Dalhuis, geboren op vrijdag 28 februari 1851 om 22 uur te Borne (akte 21) en overleden op dinsdag 21 februari 1860 om 15 uur te Borne (akte 19), zij werd 8 jaar
 • F4.5.1.5.1 Geertruida Telgenkamp, geboren op donderdag 19 december 1839 om 12 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 148) en overleden op zondag 12 maart 1922 om 4 uur te Vroomshoop (Den Ham) (akte 28), zij werd 82 jaar. Trouwde op woensdag 3 april 1872 te Den Ham (akte 6) met Franciscus Nitert, geboren woensdag 23 maart 1836 om 7 uur te Tubbergen (akte 24) en overleden op woensdag 8 juni 1898 om 22.30 uur te Vroomshoop (Den Ham) (akte 57), hij werd 62 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F4.5.1.5.2 Maria Telgenkamp, geboren op zaterdag 6 mei 1843 om 13 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 42) en overleden op maandag 17 april 1916 om 3 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 51), zij werd 72 jaar. Trouwde op donderdag 26 oktober 1882 te Tubbergen (akte 37) met Gerrit Jan oude Voshaar, geboren op maandag 3 juli 1849 om 3 uur te Tubbergen (akte 80) en overleden op dinsdag 11 januari 1927 om 16.30 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 5), hij werd 77 jaar.  Zij kregen 3 kinderen
 • F4.5.1.5.3 Johanna Telgenkamp, geboren op zaterdag 8 februari 1846 om 2 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 13) en overleden op dinsdag 1 oktober 1901 om 18 uur te Tubbergen (akte 143), zij werd 55 jaar. Trouwde op maandag 8 februari 1870 te Tubbergen (akte 3) met Johannes Hutteman, geboren op donderdag 24 november 1837 om 1 uur te Tubbergen (akte 135), en overleden op zaterdag 11 oktober 1890 om 23 uur te Tubbergen (akte 152), hij werd 52 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • Johanna hertrouwde op maandag 10 augustus 1891 te Tubbergen (akte 36) met Jan Stopel, geboren op vrijdag 12 september 1851 om 14 uur te Dulder (Weerselo) (akte 88) en overleden op dinsdag 1 november 1921 om 14 uur te Tubbergen (akte 98), hij werd 70 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F4.5.1.5.5 Johannes Telgenkamp, geboren op maandag 9 augustus 1852 om 8 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 81) en overleden op donderdag 25 februari 1853 om 13 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 20), hij werd 6 maanden
 • F4.5.1.5.6 Johanna Susanna Telgenkamp, geboren op vrijdag 25 juli 1856 om 5 uur te Geesteren  (Tubbergen) (akte 92) en overleden op maandag 21 maart 1859 om 23.30 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 36), zij werd 2 jaar
 • F4.5.4.1.1 Johannes Hergelink, geboren op dinsdag 30 september 1856 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 116) en overleden op woensdag 9 april 1930 om 3 uur te Almelo (akte 94), hij werd 73 jaar. Trouwde op woensdag 14 januari 1886 te Almelo(stad) (akte 1) met Maria van Rijssen, geboren op zondag 4 mei 1857 om 21 uur te Dalfsen (akte 55) en overleden op donderdag 24 september 1903 om 19.30 uur te Almelo(stad) (akte 121), zij werd 46 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F4.5.4.1.4 Johanna Hergelink, geboren op zondag 3 november 1863 om 13 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 144) en overleden op zondag 5 december 1943 om 3 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 109), zij werd 80 jaar. Trouwde op woensdag 1 februari 1888 te Tubbergen (akte 5) met Bernardus Hulshof,  geboren op vrijdag 1 december 1854 om 8.30 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 122) en overleden op maandag 15 januari  1929 om 2 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 8), hij werd 74 jaar. Zij hebben 5 kinderen
 • F4.5.4.1.5 Hendrikus Hergelink, geboren op woensdag 11 september 1867 om 8 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 138) en overleden op woensdag 1 juni 1938 om 11.15 te Almelo (akte 156), hij werd 70 jaar. Trouwde op donderdag 21 juni 1894 te Almelo(stad) (akte 33) met Maria Cornelia Rikken, geboren op zaterdag 10 oktober 1868 om 9 uur te Almelo(ambt) (akte 174) en overleden op zondag 18 februari 1940 om 6.30 uur te Almelo (akte 72), zij werd 71 jaar. Zij hebben 2 kinderen
 • F4.5.4.2.1 Gesina Telgenkamp, geboren op zondag 11 december 1842 om 17 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 127) en overleden op vrijdag 24 februari 1917 om 7.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 26), zij werd 74 jaar. Trouwde op donderdag 20 augustus 1868 te Tubbergen (akte 19) met Henricus Maathuis, geboren op woensdag 9 oktober 1817 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 96) en overleden op woensdag 13 december 1905 om 6 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 112), hij werd 88 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • F4.5.4.2.3 Johanna Telgenkamp, geboren op maandag 29 mei 1848 om 20 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 50) en overleden op dinsdag 13 april 1920 om 23 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 43), zij werd 71 jaar. Trouwde op woensdag 11 april 1883 te Tubbergen (akte 9) met Gerhard Elferink, geboren op zaterdag 25 mei 1850 om 14 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 76) en overleden op woensdag 6 juni 1888 om 3 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 64), hij werd 38 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Zij hertrouwde op dinsdag 2 oktober 1889 te Tubbergen (akte 48) met Hendrikus Assink, geboren op vrijdag 16 september 1859 om 1 uur te Mander (Tubbergen) (akte 123) en overleden op woensdag 20 september 1939 om 4 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 93), hij werd 80 jaar.
 • F4.5.4.2.4 Gerhardus Telgenkamp, geboren op woensdag 26 november 1851 om 1 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 112) en overleden op vrijdag 26 december 1851 om 3 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 94), hij werd 1 maand
 • F4.5.4.2.5 Gerhardus Telgenkamp, geboren op dinsdag 2 mei 1854 om 10 uur te Albergen  (Tubbergen) (akte 59) en overleden op woensdag 28 april 1880 om 3 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 59), hij werd 25 jaar
 • F4.5.4.2.6 Bernardus Telgenkamp, geboren op maandag 15 december 1857 om 16 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 132) en overleden op maandag 15 december 1857 om 22.30 te Albergen (Tubbergen) (akte 143), hij werd 7 uren
 • F4.5.4.2.7 Bernardus Telgenkamp, geboren op woensdag 23 november 1859 om 16 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 158) en overleden op donderdag 26 november 1925 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 80), hij werd 66 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F4.5.4.3.1 Johannes oude Hergelink, geboren op maandag 6 augustus 1860 om 6 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 78) en overleden op donderdag 7 september 1922 om 13 uur te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 90), hij werd 62 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F4.5.4.3.4 Bernardus oude Hergelink, geboren op donderdag 11 mei 1871 om 10 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 68) en overleden op zondag 19 januari 1896 om 6 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 14), hij werd 24 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F4.5.5.5.1 Aleida Benerink, geboren op donderdag 19 oktober 1854 om 24 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 109) en overleden op donderdag 8 februari 1855 om 18 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 17), zij werd 4 maand.
 • F4.5.5.8.1 Gerhardus Johannes Voorhuis, geboren op zondag 21 december 1862 om 15 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 151) en overleden op zondag 28 februari 1932 om 9 uur te Lemselo (Weerselo) (akte 16), hij werd 69 jaar. Trouwde op maandag 22 april 1895 te Weerselo (akte 8) met Anna Clara Maria Francisca Davina, geboren op vrijdag 5 juli 1844 om 16.30 uur te Lonneker (akte 129) en overleden op maandag 6 september 1926 om 19 uur te Lemselo (Weerselo) (akte 61), zij werd 82 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • Gerhardus hertrouwde op dinsdag 11 oktober 1927 te Losser (akte 78) met Johanna Berendina Hulshof, geboren op dinsdag 16 april 1878 om 3 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 56) en overleden op dinsdag 5 september 1939 om 5 uur te Weerselo (akte 43), zij werd 61 jaar. Zij kregen geen kinderen
 • F4.5.5.8.4 Johanna Voorhuis, geboren op zondag 28 juni 1868 om 8 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 79) en overleden op woensdag 11 mei 1870 om 20 uur te Geesteren (Tubbergen)  (akte 83), zij werd 2 jaar
 • F4.5.5.8.5 Hendrikus Voorhuis(Dieks), geboren op dinsdag 11 juni 1872 om 1 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 82) en overleden op maandag 19 december 1960 te Volthe (Weerselo), hij werd 88 jaar. Trouwde op zaterdag 20 mei 1904 te Weerselo (akte 12) met Susanna Borggreve(San), geboren op woensdag 12 februari 1868 om 20 uur te Tilligte (Denekamp) (akte 8) en overleden op maandag 4 november 1935 om 7.30 uur te Weerselo (akte 68), zij werd 67 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F4.5.7.2.2  Gerardus Benerink, geboren op vrijdag 2 januari 1869 om 13 uur te Geesteren  (Tubbergen) (akte 2) en overleden op zondag 14 mei 1905 om 4 uur  te Geesteren (Tubbergen) (akte 43), hij werd 36 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F4.5.7.2.4 Johannes Benerink, geboren op woensdag 27 februari 1873 om 5 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 29) en overleden op zaterdag 15 maart 1913 om 12 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 22), hij werd 40 jaar. Trouwde op vrijdag 24 april 1902 te Tubbergen (akte 9) met Maria Aleida Elferink, geboren op maandag 24 augustus 1874 om 10 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 116) en overleden op dinsdag 28 maart 1905 om 8 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 27), zij werd 30 jaar.  Zij kregen 2 kinderen
 • Johannes hertrouwde op donderdag 7 september 1905 te Tubbergen (akte 23) met Susanna Antonia Steggink, geboren op donderdag 9 december 1875 om 2 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 187) en overleden op dinsdag 28 april 1953 om 12 uur te Vriezenveen (akte 45), zij werd 77 jaar . Zij kregen 1 kind
 • F4.5.7.2.6  Gezina Benerink, geboren op maandag 18 juli 1876 om 9 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 108) en overleden op maandag 15 januari 1878 om 6 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 5), zij werd 1 jaar.
 • F4.5.7.2.7  Joanna Benerink, geboren op zondag 18 juli 1876 om 9 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 101) en overleden op woensdag 23 augustus 1876 om 6.30 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 124), zij werd 1 maand.
 • F4.5.7.2.8  Gezina Benerink, geboren op maandag 19 juli 1880 om 9 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 108) en overleden op vrijdag 2 april 1881 om 22 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 37), zij werd 8 maanden
 • F4.5.7.4.1  Johanna Benerink, geboren op zaterdag 8 augustus 1868 om 7 uur te Mander (Tubbergen) (akte 99) en overleden op maandag 4 januari 1949 om 21.30 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 1), zij werd 80 jaar. Trouwde op donderdag 8 februari 1912 te Reutum (Tubbergen) (akte 5) met Gerardus Johannes Veenhuis, geboren op zaterdag 9 juli 1870 om 18 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 96) en overleden op vrijdag 27 mei 1938 om 21 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 40), hij werd 67 jaar.
 • F4.5.7.4.2  - Benerink (vrouwelijk), doodgeboren op zondag 20 maart 1870 om 5 uur te Mander (Tubbergen) (akte 50)
 • F4.5.7.4.3  Hendrika Benerink, geboren op zaterdag 19 augustus 1871 om 1 uur te Mander (Tubbergen) (akte 112) en overleden op woensdag 1 februari 1950 om 16.15 uur  te Albergen (Tubbergen) (akte 14), zij werd 78 jaar. Trouwde op woensdag 6 september 1899 te Tubbergen (akte 30) met Johannes Albertus ten Velde, geboren op woensdag 1 februari 1866 om 2.30 uur te Denekamp (akte 14) en overleden op zondag 15 september 1935 om 20.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 76), hij werd 69 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • F4.5.7.4.4  Geertruida Benerink, geboren op maandag 14 januari 1873 om 9 uur te Mander (Tubbergen) (akte 6) en overleden op donderdag 4 maart 1875 om 12 uur te Mander (Tubbergen) (akte 38), zij werd 2 jaar.
 • F4.5.7.4.7  Aleida Benerink, geboren op zaterdag 3 februari 1883 om 8 uur te Manderveen (Tubbergen) (akte 16) en overleden  op donderdag 19 mei 1892 om 19.30 uur te Manderveen (Tubbergen) (akte 90), zij werd 9 jaar.
 • F4.5.7.4.8  Bernardus Benerink, geboren op donderdag 1 april 1886 om 18 uur te Manderveen (Tubbergen) (akte 68) en overleden op dinsdag 26 juni 1917 om 19 uur te Manderveen (Tubbergen) (akte 75), hij werd 31 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • F4.5.7.4.9  Johannes Benerink, geboren op vrijdag 6 april 1889 om 1 uur te Manderveen (Tubbergen) (akte 73) en overleden op zaterdag 29 november 1890 om 23 uur te Manderveen (Tubbergen) (akte 173), hij werd 1 jaar.
 • F4.5.7.5.1  Johannes Benerink, geboren op woensdag 28 januari 1869 om 19 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 11) en overleden op donderdag 24 februari 1938 om 9 uur te Tubbergen (akte 9), hij werd 69 jaar.
 • F4.5.7.5.2  Gerhardus Benerink, geboren op zaterdag 29 april 1871 om 21 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 59) en overleden op dinsdag 26 oktober 1948 te Geesteren (Tubbergen) (akte 76), hij werd 77 jaar. Trouwde op dinsdag 19 april 1893 te Tubbergen (akte 19) met Euphemia Maria Arke, geboren zaterdag 3 juli 1858 om 2 uur te Tubbergen (akte 89) en overleden op woensdag 2 januari 1935 om 16 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 1), zij werd 76 jaar. Zij kregen 2 kinderen.
 • F4.5.7.5.3  Hanna Benerink, geboren op maandag 11 mei 1874 om 17 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 67). Trouwde op woensdag 30 april 1902 te Tubbergen (akte 12) met Johannes Hendrikus Borggreve, geboren op zondag 25 november 1861 om 0.30 uur te Tubbergen (akte 138) en overleden op zondag 15 juli 1934 om 22 uur te Tubbergen (akte 63), hij werd 72 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • F4.5.7.5.5  Geertruida Benerink, geboren donderdag 21 juni 1883 om 10 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 87) en overleden op dinsdag 19 augustus 1884 om 21 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 89). Zij werd 1 jaar.
 • G2.1.7.6.1.1 Hermanus Timmers, geboren op zondag 7 juli 1900 om 16 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 124) en overleden op zondag 24 januari 1982 te Vriezenveen, hij werd 81 jaar. Trouwde op vrijdag 3 mei 1929 te Tubbergen (akte 17) met Hendrika Johanna Kroeze(Dika), geboren op donderdag 11 januari 1906 om 15 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 6) en overleden op vrijdag 1 juni 1979 te Vriezenveen, zij werd 73 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G2.1.7.6.1.2 Aleida Berendina Timmers, geboren op vrijdag 16 juli 1903 om 15 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 106) en overleden op zaterdag 7 oktober 1904 om 18 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 112), zij werd 1 jaar
 • G2.1.7.6.1.3 Gerardus Hendrikus Timmers(Gerard), geboren op 21 januari 1908 om 22 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 8) en overleden op 12 april 1989 te Tubbergen, hij werd 81 jaar. Trouwde op 4 oktober 1941 te Tubbergen met Gerarda Hendrika Johanna oude Steenhof(Graadje), geboren op 29 september 1915 te Tubbergen en overleden op 10 november 1989 te Tubbergen, zij werd 74 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.7.6.5.4 Hermanus Hendricus Timmers, geboren op 26 januari 1897 om 22 uur te Amsterdam (akte 1150) en overleden op woensdag 29 oktober 1952 om 15 uur te Den Haag (akte 1945), hij werd 55 jaar. Trouwde met Maria Bach, geboren op woensdag 16 juni 1897 te Keulen (D)
 • G2.1.7.6.6.1 Hendrika Berendina Leemhuis, geboren op vrijdag 9 december 1892 om 6 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 166) en overleden op zondag 5 februari 1899 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 14), zij werd 6 jaar
 • G2.1.7.6.6.2 Hermina Johanna Leemhuis, geboren op zondag 31 maart 1895 om 14.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 55) en overleden op vrijdag 5 januari 1957 om 10.30 uur te Almelo (akte 15), zij werd 61 jaar. Trouwde op zaterdag 24 september 1921 te Almelo (akte191) met Gerhardus Kampinga, geboren op woensdag 30 mei 1889 om 0.30 uur te Winterswijk (akte 145) en overleden op zaterdag 27 december 1941 om 23.30 uur te Almelo (akte 429), hij werd 52 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.7.6.6.4 Johanna Maria Leemhuis, geboren op woensdag 31 december 1897 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 199) en overleden op vrijdag 3 mei 1900 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 76), zij werd 2 jaar
 • G2.1.7.7.1.1 Gerhardus Johannes Paus, geboren op donderdag 23 juni 1892 om 4 uur  te Langeveen (Tubbergen) (akte 96) en overleden op zondag 20 januari 1895 om 19 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 19), hij werd 2 jaar
 • G2.1.7.7.1.2 Johanna Aleida Paus, geboren op vrijdag 3 augustus 1894 om 8 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 144) en overleden op donderdag 21 april 1927 om 0.30 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 49), zij werd 32 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G2.1.7.7.1.3 Johanna Geertruida Paus, geboren op maandag 21 oktober 1895 om 11 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 144) en overleden op donderdag 23 maart 1904 om 8 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 40), zij werd 8 jaar
 • G2.1.7.7.1.4 Hendrika Geertruida Paus, geboren op woensdag 15 april 1897 om 11 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 69) en overleden op woensdag 10 juni 1897 om 10 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 75), zij werd 1 maand
 • G2.1.7.7.1.6 Johannes Gerardus Paus(Gerard), geboren op donderdag 30 juli 1903 om 15 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 114) en overleden op zaterdag 25 mei 1968, hij werd 64 jaar. Trouwde met Hendrika Josephina Heppenhuis(Riek), geboren op zaterdag 28 maart 1914 en overleden op zaterdag 31 oktober 1992, zij werd 78 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.7.7.2.2 Geertruida Nieuwmeijer, geboren op vrijdag 6 oktober 1882 om 9 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 140) en overleden op vrijdag 11 mei 1951 om 14 uur te Hezingen (Tubbergen) (akte 31), zij werd 68 jaar
 • G2.1.7.7.2.6 Johannes Nieuwmeijer, geboren op maandag 24 december 1889 om 16 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 187). Trouwde op donderdag 22 april 1920 te Vriezenveen (akte 15) met Hendrika Gezina Paus, geboren op dinsdag 28 oktober 1884 om 11 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 149)
 • G2.1.7.7.4.2 Aleida Gesina Engbers, geboren op maandag 20 juli 1897 om 1.30 uur te Oldenzaal (akte 100) en overleden op 26 maart 1993 te Oldenzaal, zij werd 95 jaar. Trouwde op donderdag 7 juni 1928 te Losser (akte 35) met Marinus Albertus olde Weghuis, geboren op zaterdag 18 april 1897 om 23.30 uur te Losser (akte 61) en overleden op 3 januari 1997, hij werd 99 jaar. Zij kregen 7 kinderen
 • G2.1.7.7.4.3 Gerhardus Johannes Antonius Engbers, geboren op donderdag 20 februari 1902 om 11.30 uur te Oldenzaal (akte 46) en overleden op dinsdag 24 januari 1984 te Oldenzaal, hij werd 81 jaar. Trouwde op dinsdag 27 september 1932 te Losser (akte 47) met Antonia Hendrika Seiger, geboren op zaterdag 21 november 1908 om 22 uur te Losser (akte 346)
 • G2.1.7.7.4.4 Geertruida Hendrika Engbers, geboren op vrijdag 26 februari 1904 om 21 uur te Losser (akte 58) en overleden op zondag 24 maart 1974, zij werd 70 jaar. Trouwde op donderdag 30 juni 1927 te Oldenzaal (akte 41) met Marinus Antonius ter Laak, geboren op zaterdag 24 mei 1902 om 19 uur te Oldenzaal (akte 98) en overleden op maandag 27 juli 1953 om 7.30 uur te Utrecht, hij werd 51 jaar
 • G2.1.7.7.4.5 Gezina Antonia Engbers, geboren op zondag 9 juni 1912 om 10.30 uur te Losser (akte 220) en overleden op 1 mei 1981 te Losser, zij werd 68 jaar. Trouwde op woensdag 15 april 1931 te Losser (akte 21) met Gerhardus Lambertus Siemerink, geboren op woensdag 26 oktober 1904 om 9 uur te Losser (akte 267) en overleden op donderdag 2 maart 1961 te Oldenzaal, hij werd 56 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.7.7.5.1 Maria Aleida Cecilia Engbers, geboren op vrijdag 17 juni 1893 om 20.30 uur te Oldenzaal (akte 81) en overleden op donderdag 22 juni 1978 te Epe, zij werd 85 jaar. Trouwde op woensdag 23 oktober 1918 te Oldenzaal (akte 50) met Lambertus Gerhardus Johannes Rosens, geboren op dinsdag 12 november 1895 om 19.30 uur te Oldenzaal (akte 147) en overleden op 3 oktober 1949 te Den Haag, hij werd 53 jaar
 • G2.1.7.7.5.3 Karel Bernardus Marie Engbers, geboren op vrijdag 13 december 1895 te Oldenzaal (akte 158) en overleden op zondag 25 januari 1970 te Sittard, hij werd 74 jaar. Trouwde op maandag 9 april 1923 te Winterswijk (akte 28) met Gijsberta Adriana Gerarda Portman(Betsy), geboren op dinsdag 8 november 1898 te Hatert (Nijmegen) (akte 1124) en overleden op zaterdag 4 maart 1939 te Heerlen (akte 140), zij werd 40 jaar. Zij kregen 1 kind
 • Karel hertrouwde op donderdag 26 juni 1941 te Heerlen (akte 231) met Lieselotte Lousberg, geboren op woensdag 17 januari 1917 te Herbede Ruhr (D) en overleden op donderdag 15 november 2001, zij werd 84 jaar
 • G2.1.8.1.1.1 Johannes olde Meule, geboren op woensdag 18 februari 1880 om 17 uur te Denekamp (akte 16) en overleden op woensdag  10 januari 1951 om 17.15 uur te Denekamp (akte 5), hij werd 70 jaar. Trouwde op donderdag 3 augustus 1910 te Denekamp (akte 29) met Mina ten Velde, geboren op zaterdag 3 december 1887 om 17 uur te Manderveen (Tubbergen) (akte 165) en overleden op woensdag18 januari 1950 om 17.15 uur te Oldenzaal (akte 6), zij werd 62 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.1.1.3 Maria olde Meule, geboren op zondag 13 augustus 1882 om 12 uur te Denekamp (akte 73) en overleden op donderdag 4 april 1946 om 8 uur te Oldenzaal (akte 69), zij werd 63 jaar. Trouwde op vrijdag 19 mei 1905 te Oldenzaal (akte 9) met Gerardus Johannes Hesfelink, geboren op vrijdag 17 november 1876 om 9 uur te Rossum (Weerselo) (akte 142) en overleden op zaterdag 28 november 1964 te Oldenzaal, hij werd 88 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G2.1.8.1.1.4 Hendrikus olde Meule, geboren op zondag 20 juli 1884 om 4 uur te Denekamp (akte 56) en overleden op zaterdag 13 mei 1967 te Ootmarsum, hij werd 82 jaar. Trouwde op maandag 10 mei 1915 te Denekamp (akte 8) met Hendrika Johanna ter Brake, geboren op vrijdag 6 april 1888 om 2 uur te Denekamp (akte 43) en overleden op woensdag 5 september 1956 om 14 uur te Denekamp (akte 35), zij werd 68 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G2.1.8.1.1.5 Gezina olde Meule, geboren op donderdag 24 juni 1886 om 17 uur te Denekamp (akte 54) en overleden op vrijdag 15 november 1966 om 12 uur te Ootmarsum (akte 12), zij werd 80 jaar. Trouwde op dinsdag 23 april 1929 te Ootmarsum (akte 2) met Hendrikus Theodorus Johannes Paalhaar, geboren op dinsdag 10 november 1863 om 21.30 uur te Tubbergen (akte 147) en overleden op vrijdag 3 oktober 1947 om 1 uur te Ootmarsum (akte 18), hij werd 83 jaar
 • G2.1.8.1.1.6 Johanna olde Meule, geboren op zaterdag 25 februari 1888 om 11 uur te Denekamp (akte 20) en overleden op maandag 22 november 1965 om 20 uur te Oldenzaal (akte 196), zij werd 77 jaar. Trouwde op donderdag 13 november 1919 te Oldenzaal (akte 57) met Joseph Johannes Vos, geboren op zaterdag 24 juni 1882 om 15 uur te Steggerda (Weststellingwerf) (akte 231) en overleden op dinsdag 5 maart 1957 om 21 uur te Oldenzaal (akte 34), hij werd 74 jaar
 • G2.1.8.1.1.9 Femia olde Meule, geboren op vrijdag 2 september 1893 om 6 uur te Denekamp (akte 69) en overleden op zondag 21 mei 1950 om 21.15 uur te Losser (akte 64), zij werd 56 jaar. Trouwde op donderdag 21 november 1918 te Oldenzaal (akte 57) met Gerhard Monninkhoff, geboren op zondag 16 oktober 1892 om 12 uur te Oldenzaal (akte 100) en overleden op dinsdag 16 maart 1971 te Oldenzaal, hij werd 78 jaar
 • G2.1.8.1.1.10 Hendrika olde Meule, geboren op dinsdag 5 mei 1897 om 9 uur te oud Ootmarsum (Denekamp) (akte 39) en overleden op 16 september 1983 te Losser, zij werd 86 jaar. Trouwde op donderdag 23 juni 1921 te Oldenzaal (akte 19) met Hendrikus Johannes Marinus Spit, geboren op maandag 14 mei 1894 om 8 uur te Oldenzaal (akte 65) en overleden op zondag 27 augustus 1967 te Oldenzaal, hij werd 73 jaar
 • G2.1.8.1.2.1 Maria Gezina Werger, geboren op woensdag 10 februari 1892 om 2 uur te Losser (akte 15) en overleden op zondag 9 januari 1933 om 2 uur te Raalte (akte 4), zij werd 40 jaar. Trouwde op dinsdag 16 april 1918 te Losser (akte 23) met Bernardus Antonius Klomp, geboren op zaterdag 9 juni 1899 om 23 uur te Raalte (akte 92) en overleden op woensdag 20 februari 1963 te Zwollekerspel (Zwolle), hij werd 73 jaar
 • G2.1.8.1.2.2 Aleida Maria Werger, geboren op maandag 21 maart 1893 om 4 uur te Losser (akte 33). Trouwde op dinsdag 8 juli 1919 te Losser (akte 41) met Everhardus Hermanus Korenromp, geboren op dinsdag 2 augustus 1893 om 11 uur te Vriezenveen (akte 78) en overleden op maandag 27 maart 1972 te Almelo, hij werd 78 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.1.5.2 Bernard Jansen, geboren op zondag 1 november 1891 om 6 uur te Ootmarsum (akte 30) en overleden op donderdag 23 januari 1981 te Ootmarsum, hij werd 89 jaar. Trouwde op woensdag 1 oktober 1919 te Ootmarsum (akte 6) met Antonia Christina Steggink, geboren op maandag 17 december 1889 om 22 uur te Ootmarsum (akte 45) en overleden op maandag 16 december 1957 om 9.30 uur te Ootmarsum (akte 22), zij werd 67 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G2.1.8.1.5.3 Johannes Jansen, geboren op maandag 10 september 1894 om 22 uur te Ootmarsum (akte 34) en overleden op woensdag 19 september 1894 om 1 uur te Ootmarsum (akte 26), hij werd 9 dagen
 • G2.1.8.1.5.4 Johannes Jansen, geboren op donderdag 22 augustus 1895 om 6.30 uur te Ootmarsum (akte 28) en overleden op dinsdag 19 september 1989 te Almelo, hij werd 94 jaar . Trouwde op dinsdag 15 juni 1926 te Ootmarsum (akte 4) met Wilhelmina Theodora Weustink, geboren op dinsdag 30 augustus 1893 om 7 uur te Ootmarsum (akte 23) en overleden op dinsdag 12 juni 1934 om 0.30 uur te Oldenzaal (akte 50), zij werd 40 jaar. Zij kregen 1 kind
 • Johannes hertrouwde op woensdag 21 mei 1947 te Ootmarsum met Wilhelmina Hermanna Raatgerink(Mientje), geboren op dinsdag 24 juni 1902 te Ootmarsum (akte 14) en overleden op donderdag 5 september 1985 te Ootmarsum, zij werd 83 jaar
 • G2.1.8.1.5.5 Johanna Gezina Jansen, geboren op woensdag 28 juni 1899 om 8 uur te Ootmarsum (akte 20) en overleden op maandag 28 februari 1983 te Ootmarsum, zij werd 83 jaar. Trouwde op maandag 6 februari 1928 te Ootmarsum (akte 2) met Johannes Hermanus Wilms, geboren op dinsdag 17 januari 1899 om 2.30 uur te Ootmarsum (akte 1) en overleden op donderdag 22 maart 1973 te Oldenzaal, hij werd 74 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G2.1.8.2.3.2 Bernardus Brughuis, geboren op dinsdag 28 januari 1879 om 1 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 15) en overleden op zaterdag 5 februari 1944 om 23 uur te Almelo (akte 66), hij werd 65 jaar. Trouwde op donderdag 6 september 1923 te Tubbergen (akte 39) met Gesina Johanna Mulstege, geboren op vrijdag 8 mei 1902 om 14 uur te Mander (Tubbergen) (akte 83) en overleden op donderdag 3 mei 1934 om 21.30 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 39), zij werd 31 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Bernardus hertrouwde met Gezina ten Velde, geboren op vrijdag 2 juni 1877 om 8 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 95) en overleden op vrijdag 23 april 1954 om 22 uur te Almelo (akte 192), zij werd 76 jaar
 • G2.1.8.2.3.3 Hendrikus Johannes Brughuis, geboren op dinsdag 2 november 1881 om 22 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 131) en overleden op zaterdag 7 juli 1956 om 6 uur te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 43), hij werd 74 jaar. Trouwde op maandag 27 september 1909 te Tubbergen (akte 42) met Maria oude Voshaar, geboren op zaterdag 4 september 1880 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 134) en overleden op zondag 29 december 1929 om 13.30 uur te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 111), zij werd 49 jaar
 • G2.1.8.2.3.4 Hendrikus Willebrordus Brughuis, geboren op vrijdag 14 november 1884 om 4 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 160) en overleden op zaterdag 8 maart 1885 om 4.30 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 40), hij werd 3 maanden
 • G2.1.8.2.3.5 Gerhardus Willebrordus Brughuis, geboren op 14 november 1884 om 4 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 161). Trouwde op 27 september 1912 te Almelo(A) (akte 66) met Maria Hendrika oude Breuil, geboren op 24 juli 1888 om 10 uur te Almelo(A) (akte 92) en overleden op 26 maart 1959 om 20.30 uur te Almelo (akte 169), zij werd 70 jaar
 • G2.1.8.2.3.6 Maria Brughuis, geboren op zaterdag 8 oktober 1887 om 11 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 129) en overleden op maandag 29 november 1954 om 4 uur te Tubbergen (akte 93), zij werd 67 jaar. Trouwde op vrijdag 2 mei 1913 te Tubbergen (akte 16) met Gerhardus Johannes Kokhuis, geboren op zaterdag 29 maart 1884 om 5 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 49) en overleden op zondag 17 juli 1949 om 8 uur te Tubbergen (akte 52), hij werd 65 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G2.1.8.2.4.5 Bernardus Antonius Bekke, geboren op maandag 1 september 1885 om 3 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 112) en overleden op maandag 11 oktober 1971 te Almelo, hij werd 86 jaar. Trouwde op donderdag 10 mei 1917 te Tubbergen (akte 10) met Johanna Maria Boerman, geboren op maandag 20 juni 1887 om 11.30 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 92) en overleden op zondag 9 januari 1961 te Almelo, zij werd 73 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G2.1.8.2.4.6 Johannes Bekke, geboren op zondag 4 maart 1888 om 21 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 42) en overleden op zaterdag 14 augustus 1971, hij werd 83 jaar. Trouwde op donderdag 12 september 1912 te Tubbergen (akte 34) met Johanna Aleida Bouhuis, geboren op donderdag 11 augustus 1887 om 2 uur te Weerselo (akte 57) en overleden op zaterdag 1 januari 1961, zij werd 73 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G2.1.8.2.4.7 Gezina Bekke, geboren op woensdag 14 mei 1890 om 15 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 64). Trouwde op dinsdag 19 november 1912 te Losser (akte 74) met Johannes Alink, geboren op woensdag 11 januari 1877 om 23 uur te Rossum (Weerselo) (akte 6) en overleden op maandag 22 september 1958 om 13.30 uur te Enschede (akte 726), hij werd 81 jaar
 • G2.1.8.2.4.8 Hein Bekke, geboren op zondag 25 oktober 1891 om 21 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 179) en overleden op dinsdag 21 mei 1900 om 23 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 83), hij werd 8 jaar
 • G2.1.8.2.4.9 Susanna Bekke, geboren op woensdag 13 november 1895 om 21 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 156) en overleden op zaterdag 9 november 1918 om 7.30 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 112), zij werd 22 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G2.1.8.2.4.10 Antonius Hendrikus Bekke, geboren op maandag 28 mei 1900 om 5 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 108) en overleden op dinsdag 29 mei 1900 om 8 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 86), hij werd 1 dag
 • G2.1.8.2.5.4 Johannes Hermannus Weerink, geboren op woensdag 20 mei 1891 om 16.30 uur te Almelo(A) (akte 78) en overleden op vrijdag 22 april 1949 om 22.30 uur te Almelo (akte 195), hij werd 57 jaar. Trouwde op vrijdag 8 augustus 1924 te Tubbergen (akte 31) met Berendina Gesina Hondeborg, geboren op zondag 17 januari 1892 om 9.30 uur te Tubbergen (akte 10) en overleden op vrijdag 18 december 1959 om 19 uur te Almelo (akte 568), zij werd 67 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.5.5 Maria Aleida Weerink, geboren op zondag 13 november 1893 om 5.30 uur te Almelo(A) (akte 187). Trouwde op maandag 2 juni 1930 te Tubbergen (akte 26) met Johannes Hilberink, geboren op woensdag 25 april 1883 om 12 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 57) en overleden op zaterdag 19 april 1958 om 3 uur te Tubbergen (akte 21), hij werd 74 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.5.6 Aleida Weerink, geboren op donderdag 13 augustus 1896 om 8 uur te Almelo(A) (akte 163) en overleden op donderdag 1 juli 1943 om 15 uur te Almelo (akte 217), zij werd 46 jaar. Trouwde op vrijdag 13 november 1925 te Tubberen (akte 63) met Gerhardus Schmidt, geboren op donderdag 24 februari 1893 om 15 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 34) en overleden op xx-xx-1962 te Almelo, hij werd 68 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G2.1.8.2.5.7 Gradus Johannes Weerink, geboren op zaterdag 28 november 1897 om 16 uur te Almelo(A) (akte 247) en overleden op zondag 8 maart 1981, hij werd 83 jaar. Trouwde op vrijdag 1 mei 1931 te Almelo (akte 78) met Aleida Engelina Maria Klaas, geboren op zondag 1 februari 1909 om 19 uur te Almelo(A) (akte 30) en overleden op dinsdag 16 december 1980, zij werd 71 jaar
 • G2.1.8.2.5.8 Johanna Maria Weerink, geboren op donderdag 20 november 1902 om 10 uur te Almelo(A) (akte 300) en overleden op zaterdag 5 november 1988, zij werd 85 jaar. Trouwde op vrijdag 25 april 1930 te Tubbergen (akte 7) met Bernardus Rikhof, geboren op zaterdag 5 januari 1901 om 21 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 6) en overleden op donderdag 21 mei 1964, hij werd 63 jaar
 • G2.1.8.2.6.2 Johanna Kokhuis, geboren op 2 juni 1895 om 8 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 86) en overleden op 15 februari 1900 om 5 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 18), zij werd 4 jaar
 • G2.1.8.2.6.5 Johanna Kokhuis, geboren op woensdag 21 februari 1901 om 5 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 38). Trouwde op maandag 20 juni 1927 te Tubbergen (akte 24) met Gerardus Werger, geboren op maandag 25 april 1898 om 14 uur te Uelsen (D). Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.6.6 Maria Hendrika Kokhuis, geboren op dinsdag 23 februari 1904 om 23 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 26) en overleden op donderdag 30 december 1971 te Manderveen (Tubbergen), zij werd 67 jaar. Trouwde op woensdag 3 juni 1931 te Tubbergen (akte 24) met Gerhardus Johannes Kienhuis, geboren op zaterdag 25 mei 1895 om 20 uur te Manderveen (Tubbergen) (akte 83). Zij kregen 8 kinderen
 • G2.1.8.2.7.1 Aleida Susanna Kokhuis, geboren op maandag 23 januari 1894 om 16 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 19) en overleden op dinsdag 6 februari 1962 te Weerselo, zij werd 68 jaar. Trouwde op woensdag 17 januari 1923 te Tubbergen (akte 4) met Hendrikus Johannes Rikhof (hij was eerder gehuwd met haar zus Johanna Kokhuis zie G2.1.8.2.7.3), geboren op woensdag 1 juli 1891 om 20 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 107) en overleden op woensdag 25 oktober 1961 te Weerselo, hij werd 70 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • G2.1.8.2.7.3 Johanna Kokhuis, geboren op zondag 8 december 1895 om 11 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 171) en overleden op 5 februari 1922 om 1.30 uur te Langeveen (Tubbergen), zij werd 26 jaar. Trouwde op vrijdag 25 mei 1916 te Tubbergen met Hendrikus Johannes Rikhof (zie G2.1.8.2.7.1), geboren op woensdag 1 juli 1891 te Langeveen (Tubbergen) (akte 107) en overleden op woensdag 25 oktober 1961 te Weerselo, hij werd 70 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G2.1.8.2.7.4 Maria Kokhuis, geboren op dinsdag 25 augustus 1897 om 6 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 133). Trouwde op woensdag 20 augustus 1924 te Tubbergen (akte 32) met Johannes Reinders, geboren op vrijdag 21 december 1888 om 8 uur te Henzingen (Tubbergen) (akte 207)
 • G2.1.8.2.7.5 Hendrika Kokhuis, geboren op vrijdag 19 juni 1902 om 18 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 113) en overleden op donderdag 8 juli 1976, zij werd 74 jaar. Trouwde op vrijdag 25 juni 1926 te Tubbergen (akte 26) met Gerardus Albertus Kuiphuis, geboren op woensadag 5 april 1905 om 6 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 55) en overleden op maandag 8 mei 1972, hij werd 67 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.7.7 Gesina Kokhuis, geboren op zaterdag 30 maart 1907 om 14 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 59). Trouwde op donderdag 16 mei 1929 te Tubbergen (akte 23) met Bernardus Kuipers, geboren op zondag 28 februari 1898 om 7 uur te Mander (Tubbergen) (akte 35) en overleden op donderdag 21 april 1949 om 5.30 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 32), hij werd 51 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.8.1 Maria Gezina Antonia Assink, geboren op dinsdag 24 mei 1892 om 21 uur te Enschede (akte 271) en overleden op dinsdag 29 november 1955 om 19.25 uur te Enschede (akte 948), zij werd 63 jaar. Trouwde op zaterdag 23 mei 1914 te Enschede (akte 121) met Theodorus Henricus Martinus van Drunen, geboren op zaterdag 9 december 1876 om 11 uur te Den Bosch (akte 504) en overleden op donderdag 29 mei 1941 om 13 uur te Enschede (akte 471), hij werd 64 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • Maria hertrouwde met Albert ten Hoopen, geboren op zondag 17 juni 1894 om 4 uur te Haaksbergen en overleden op vrijdag 9 oktober 1970 te Enschede, hij werd 76 jaar
 • G2.1.8.1.8.2 Gerardus Lambertus Assink, geboren op woensdag 29 augustus 1894 om 3.30 uur te Enschede (akte 447). Trouwde op donderdag 12 juni 1919 te Deventer (akte 118) met Gerarda Johanna Haerlman, geboren op zondag 26 mei 1895 om 12 uur te Raalte (akte 83)
 • G2.1.8.1.8.3 Lambertus Johannes Harrij Assink, geboren op zaterdag 19 augustus 1899 om 3 uur te Enschede (akte 587) en overleden op donderdag 16 november 1944 te Nieder Roden (D) (akte 1950/510 Deventer), hij werd 45 jaar. Trouwde op woensdag 3 januari 1929 te Deventer (akte 4) met Euphemia Waanders, geboren op dinsdag 27 februari 1906 om 1 uur te Deventer (akte 142) en overleden op woensdag 7 september 1949 om 19.30 uur te Deventer (akte 459), zij werd 43 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G2.1.8.2.8.4 Andries Anton Jozef Hermsen, geboren op zondag 29 maart 1903 om 11 uur te Enschede (akte 274) en overleden op xx-xx-1979 te Eindhoven, hij werd 76 jaar. Trouwde op vrijdag 23 februari 1929 te Enschede (akte 67) met Antje Diever, geboren op vrijdag 17 maart 1905 te Noordwolde (Weststellingwerf) en overleden op xx-xx-1981 te Haaksbergen, zij werd 75 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G2.1.8.2.8.5 Lamberta Geertruida Hermsen, geboren op zaterdag 12 november 1904 om 14.30 uur te Enschede (akte 847) en overleden op zaterdag 29 januari 1966, zij werd 61 jaar. Trouwde op donderdag 19 november 1931 te Enschede (akte 403) met Derk Willem Schievels, geboren op zaterdag 2 november 1900 om 0.30 uur te Deventer (akte 659) en overleden op zondag 20 juni 1971, hij werd 70 jaar
 • G2.1.8.2.8.7 Maria Adriana Hermsen, geboren op woensdag 20 juli 1910 om 4 uur te Enschede (akte 577). Trouwde op donderdag 27 november 1930 te Enschede (akte 499) met Antonius Martinus Kokkelkoren, geboren op woensdag 23 februari 1905 te Hengelo(O) (akte 88)
 • G2.1.8.2.9.2 Maria Francisca Alberta Ticheler, geboren op maandag 5 januari 1903 om 1 uur te Enschede (akte 17) en overleden op dinsdag 5 november 1974 te Enschede, zij werd 71 jaar. Trouwde op donderdag 14 november 1929 te Enschede (akte 528) met Gerhard Wielens, geboren op woensdag 6 januari 1898 om 10 uur te Haaksbergen (akte 5) en overleden op zondag 14 maart 1976 te Enschede, hij werd 78 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.2.11.1 Hendrikus Albertus Jakobus Kokhuis, geboren op woensdag 4 maart 1902 om 9.30 uur te Bocholt (D) en overleden op dinsdag 1 januari 1991 te Enschede, hij werd 88 jaar. Trouwde op donderdag 29 april 1926 te Enschede (akte 83) met HenriŰtte Margaretha Jansen van de Wal, geboren op zaterdag 3 april 1903 te Rheine (D) en overleden op woensdag 14 januari 1987 te Enschede, zij werd 83 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G2.1.8.2.11.2 Gertrud Josephina Kokhuis, geboren op zondag 13 december 1903 om 3.30 uur te Bocholt (D) en overleden op zondag 16 juni 1996 te Enschede, zij werd 92 jaar. Trouwde op donderdag 14 oktober 1926 te Enschede met Erich Anton Wilhelm Steffens, geboren op donderdag 26 juni 1902 om 7 uur te Bocholt (D) en overleden op vrijdag 7 maart 1980 te Glanerburg (D), hij werd 77 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G2.1.8.3.1.1 Theodorus Hendrikus Helmich, geboren op vrijdag 23 november 1888 om 4.30 uur te Enschede (akte 500) en overleden op zaterdag 12 juli 1969 te Keijenborg, hij werd 80 jaar. Trouwde op donderdag 26 oktober 1916 te Enschede (akte 241) met Aaltje Hoogstraten, geboren op woensdag 1 oktober 1885 om 20 uur te Hilversum (akte 336) en overleden op zaterdag 26 juli 1969 te Keijenborg, zij werd 83 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G2.1.8.3.1.5 Hermannus Helmich, geboren op zondag 20 september 1896 om 21.30 uur te Enschede (akte 503) en overleden op vrijdag 23 april 1948 te Den Haag, hij werd 51 jaar. Trouwde op woensdag 18 mei 1927 te Den Haag met Anna Maria Cornelia Bergonje(Anna), geboren op dinsdag 11 april 1899 te Den Haag. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.3.1.7 Maria Euphemia Helmich, geboren op maandag 24 juli 1899 om 1 uur te Enschede (akte 528) en overleden op woensdag 20 september 1899 om 18 uur te Enschede (akte 335), zij werd 1 maand
 • G2.1.8.3.2.1 Berendina Helena Evers, geboren op vrijdag 14 december 1894 om 20 uur te Enschede (akte 649) en overleden op zaterdag 15 december 1894 om 17 uur te Enschede (akte 331), zij werd 1 dag
 • G2.1.8.3.2.2 Andreas Alphonsus Jacobus Evers, geboren op zondag 24 november 1895 om 23 uur te Enschede (akte 632) en overleden op zaterdag 27 april 1957 om 1.45 uur te Enschede (akte 338), hij werd 61 jaar. Trouwde op donderdag 4 september 1919 te Enschede (akte 216) met Johanna Pieper, geboren op zondag 26 augustus 1894 om 5.30 uur te Enschede (akte 443). Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.3.2.4 Aloysius Joseph Evers, geboren op vrijdag 14 oktober 1898 om 23.45 uur te Enschede (akte 615) en overleden op maandag 18 maart 1957 om 10.15 uur te Enschede (akte 217), hij werd 58 jaar. Trouwde op donderdag 30 juli 1925 te Enschede (akte 205) met Wilhelmine Schmitz, geboren op donderdag 5 november 1897 te Vluijn (D)
 • G2.1.8.3.2.6 Alphons Joseph Evers, geboren op maandag 24 augustus 1903 om 2 uur te Enschede (akte 687) en overleden op vrijdag 19 maart 1943 om 23 uur te Enschede (akte 210), hij werd 39 jaar. Trouwde op 12 november 1937 te Enschede (akte 781) met Maria Broekhuis, geboren op 26 mei 1901 om 9 uur te Lonneker (akte 185) en overleden op 19 mei 1983 te Glanerburg(D), zij werd 81 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.3.2.7 Nicolaas Gerrit Evers, geboren op zaterdag 2 september 1905 om 0.30 uur te Enschede (akte 688). Trouwde met Elisabeth Maria Ewering, geboren op zondag 13 december 1903 om 19 uur te Enschede (akte 980). Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.3.2.8 Anna Maria Hendrika Evers, geboren op vrijdag 28 februari 1908 om 4 uur te Enschede (akte 151) en overleden op dinsdag 27 juli 1909 om 5 uur te Enschede (akte 237), zij werd 1 jaar
 • G2.1.8.3.3.1 Theodora Johanna Maria Obdeijn, geboren op zondag 10 juli 1898 om 3 uur te Enschede (akte 427) en overleden op dinsdag 30 oktober 1956 om 23.30 uur te Enschede (akte 828), zij werd 58 jaar. Trouwde op woensdag 5 oktober 1932 te Enschede (akte 291) met Cornelis Albertus Hendrikus Schutstal, geboren op vrijdag 9 september 1887 om 0.30 uur te Enschede (akte 403) en overleden op zondag 7 augustus 1955 om 22 uur te Enschede (akte 665), hij werd 67 jaar
 • G2.1.8.3.3.4 Bernardus Hendrikus Obdeijn, geboren op zondag 7 mei 1904 te Enschede (akte 327). Trouwde op zaterdag 26 januari 1935 te Tilburg (akte 29) met Antonia Johanna Restituta van Rijswijk, geboren op maandag 14 februari 1905 te Tilburg (akte 227)
 • G2.1.8.3.3.6 Arnoldus Antonius Joannes Obdeijn, geboren op donderdag 6 mei 1908 om 19 uur te Enschede (akte 357) en overleden op vrijdag 27 december 1991 te Wormerveer, hij werd 83 jaar. Trouwde met Adriana Catharine Vet(Jeanne), geboren op zaterdag 24 februari 1912 te Wormerveer (NH) (akte 27) en overleden op vrijdag 22 januari 1999 te Enschede, zij werd 86 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.8.3.3.7 Herman Pancratius Obdeijn, geboren op vrijdag 12 mei 1910 om 10 uur te Enschede (akte 398) en overleden op zondag 28 augustus 1910 om 7 uur te Enschede (akte 278), hij werd 3 maanden
 • G2.1.8.3.3.8 Maria Theodora Obdeijn, geboren op zondag 26 mei 1912 om 4 uur te Enschede (akte 390) en overleden op vrijdag 22 april 1921 om 7 uur te Enschede (akte 149), zij werd 8 jaar
 • G2.1.10.1.1.1 Joannes Geerdink, geboren op woensdag 14 februari 1877 om 5 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 33) en overleden op zondag 20 januari 1957 om 3 uur te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 5), hij werd 79 jaar. Trouwde op vrijdag 10 mei 1918 te Tubbergen (akte 16) met Maria Hagedoorn, geboren op zaterdag 14 april 1888 om 11 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 61) en overleden op maandag 7 december 1970 te Geesteren (Tubbergen), zij werd 82 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G2.1.10.1.1.2 Gezina Geerdink, geboren op donderdag 9 januari 1879 om 23 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 7) en overleden op vrijdag 25 april 1879 om 4 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 63), zij werd 3 maanden
 • G2.1.10.1.1.3 Gezina Geerdink, geboren op woensdag 3 maart 1881 om 6 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 30) en overleden op dinsdag 29 juni 1881 om 17 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 69), zij werd 3 maanden
 • G2.1.10.1.1.4 Gerardus Geerdink, geboren op zaterdag 6 mei 1882 om 2 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 71) en overleden op zaterdag 8 juni 1895 om 14 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 115), hij werd 13 jaar
 • G2.1.10.1.1.5 Gerhard Geerdink, geboren op donderdag 6 november 1885 om 1 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 144) en overleden op dinsdag 22 december 1964, hij werd 79 jaar. Trouwde op vrijdag 1 juni 1911 te Tubbergen (akte 16) met Geziena Legtenberg, geboren op dinsdag 4 september 1889 om 4 uur te Dulder (Weerselo) (akte 55) en overleden op woensdag 8 augustus 1984, zij werd 94 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.10.1.1.6 Hendrikus Geerdink, geboren op zaterdag 27 augustus 1887 om 10 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 110). Trouwde op donderdag 29 januari 1914 te Tubbergen (akte 2) met Maria Kempers, geboren op dinsdag 23 september 1884 om 14 uur te Mander (Tubbergen) (akte 128) en overleden op 2 januari 1948 om 13 uur te Almelo (akte 4), zij werd 63 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G2.1.10.1.1.7 Berendina Geerdink, geboren op woensdag 15 april 1891 om 6 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 63) en overleden op zaterdag 1 maart 1969 te Almelo, zij werd 77 jaar. Trouwde op woensdag 9 februari 1916 te Tubbergen (akte 4) met Albertus Weerink, geboren op woensdag 15 augustus 1888 om 20 uur te Almelo (A) (akte 100) en overleden op woensdag 29 juni 1977, hij werd 88 jaar. Zij kregen 4 kinderen. Zie verder G2.1.8.2.5.3
 • G2.1.10.1.2.6 Gerhardus Geerdink, geboren op zaterdag 4 april 1896 om 14 uur te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 68) en overleden op zaterdag 25 april 1897 om 23.30 uur te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 48), hij werd 1 jaar
 • G2.1.10.1.2.7 Gerhardus Geerdink, geboren op zaterdag 6 februari 1898 om 1 uur te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 21) en overleden op zondag  28 juni 1987 te ter Apel (Vlagtwedde), hij werd 89 jaar. Trouwde op woensdag 24 november 1937 te Vlagtwedde (akte 95) met Margaretha Joanna Henderika Ninteman, geboren op woensdag 20 maart 1900 om 20.30 uur te ter Apelkanaal (Vlagtwedde) (akte 45) en overleden op vrijdag 16 juli 1971 te ter Apel (Vlagtwedde), zij werd 71 jaar
 • G2.1.10.1.2.8 Aleida Catharina Geerdink, geboren op zondag 3 maart 1900 om 2 uur te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 34) en overleden op zaterdag 19 januari 1924 om 8.30 uur te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 8), zij werd 23 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G2.1.10.1.2.9 Lukas Geerdink, geboren op maandag 13 april 1902 om 15 uur te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 76) en overleden op zaterdag 30 januari 1971, hij werd 68 jaar. Trouwde op woensdag 5 juni 1935 te Vlagtwedde met Helena Jansen(Leen), geboren op donderdag 14 december 1911 om 5.30 uur te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 266) en overleden op woensdag 16 oktober 1996, zij werd 84 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • G2.1.10.1.2.11 Albertus Bernardus Geerdink, geboren op woensdag 29 november 1905 om 18 uur te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 234) en overleden op vrijdag 5 maart 1982 te Coevorden, hij werd 76 jaar. Trouwde met J.C.A Steernberg(Annie), geboren op zondag 4 februari 1912 en overleden op woensdag 5 januari 1994, zij werd 81 jaar
 • G2.1.10.1.2.12 Maria Margaretha Geerdink(Grietje), geboren op donderdag 30 juli 1908 om 22 uur te Munnekemoer (Vlagtwedde) (akte 209) en overleden op woensdag 29 juli 1998, zij werd 89 jaar. Trouwde op zaterdag 21 mei 1938 te Vlagtwedde (akte 61) met Petrus Johannes Jacobus Steernberg(Peet), geboren op zondag 25 juli 1909 om 2 uur te Emmen (akte 668) en overleden op zaterdag 18 december 1971 te Emmer-Compascuum (Emmen), hij werd 62 jaar
 • G2.1.10.1.3.1 Lambertus Johannes Josephus Wageman, geboren op dinsdag 18 maart 1885 om 4.30 uur te Oldenzaal (akte 26) en overleden op zaterdag 6 september 1952 om 20.15 uur te Oldenzaal (akte 97), hij werd 67 jaar. Trouwde op woensdag 14 juni 1911 te Oldenzaal (akte 22) met Geertruida Wesselink, geboren op woensdag 26 april 1886 om 10 uur te Oldenzaal (akte 44) en overleden op dinsdag 1 januari 1946 om 4.30 uur te Oldenzaal (akte 2), zij werd 59 jaar
 • G2.1.10.1.5.1 Hendrikus Johannes Geerdink geboren op dinsdag 26 maart 1901 om 11 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 66) en overleden op zondag 9 december 1973, hij werd 72 jaar. Trouwde op vrijdag 29 mei 1931 te Tubbergen (akte 23) met Geertruida Gesina Lohuis, geboren op vrijdag 10 maart 1904 om 7 uur  te Geesteren (Tubbergen) (akte 38) en overleden op dinsdag 8 februari 1972, zij werd 67 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G2.1.10.1.5.2 Wilhelmina Hendrika Geerdink, geboren op dinsdag 1 juni 1908 om 1 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 98) en overleden op dinsdag 8 juni 1908 om 6 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 64), zij werd 7 dagen
 • G3.1.1.1.1.1 Hermina Evelo, geboren op vrijdag 30 november 1832 om 4 uur te Weerselo (akte 95) en overleden op donderdag 23 september 1909 om 4 uur te Dulder (Weerselo) (akte 83), zij werd 76 jaar. Trouwde op vrijdag 9 juli 1858 te Weerselo (akte 22) met Egbert Luttikhuis (F3.1.2.1.9), geboren op zondag 23 september 1833  om 10 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 115) en overleden op donderdag 12 februari 1897 om 12 uur te Dulder (Weerselo) (akte 13), hij werd 63 jaar. Zie verder F3.1.2.1.9
 • G3.1.1.1.3.4 Maria Helena Aalderink, geboren op maandag 30 oktober 1854 om 4 uur te Borne (akte 81) en overleden op vrijdag 1 oktober 1937 om 4 uur te Borne (akte 65), zij werd 82 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G3.1.1.1.3.5 Geertrui Aalderink, geboren op zaterdag 9 augustus 1857 om 1 uur te Borne (akte 50) en overleden op maandag 23 januari 1928 om 1 uur te Wehl (akte 6), zij werd 70 jaar. Trouwde op donderdag 19 mei 1893 te Wehl (akte 15) met Gerhardus Reinerus Wolbertus Menting, geboren op zondag 27 februari 1859 om 14 uur te Wehl (akte 19) en overleden op zondag 24 november 1912 om 22 uur te Wehl (akte 35), hij werd 53 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.1.1.3.7 Johanna Berendina Aalderink, geboren op vrijdag 16 januari 1863 om 23 uur te Borne (akte 3) en overleden op vrijdag 24 mei 1940 om 16 uur te Hengelo(O) (akte 149), zij werd 77 jaar. Trouwde op vrijdag 8 augustus 1884 te Borne (akte 18) met Hendrik Willem Brunger, geboren op zondag 6 mei 1861 om 2 uur te Rande (Diepenveen) (akte 49) en overleden op dinsdag 15 oktober 1946 om 14.30 uur te Hengelo(O) (akte 385), hij werd 85 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G3.1.1.1.3.8 Johanna Aalderink, geboren op dinsdag 12 juni 1866 om 18 uur te Borne (akte 54) en overleden op donderdag 30 januari 1925 om 1 uur te Borne (akte 7), zij werd 58 jaar
 • G3.1.1.4.1.2 Johannes Kemna, geboren op donderdag 22 juli 1858 om 8 uur te Dulder (Weerselo) (akte 81) en overleden op zaterdag 3 januari 1931 om 5 uur te zuid-Lutte (Losser) (akte 1), hij werd 72 jaar. Trouwde op vrijdag 6 april 1894 te Borne (akte 12) met Maria ter Haar, geboren op woensdag 14 maart 1855 om 2 uur te Zenderen (Borne) (akte 25) en overleden op maandag 1 september 1941 om 16 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 95), zij werd 86 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.1.4.1.3 Bernardus Kemna, geboren op dinsdag 30 januari 1861 om 11 uur te Dulder (Weerselo) (akte 4) en overleden op vrijdag 16 juni 1911 om 4 uur te Arnhem (akte 499), hij werd 50 jaar. Trouwde op woensdag 25 november 1896 te Goor (akte 16) met Hendrika Wolbers, geboren op dinsdag 9 mei 1871 om 16 uur te Delden (Ambt) (akte 36) en overleden op maandag 2 mei 1898 om 2 uur te Goor (akte 11), zij werd 26 jaar.
 • Bernardus hertrouwde op zaterdag 6 mei 1899 te Goor (akte 13) met Johanna Goselink, geboren op donderdag 20 maart 1868 om 8 uur te Zeldam (Delden (Ambt)) (akte 24) en overleden op vrijdag 8 januari 1949 om 6.30 uur te Goor (akte 4), zij werd 80 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G3.1.1.4.1.4 Gerrit Jan Kemna, geboren op donderdag 6 augustus 1863 om 1 uur te Dulder (Weerselo) (akte 71) en overleden op dinsdag 17 november 1931 om 10 uur te Hertme (Borne) (akte 69), hij werd 68 jaar. Trouwde op vrijdag 14 jui 1901 te Borne (akte 14) met Johanna Tijhuis(Janna), geboren op dinsdag 3 september 1878 om 12 uur te Nijstad (Wierden) (akte 129) en overleden op maandag 14 november 1955 om 6.45 uur te Hertme (Borne) (akte 75), zij werd 77 jaar.
 • G3.1.1.4.2.3 Johannes Scheepers(Jens), geboren op donderdag 21 september 1876 om 4 uur te Dulder (Weerselo) (akte 116). Trouwde op donderdag 20 februari 1908 te Weerselo (akte 7) met Geertrui Holtkamp, geboren op donderdag 27 september 1866 om 9 uur te Dulder (Weerselo) (akte 90) en overleden op donderdag 9 april 1942 om 7.30 uur te Weerselo (akte 30), zij werd 75 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.1.4.3.1 Jannes Schepers, geboren op donderdag 21 april 1865 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 65) en overleden op zondag 21 april 1867 om 18.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 48), hij werd 2 jaar
 • G3.1.1.4.3.2 Gezina Schepers, geboren op maandag 9 november 1868 om 3 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 132) en overleden op donderdag 22 februari 1940 te Weerselo (akte 13),  zij werd 71 jaar. Trouwde op donderdag 9 april 1902 te Weerselo (akte 2) met Jannes Gosselt Vorspoel, geboren op donderdag 14 juli 1859 om 21 uur te Dulder (Weerselo) (akte 79) en overleden op donderdag 9 september 1937 om 5 uur te Weerselo (akte 59), hij werd 78 jaar
 • G3.1.1.4.3.3 Janna Schepers, geboren op vrijdag 26 februari 1870 om 2 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 26) en overleden op dinsdag 3 mei 1891 om 23.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 52), zij werd 21 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G3.1.1.6.3.1 Jan Hendrik Hendrikus Schepers, geboren op maandag 26 november 1900 om 18 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 188) en overleden op zondag 2 december 1979 te Hengelo(O), hij werd 79 jaar. Trouwde op donderdag 14 april 1932 te Tubbergen (akte 6) met Wilhelmina Anna  Holsink, geboren op vrijdag 14 maart 1890 om 9 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 38) en overleden op zaterdag 31 mei 1952 om 7 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 57), zij werd 62 jaar
 • Jan hertrouwde met Geziena Geertruida Hendrika Jagers op Akkershuis, geboren op xx-xx-1902 en overleden op woensdag 12 april 1978 te Hengelo(O), zij werd 76 jaar
 • G3.1.1.6.3.2 Gerardus Johannes Schepers, geboren op zaterdag 5 maart 1904 om 4 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 34) en overleden op donderdag 20 februari 1969 te Almelo, hij werd 64 jaar. Trouwde op woensdag 10 juni 1942 te Lattrop (Denekamp) met Gesina Maria Tijscholte, geboren op donderdag 29 januari 1914 te Lattrop (Denekamp) en overleden op dinsdag 21 augustus 1979 te Fleringen (Tubbergen), zij werd 65 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.1.6.3.5 Bernardus Albertus Schepers, geboren op dinsdag 18 januari 1910 8.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 8) en overleden op vrijdag 8 mei 1981 te Albergen (Tubbergen), hij werd 71 jaar. Trouwde met Wilhelmina Geertruida Lutke Veldhuis, geboren op zaterdag 3 september 1910 te Saasveld (Weerselo) en overleden op donderdag 6 februari 1992 te Almelo, zij werd 81 jaar
 • G3.1.1.6.3.7 Hermanus Johannes Schepers, geboren op zaterdag 22 november 1913 te Fleringen (Tubbergen) en overleden op maandag 3 mei 1976 te Almelo, hij werd 62 jaar. Trouwde met Maria Johanna Wesselink, geboren op zondag 26 maart 1922 te Weerselo en overleden op donderdag 23 augustus 2001 te Almelo, zij werd 79 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • G3.1.1.6.5.1 Johannes Antonius Borghuis(Jan), geboren op donderdag 20 september 1900 om 3.30 uur te Tubbergen (akte 160) en overleden op zaterdag 11 oktober 1969 te Tubbergen, hij werd 69 jaar. Trouwde met Susanne Gezina Maria Groothuis. Zij kregen geen kinderen
 • G3.1.2.2.4.1 Egbertus Johannes Luttikhuis, geboren op zaterdag 1 november 1851 om 9 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 102) en overleden op maandag 19 september 1910 om 7 uur te Ootmarsum (akte 16), hij werd 58 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G3.1.2.2.4.2 Maria Luttikhuis, geboren op zaterdag 25 december 1852 om 14 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 142) en overleden op dinsdag 9 november 1881 om 3 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 102), zij werd  28 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G3.1.2.2.4.4 Gerhardus Johannes Luttikhuis, geboren op woensdag 5 maart 1856 om 14 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 37) en overleden op woensdag 10 september 1857 om 19 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 86), hij werd 1 jaar
 • G3.1.2.1.4.6 Gerhardus Johannes Luttikhuis, geboren op maandag 3 december 1860 om 17 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 132) en overleden op donderdag 6 maart 1907 om 12.30 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 25), hij werd 46 jaar. Trouwde op donderdag 28 juni 1900 te Tubbergen (akte 26) met Susanne Engelina Leferink op Reinink(San), geboren op vrijdag 10 maart 1876 om 1 uur te Volthe (Weerselo) (akte 34) en overleden op dinsdag 18 juni 1946 om 0.15 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 65), zij werd 70 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.2.2.4.7 Hendrika Luttikhuis, geboren op donderdag 26 maart 1863 om 8 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 45) en overleden op vrijdag 6 september 1918 om 4 uur te Weerselo (akte 69), zij werd 55 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G3.1.2.2.4.8 Antony Luttikhuis, geboren op dinsdag 10 mei 1865 om 1 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 76) en overleden op maandag 23 mei 1865 om 14 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 80), hij werd 13 dagen
 • G3.1.2.2.5.1 Egbertus Johannes Luttikhuis, geboren op woensdag 24 september 1856 om 1 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 113) en overleden op donderdag 27 februari 1919 om 11 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 21), hij werd 62 jaar. Trouwde op vrijdag 23 januari 1891 te Tubbergen (akte 2) met Johanna Geertruida Wulferink, geboren op maandag 14 juni 1853 om 2 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 58) en overleden op zaterdag 5 november 1898 om 2 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 89), zij werd 45 jaar . Zij kregen 3 kinderen
 • G3.1.2.2.6.1 Geertruida Euphemia Horsthuis, geboren op vrijdag 9 februari 1861 om 1 uur te Volthe (Weerselo) (akte 8) en overleden op dinsdag 9 april 1878 om 4 uur te Volthe (Weerselo) (akte 48), zij werd 17 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G3.1.2.2.7.2 Euphemia Gesina oude Voshaar, geboren op zaterdag 21 oktober 1854 om 3 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 111) en overleden op donderdag 13 september 1861 om 12 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 91), zij werd 6 jaar
 • G3.1.2.2.8.3 Hendrika Geertruida van de Weer, geboren op woensdag 7 november 1860 om 10 uur te Bornebroek (Borne) (akte 67) en overleden op donderdag 25 februari 1881 om 1 uur te Bornebroek (Borne) (akte 18), zij werd 20 jaar
 • G3.1.2.2.9.1 Egbertus Hendrikus Luttikhuis, geboren op donderdag 28 april 1859 om 23 uur te Dulder (Weerselo) (akte 53) en overleden op dinsdag 8 maart 1932 om 18 uur te Dulder (Weerselo) (akte 17), hij werd 72 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G3.1.2.2.9.3 Johanna Theresia Luttikhuis, geboren op woensdag 5 oktober 1864 om 1 uur te Dulder (Weerselo) (akte 93) en overleden op zaterdag 20 juli 1940 om 6 uur te Weerselo (akte 28), zij werd 75 jaar. Zij bleef onghuwd
 • G3.1.2.2.9.4 Maria Geertruida Luttikhuis, geboren op vrijdag 7 augustus 1868 om 5 uur te Dulder (Weerselo) (akte 74) en overleden op maandag 4 november 1878 om 16 uur te Dulder (Weerselo) (akte 111), zij werd 10 jaar
 • G3.1.2.2.3.1 Johanna Maria Luttikhuis, geboren op 14 juni 1856 om 6 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 80) en overleden op 10 december 1885 om 16 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 137), zij werd 29 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G3.1.2.2.3.4 Hendrikus Luttikhuis, geboren op maandag 27 april 1862 om 3 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 61) en overleden op dinsdag 13 juli 1943 om 8 uur te Volthe (Weerselo) (akte 39), hij werd 80 jaar. Trouwde op donderdag 19 januari 1894 te Weerselo (akte 4) met Susanna Engberink, geboren op zondag 5 februari 1860 om 7 uur te Rossum  (Weerselo) (akte 7) en overleden op zondag 2 april 1905 om 16 uur te Rossum (Weerselo) (akte 42), zij werd 45 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Hendrikus hertrouwde op donderdag 7 juni 1911 te Weerselo (akte 18) met Euphemia Maria Kok, geboren op donderdag 8 april 1875 om 23 uur te Lemselo (Weerselo) (akte 30) en overleden op vrijdag 12 oktober 1956 om 5 uur te Volthe (Weerselo) (akte 40), zij werd 81 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.2.2.3.6 Maria Luttikhuis, geboren op vrijdag 25 mei 1866 om 5 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 69) en overleden op zondag 14 oktober 1945 om 16 uur  te Ootmarsum (akte 33), zij werd 79 jaar. Trouwde op dinsdag 16 juli 1901 te Ootmarsum (akte 3) met Theodorus Johannes Gerhardus Rekers, geboren op woensdag 26 september 1861 om 4 uur te Ootmarsum (akte 34) en overleden op dinsdag 7 april 1942 om 13 uur te Ootmarsum (akte 14), hij werd 80 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.2.2.3.7 Gerrit Jan Luttikhuis, geboren op maandag 14 september 1868 om 5 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 113) en overleden op maandag 14 september 1868 om 23 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 117), hij werd 18 uren oud
 • G3.1.2.2.3.8 Gerrit Jan Luttikhuis, geboren op vrijdag 21 augustus 1869 om 11 uur te Haarle(Tubbergen) (akte 102) en overleden op maandag 5 december 1896 om 14 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 123), hij werd 27 jaar., Hij bleef ongehuwd
 • G3.1.2.2.3.9 Bernardus Luttikhuis, geboren op vrijdag 10 november 1871 om 11 uur te Haarle(Tubbergen) (akte 144) en overleden op woensdag 18 juli 1956 om 15.30 uur te Tubbergen (akte 45), hij werd 84 jaar. Trouwde op woensdag 13 juli 1898 te Tubbergen (akte 24) met Maria Gezina Welmer, geboren op zondag 30 juni 1873 om 11.30 uur te Tubbergen (akte 96) en overleden op zaterdag 16 februari 1952 om 1 uur te Tubbergen (akte 27), zij werd 78 jaar
 • G3.1.2.2.3.10 Hermannus Luttikhuis(Herman), geboren op woensdag 6 mei 1874 om 23 uur te Haarle(Tubbergen) (akte 64) en overleden op donderdag 16 april 1891 om 13 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 46), hij werd 16 jaar
 • G3.1.2.2.3.11 Aleida Luttikhuis, geboren op vrijdag 6 januari 1877 om 19 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 3) en overleden op zondag 7 maart 1954 om 2 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 23), zij werd 77 jaar. Trouwde op vrijdag 16 juli 1903 te Tubbergen (akte 26) met Johannes ter Braak, geboren op zondag 15 mei 1865 om 13 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 80) en overleden op donderdag 9 november 1939 om 2 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 108), hij werd 74 jaar
 • G3.1.2.3.3.2 Gerrit Ottenhof, geboren op donderdag 23 januari 1851 om 2 uur te Ootmarsum (akte 8) en overleden op woensdag 29 januari 1851 om 2 uur te Ootmarsum (akte 4), hij werd 6 dagen
 • G3.1.2.3.3.3 Johanna Ottenhof, geboren op zondag 15 februari 1852 om 3 uur te Ootmarsum (akte 6) en overleden op zondag 25 februari 1929 om 19 uur te Huissen (akte 26), zij werd 77 jaar. Trouwde op woensdag 6 november 1878 te Ootmarsum (akte 13) met Johannes Lodewikus Sanders(Jan), geboren op maandag 20 maart 1854 om 11.30 uur te Haaksbergen (akte 36) en overleden op vrijdag 9 augustus 1912 om 0.30 uur te Enschede (akte 246), hij werd 58 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.2.3.3.4 Gerrit Ottenhof, geboren op woensdag 6 september 1854 om 14 uur te Ootmarsum (akte 30) en overleden op woensdag 6 september 1854 om 19 uur te Ootmarsum (akte 21), hij werd 5 uren oud
 • G3.1.2.3.3.5 Gerrit Ottenhof, geboren op zaterdag 15 september 1855 om 7.30 uur te Ootmarsum (akte 33) en overleden op donderdag 29 november 1917 om 17 uur te Ootmarsum (akte 21), hij werd 62 jaar. Trouwde op maandag 26 november 1894 te Ootmarsum (akte 9) met Hendrika Gezina van de Koelen (zie G3.2.2.1.2.1), geboren op zaterdag 7 september 1867 om 17.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 137) en overleden op maandag 18 september 1950 om 3.15 uur te Ootmarsum (akte 21), zij werd 83 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G3.1.2.3.3.6 Willem Ottenhof, geboren op zondag 21 maart 1858 om 19 uur te Ootmarsum (akte 17) en overleden op zaterdag 4 juli 1936 om 1.30 uur te Ootmarsum (akte 9), hij werd 78 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G3.1.2.3.3.9 Christina Ottenhof, geboren op woensdag 23 februari 1865 om 19 uur te Ootmarsum (akte 13) en overleden op woensdag 21 november 1883 om 13.30 uur te Ootmarsum (akte 33), zij werd 18 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G3.1.2.3.3.11 Hermanna Ottenhof, geboren op 10 januari 1870 om 20 uur te Ootmarsum (akte 2) en overleden op 21 februari 1871 om 22 uur te Ootmarsum (akte 11), zij werd 1 jaar
 • G3.1.2.3.4.1 Suzanna Hendrika Luttikhuis, geboren op donderdag 6 november 1856 om 13 uur te klein Agelo (Denekamp) (akte 106) en overleden op zaterdag 4 augustus 1866 om 12 uur te klein Agelo (Denekamp) (akte 63), zij werd 9 jaar
 • G3.1.2.3.4.2 Johannes Gerardus Luttikhuis, geboren op vrijdag 7 november 1856 12.30 uur te klein Agelo (Denekamp) (akte 107) en overleden op zaterdag 8 maart 1941 om 8 uur te Ootmarsum (akte 7), hij werd 84 jaar. Trouwde op woensdag 9 juni 1886 te Ootmarsum (akte 6) met Johanna Sleiderink, geboren op maandag 11 augustus 1851 om 7 uur te Denekamp (akte 72) en overleden op donderdag 30 januari 1930 om 5.30 uur te Ootmarsum (akte 2), zij werd 78 jaar . Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.2.3.4.3 Gerrit Matheus Luttikhuis, geboren op maandag 20 september 1858 om 17 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 69) en overleden op zaterdag 2 februari 1935 om 7 uur te noord Deurningen (Denekamp) (akte 5), hij werd 76 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G3.1.2.3.4.4 Gezina Maria Luttikhuis, geboren op woensdag 19 oktober 1859 om 16 uur te klein Agelo (Denekamp) (akte 109) en overleden op donderdag 4 januari 1951 om 5.30 uur te Denekamp (akte 3), zij werd 91 jaar . Trouwde op donderdag 26 augustus 1881 te Denekamp (akte 15) met Bernard Rolink, geboren op zaterdag 6 november 1852 om 22 uur te klein Agelo (Denekamp) (akte 100) en overleden op maandag 23 november 1936 om 10 uur te klein Agelo (Denekamp) (akte 55), hij werd 84 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G3.1.2.2.5.2 Johanna Maria oude Lashof, geboren op donderdag 5 februari 1863 om 11 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 9) en overleden op dinsdag 13 augustus 1867 om 10 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 77) , zij werd 4 jaar
 • G3.1.3.1.2.1 Egbertus Gerhardus Slaathuis, geboren op maandag 14 juli 1879 om 11 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 88) en overleden op zaterdag 10 juni 1933 om 18.30 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 54), hij werd 53 jaar. Trouwde op zondag 4 mei 1912 te Tubbergen (akte 14) met Berendina Johanna Dekker, geboren op zaterdag 4 december 1881 om 14 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 148) en overleden op zaterdag 19 oktober 1918 om 10.30 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 85), zij werd 36 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G3.1.3.1.2.2 Johannes Slaathuis, geboren op vrijdag 5 oktober 1883 om 4 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 127). Trouwde op donderdag 20 mei 1915 te Tubbergen (akte 8) met Grada Aleida Lammerink, geboren op zaterdag 4 maart 1882 om 4 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 34) en overleden op vrijdag 13 maart 1959 om 3 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 13), zij werd 77 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.3.1.2.3 Bernardus Slaathuis, geboren op vrijdag 5 oktober 1883 om 4 uur te Vasse (Tubbergen) (akte 128) en overleden op dinsdag 16 december 1947 om 18 uur te Almelo (akte 473), hij werd 64 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G3.1.5.1.2.3. Johanna Rikmanspoel, geboren opvrijdag 21 maart 1862 om 11 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 37) en overleden op dinsdag 25 november 1930 om 19.30 uur te Almelo (akte 303), zij werd 68 jaar. Trouwde op zaterdag 28 mei 1892 te Tubbergen (akte 20) met Theodorus Hermanus Seisveld(Jan), geboren op dinsdag 30 december 1857 om 15 uur te Zwollekerspel (akte 145) en overleden op dinsdag 24 februari 1903 om 13 uur te Tubbergen (akte 24), hij werd 45 jaar. Zij kregen 6 kinderen
 • Johanna hertrouwde op donderdag 17 juni 1909 te Tubbergen (akte 29) met Johannes Hendrikus Jacobus van Limbeek(Jan), geboren op dinsdag 31 oktober 1857 om 8 uur te Slagharen (Hardenberg(ambt)) (akte 183) en overleden op dinsdag 26 februari 1941 om 1 uur te Den Ham (akte 29), hij werd 83 jaar
 • G3.1.5.1.7.1 Johanna Gezina Geerlink, geboren op maandag 24 november 1879 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 146) en overleden op donderdag 1 januari 1880 om 15 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 1), ze werd 5 weken
 • G3.1.5.1.7.3 Bernardus Johannes Geerlink, geboren op dinsdag 30 november 1881 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 146) en overleden op donderdag 2 maart 1904 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 33), hij werd 22 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G3.1.5.1.8.1 Johannes Hendrikus Geerlink, geboren op vrijdag 3 mei 1878 om 20 uur te Tubbergen (akte 70). Trouwde op donderdag 24 april 1913 te Tubbergen (akte 15) met Geertruida Elisabeth Hartman, geboren op woensdag 30 september 1874 om 6 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 130) en overleden op donderdag 12 augustus 1954 om 6 uur te Tubbergen (akte 64), zij werd 79 jaar
 • G3.1.5.1.8.2 Johanna Berendina Geerlink, geboren op dinsdag 6 april 1880 om 15 uur te Tubbergen (akte 50) en overleden op woensdag 6 april 1921 om 21.30 uur te Oldenzaal (akte 38), zij werd 41 jaar. Trouwde op woensdag 2 januari 1918 te Oldenzaal (akte 1) met Bernardus Johannes Heitkamp, geboren op donderdag 11 februari 1875 om 21 uur te Oldenzaal (akte 11) en overleden op vrijdag 14 april 1933 om 8.30 uur te Oldenzaal (akte 53), hij werd 58 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G3.1.5.1.8.3 Gerhardus Antonius Geerlink, geboren op zondag 9 januari 1882 om 20 uur te Tubbergen (akte 7) en overleden op donderdag 10 oktober 1918 om 20.30 uur te Oldenzaal (akte 121), hij werd 36 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G3.1.5.1.8.4 Hendrika Johanna Geerlink, geboren op zondag 22 juni 1884 om 15 uur te Tubbergen (akte 17) en overleden op maandag 21 april 1947 om 5.15 uur te Groenlo (akte 25), zij werd 62 jaar. Trouwde op dinsdag 27 juli 1926 te Tubbergen (akte 33) met Frederikus Theodorus Nales, geboren op zondag 14 april 1878 om 4 uur te Beltrum (Eibergen) (akte 38) en overleden op donderdag 22 mei 1969 te Groenlo, hij werd 91 jaar.
 • G3.1.5.1.8.6 Aleida Johanna Geerlink, geboren op maandag 8 januari 1889 om 12 uur  te Tubbergen (akte 8) en overleden op maandag 10 december 1889 om 17 uur te Tubbergen (akte 117), zij werd 11 maand
 • G3.2.2.1.2.1 Hendrika Gezina van de Koelen, geboren op zaterdag 7 september 1867 om 17.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 137) en overleden op maandag 18 september 1950 om 3.15 uur te Ootmarsum (akte 21), zij werd 83 jaar. Trouwde op maandag 26 november 1894 te Ootmarsum (akte 9) met Gerrit Ottenhof , geboren op zaterdag 15 september 1855 om 7.30 uur te Ootmarsum (akte 33) en overleden op donderdag 29 november 1917 om 17 uur te Ootmarsum (akte 21), hij werd 62 jaar. Zij kregen 1 kind. Zie verder  (zie G3.1.2.2.3.5)
 • G3.2.2.1.2.2 Gezina Johanna van de Koele, geboren op dinsdag 22 maart 1870 om 9 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 37) en overleden op woensdag 27 november 1901 te Fleringen (Tubberen (akte 157), zij werd 31 jaar. Trouwde op woensdag 22 augustus 1900 te Tubbergen (akte 29) met Hendrikus Lenferink, geboren op zondag 31 mei 1868 om 5 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 69) en overleden op zaterdag 29 november 1952 om 2.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 102), hij werd 84 jaar
 • G3.2.2.1.2.3 Johannes Albertus van de Koele, geboren op woensdag 11 december 1873 om 10.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 189) en overleden op zaterdag 28 januari 1961, hij werd 87 jaar. Trouwde op woensdag 29 mei 1901 te Tubbergen (akte 21) met Hermina Maria Mensink, geboren op donderdag 31 oktober 1878 om 13 uur te Tubbergen (akte 154) en overleden op donderdag 25 maart 1948 om 15 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 26), zij werd 69 jaar
 • G3.2.2.1.4.1 Bartus Morsink,  geboren op 15 februari 1866 om 6 uur te Enter (Wierden) (akte 26) en overleden op 4 januari 1936 om 5 uur te Delden (S) (akte 3),  hij werd 69 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G3.2.2.1.6.4 Johannes Bernardus Zegger, geboren op maandag 14 september 1869 om 19 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 114) en overleden op zondag 20 november 1932 te Amsterdam, hij werd 63 jaar. Trouwde op donderdag 9 juli 1891 te Amsterdam (akte 1529) met Anna Geertruida Andriessen, geboren op woensdag 18 februari 1869 te Amsterdam en overleden op dinsdag 21 februari 1922 om 6 uur te Amsterdam (akte 1925), zij werd 53 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • Johannes hertrouwde op woensdag 27 juni 1923 te Amsterdam (akte 439) met Helena Theodora Cornelia Andriessen, geboren op donderdag 30 maart 1871 om 14 uur te Amsterdam en overleden op maandag 9 oktober 1939 om 6.30 uur te Amsterdam (akte 248), zij werd 68 jaar
 • G3.2.2.1.6.5 Johannes Zegger, geboren op 17 november 1872 om 5 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 137) en overleden op dinsdag 3 oktober 1882 om 6 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 121), hij werd 9 jaar
 • G3.2.2.1.6.6 Johanna Geziena  Zegger, geboren op zondag 23 mei 1875 om 19 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 73) en overleden op donderdag 3 januari 1952 om 5.15 uur te Bunnik (akte 1), zij werd 76 jaar. Trouwde op donderdag 6 juli 1916 te de Bilt (akte 14) met Johannes van der Lienden, geboren op dinsdag 22 januari 1884 om 0.30 uur te de Bilt (akte 4).
 • G3.2.2.1.6.7 Gezina Maria Zegger, geboren op dinsdag 16 april 1878 om 11 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 58) en overleden op zondag 4 mei 1958 om 15  uur te Ootmarsum (akte 6), zij werd 80 jaar. Trouwde op zaterdag 3 mei 1912 te Ootmarsum (akte 3) met Bernardus Albertus Geerdink, geboren op zondag 28 april 1872 om 18 uur te Ootmarsum (akte 15) en overleden op dinsdag 3 december 1957 om 15.30 uur te Ootmarsum (akte 19), hij werd 85 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G3.2.6.2.5.6 Geertruida Maria Tinselboer, geboren op woensdag 22 december 1886 om 19 uur te Lemselo (Weerselo) (akte 119) en overleden op donderdag 17 oktober 1929 om 19.30 uur te Lemselo (Weerselo) (akte 76), zij werd 42 jaar. Trouwde op vrijdag 13 juli 1917 te Weerselo  (akte 25) met Johannes Antonius Stevelink, geboren op donderdag 20 december 1883 om 3 uur te Haarle (Tubbergen) (akte 157)
 • G3.2.6.2.6.1 Hanna Demmer, geboren op zondag 22 juli 1889 om 14 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 119) en overleden op zondag 22 juli 1889 om 15 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 70), ze werd 1 uur oud
 • G3.2.6.2.6.2 Anna Maria Demmer, geboren op donderdag 2 juli 1891 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 108) en overleden zaterdag 11 mei 1900 om 19 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 81), zij werd 8 jaar
 • G3.2.6.2.6.4 Johannes Bernardus Demmer, geboren op donderdag 11 augustus 1893 om 1 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 126). Trouwde op vrijdag 29 augustus 1924 te Tubbergen (akte 36) met Berendina Hermina Geerlink, geboren op donderdag 4 juni 1896 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 96). Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.2.1.1 Hermina Mensink, geboren op zondag 4 september 1859 om 16 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 114) en overleden op vrijdag 8 april 1893 om 20 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 40), zij werd 33 jaar. Trouwde op woensdag 28 mei 1884 te Tubbergen (akte 14) met Hermannus Damink, geboren op maandag 7 maart 1859 om 4 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 27) en overleden op zondag 17 maart 1900 om 6 uur te Ootmarsum (akte 11), hij werd 41 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.1.1.2.5.1 Johanna Susanna Mensink, geboren op woensdag 29 mei 1867 om 22 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 49) en overleden op zondag 19 januari 1868 om 15 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 4), zij werd 7 maanden
 • G4.1.1.2.5.4 Gerardus Mensink, geboren op zondag 15 december 1873 om 9 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 78) en overleden op maandag 14 januari 1963 te groot Agelo (Denekamp), hij werd  89 jaar. Trouwde op donderdag 17 januari 1907 te Denekamp (akte 1) met Gesina Maria Holtwijk, geboren op dinsdag 8 februari 1876 om 22 uur te groot-Agelo (Denekamp) (akte 14) en overleden op zondag 25 augustus 1907 om 11 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 49), zij werd 31 jaar
 • Gerardus hertrouwd op woensdag 12 november 1913 te Denekamp (akte 33) met Aleida Gesina aan de Stegge, geboren op zondag 9 oktober 1892 om 10 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 139) en overleden op dinsdag 6 februari 1923 om 1 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 5), zij werd 30 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • Gerardus hertrouwd op vrijdag 24 oktober 1924 te Denekamp (akte 25) met Gesina Kamphuis, geboren op zondag 16 augustus 1897 om 5 uur te Albergen (Tubbergen) en overleden op dinsdag 2 augustus 1988 te Losser, zij werd 90 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G4.1.1.2.5.5 Bernardus Johannes Mensink, geboren op woensdag 15 december 1875 om 10 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 92) en overleden op maandag 1 augustus 1949 om 6.30 uur te Denekamp (akte 40), hij werd 73 jaar. Trouwde op donderdag 17 augustus 1905 te Denekamp (akte 18) met Euphemia Holtwijk, geboren op dinsdag 13 februari 1878 om 3 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 19) en overleden op dinsdag 30 november 1954 om 10.30 uur te Denekamp (akte 44), zij werd 76 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G4.1.1.2.5.6 Johannes Mensink, geboren op zaterdag 21 december 1878 om 14 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 102) en overleden op vrijdag 18 april 1879 om 6 uur te groot Agelo (Denekamp) (akte 32), hij werd 4 maanden
 • G4.1.1.2.5.8 Maria Mensink, geboren op vrijdag 21 september 1883 om 9 uur te Denekamp (akte 73) en overleden op dinsdag 25 oktober 1977 te Oldenzaal, zij werd 94 jaar. Trouwde op donderdag 18 mei 1911 te Oldenzaal (akte 18) met Hermannus Gerardus Vlutters, geboren op zaterdag 31 juli 1880 om 3.30 uur te Oldenzaal (akte 64) en overleden op zaterdag 5 december 1964 te Oldenzaal, hij werd 84 jaar
 • G4.1.1.2.6.1 Johannes Mensink, geboren op maandag 27 april 1874 om 6 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 58) en overleden op donderdag 11 december 1958 om 14.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 57), hij werd 84 jaar. Trouwde op donderdag 6 juni 1912 te Tubbergen (akte 24) met Dina Lubbers, geboren op maandag 19 januari 1886 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 10). Zij kregen 2 kinderen
 • G4.1.1.2.6.2 Hendrika Maria Mensink, geboren op dinsdag 24 augustus 1875 om 13 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 120) en overleden op donderdag 18 september 1958 om 10.30 uur te Weerselo (akte 30), zij werd 83 jaar. Trouwde op vrijdag 8 juli 1904 te Weerselo (akte 18) met Jan Hendrik Hendrikus Wiegink, geboren op zaterdag 14 maart 1874 om 12 uur te Dulder (Weerselo) (akte 39) en overleden op donderdag 17 januari 1918 om 21 uur te Dulder (Weerselo) (akte 7), hij werd 43 jaar. Zij kregen 1 kind
 • Hendrika hertrouwd op woensdag 28 mei 1919 te Weerselo (akte 14) met Bernardus Hesselink, geboren op dinsdag 24 augustus 1881 om 10 uur te Dulder (Weerselo) (akte 63) en overleden op dinsdag 9 augustus 1960 te Hengelo(O) (akte 325), hij werd 78 jaar
 • G4.1.1.2.6.4 Johannes Hermanus Mensink, geboren op vrijdag 3 september 1881 om 14 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 107) en overleden op maandag 8 februari 1904 om 15.30 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 21), hij werd 22 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G4.1.1.2.6.5 Euphemia Gezina Mensink, geboren op vrijdag 24 januari 1885 om 10 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 10) en overleden op donderdag 1 maart 1973, zij werd 88 jaar. Trouwde op vrijdag 28 mei 1909 te Weerselo (akte 15) met Herman Scholten, geboren op donderdag 13 april 1876 om 17 uur te Dulder (Weerselo) (akte 53) en overleden op donderdag 17 augustus 1961, hij werd 85 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.1.1.2.6.6 Maria Hendrika Mensink, geboren op zondag 9 oktober 1887 om 18 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 130). Trouwde op woensdag 16 oktober 1912 te Tubbergen (akte 24) met Gerhardus Lubbers, geboren op vrijdag 29 oktober 1880 om 0.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 155) en overleden op donderdag 17 oktober 1918 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 81), hij werd 37 jaar. Zij kregen 5 kinderen
 • Maria hertrouwd op woensdag 25 mei 1921 te Tubbergen (akte 30) met Bernardus Johannes Klumpers, geboren op vrijdag 2 november 1889 om 3 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 159)
 • G4.1.1.2.6.7 Bernardus Gerardus Mensink, geboren op vrijdag 12 januari 1889 om 10 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 11) en overleden op zaterdag 13 januari 1889 om 8 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 5), hij werd 1 dag
 • G4.1.1.2.6.8 Bernardus Gerhardus Mensink, geboren op zaterdag 26 maart 1891 om 8 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 51) en overleden op dinsdag 22 juni 1971, hij werd 80 jaar. Trouwde op donderdag 7 juli 1921 te Denekamp (akte 25) met Susanna Maria Pikkemaat, geboren op vrijdag 23 maart 1883 om 9 uur te Denekamp (akte 31) en overleden op vrijdag 21 oktober 1955 om 4.30 uur te Denekamp (akte 63), zij werd 72 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.2.9.2 Jan Wolkotte, geboren op zondag 12 september 1875 om 16 uur te noord Deurningen (Denekamp) (akte 78) en overleden op maandag 10 januari 1876 om 1 uur te noord Deurningen (Denekamp) (akte 4), hij werd 3 maand
 • G4.1.1.2.9.4 Bernardus Wolkotte(Bernard), geboren op 27 oktober 1877 om 16 uur te Noord Deurningen (Denekamp) (akte 84) en overleden op 15 juni 1950 om 7 uur te Oldenzaal (akte 58), hij werd 72 jaar. Trouwde met Katharina Gr÷ne, geboren op xx-xx-1882 te Beckum (D) en overleden op 16 september 1948 om 9 uur te Denekamp (akte 36), zij werd 66 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.1.1.2.9.6 Theodorus Hermannus Wolkotte, geboren op vrijdag 26 september 1879 om 22 uur te noord Deurningen (Denekamp) (akte 66) en overleden op woensdag 30 april 1885 om 14 uur te Ootmarsum (akte 13), hij werd 5 jaar
 • G4.1.1.2.9.7 Gezina Maria Wolkotte, geboren op vrijdag 2 juli 1881 om 7 uur te Denekamp (akte 53) en overleden op vrijdag 18 januari 1913 om 5 uur te Enschede (akte 24), zij werd 31 jaar. Trouwde op donderdag 4 januari 1912 te Enschede (akte 1) met Albertus Gerrit Evers, geboren op woensdag 6 maart 1867 om 4 uur te Enschede (akte 38) en overleden op zondag 13 juni 1920 om 17.30 uur te Enschede (akte 282), hij werd 53 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.2.9.8 Everhard Wolkotte, geboren op zondag 26 augustus 1883 om 20 uur te Ootmarsum (akte 23) en overleden op zaterdag 5 juli 1884 om 4 uur te Ootmarsum (akte 19), hij werd 10 maanden
 • G4.1.1.2.9.9 Euphemia Geertruida Wolkotte, geboren op dinsdag 4 november 1885 om 20 uur te Ootmarsum (akte 31) en overleden op woensdag 13 februari 1941 om 16 uur te Borne (akte 11), zij werd 55 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G4.1.1.3.3.1 Johanna Maria Haarhuis, geboren op woensdag 27 augustus 1885 om 16 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 110). Trouwde op woensdag 12 oktober 1904 te Tubbergen (akte 28) met Joannes Weerink, geboren op donderdag 31 augustus 1877 om 1 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 141) en overleden op vrijdag 25 juni 1965 te Albergen (Tubbergen), hij werd 87 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.3.3.3 Gerhardus Johannes Haarhuis, geboren op zaterdag 14 februari 1891 om 2 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 29) en overleden op dinsdag 21 juli 1925 om 4 uur te Almelo (akte 169), hij werd 34 jaar. Trouwde op donderdag 16 juni 1921 te Tubbergen (akte 37) met Hendrika Maria Morskate, geboren op dinsdag 17 november 1896 om 14 uur te Delden (Ambt) (akte 55) en overleden op woensdag 15 juni 1927 te Fleringen (Tubbergen) (akte68), zij werd 30 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.1.1.3.3.4 Hendrika Maria Haarhuis, geboren op vrijdag 29 juli 1893 om 8 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 123) en overleden op donderdag 15 december 1977 te Azelo (Delden(A)), zij werd 84 jaar. Trouwde op vrijdag 19 mei 1922 te Delden (Ambt) (akte 11) met Johannes Marinus Morskate, geboren op maandag 17 januari 1893 te Delden (Ambt) (akte 5) en overleden op dinsdag 13 april 1965 te Azelo (Delden (A)). Zij kregen 2 kinderen
 • G4.1.1.3.3.5 Susanna Aleida Haarhuis, geboren op zondag 19 januari 1896 om 16 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 8) en overleden op zondag 30 april 1944 om 21 uur te Enschede (akte 457), zij werd 48 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G4.1.1.3.3.6 Johannes Hermannus Haarhuis, geboren op donderdag 26 mei 1898 om 5 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 89). Trouwde op vrijdag 20 november 1925 te Lonneker (akte 151) met Maria Gesina Timmerhuis, geboren op zaterdag 17 juni 1899 om 5 uur te Lonneker (akte 158) en overleden op maandag 23 augustus 1943 om 2.30 uur te Enschede (akte 563), zij werd 44 jaar
 • Johannes hertrouwde op woensdag 29 augustus 1945 te Lonneker met Johanna Bernarda Everink, geboren op dinsdag 31 december 1901 om 23 uur te zuid Eschmarke (Lonneker)
 • G4.1.1.3.4.4 Aleida Booijink, geboren op dinsdag 19 oktober 1881 om 2 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 127) en overleden op zaterdag 16 juni 1883 om 19 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 62), zij werd 1 jaar
 • G4.1.1.4.1.3 Hendrikus Schildkamp, geboren op zondag 27 juni 1875 te Hasselo (Weerselo) (akte 56) en overleden op donderdag 9 augustus 1877 te Hasselo (Weerselo) (akte 64), hij werd 2 jaar
 • G4.1.1.4.4.1 Hendrikus Gerhardus oude Kamphuis, geboren op zaterdag 27 januari 1878 om 20 uur te Deurningen (Weerselo) (akte 13) en overleden op woensdag 2 maart 1960 om 23 uur te Weerselo (akte 9), hij werd 82 jaar. Trouwde op donderdag 2 juni 1910 te Weerselo (akte 18) met Maria oude Oosterik, geboren op vrijdag 2 januari 1886 om 4 uur te Dulder (Weerselo) (akte 2) en overleden op donderdag 18 juni 1964, zij werd 78 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.4.4.2 Johannes oude Kamphuis, geboren op vrijdag 20 oktober 1882 om 9 uur te Deurningen (Weerselo) (akte 106) en overleden op maandag 9 november 1936 om 18 uur te Hengelo(O) (akte 268), hij werd 54 jaar. Trouwde op vrijdag 25 augustus 1905 te Weerselo (akte 22) met Maria Meulenbroek, geboren op maandag 16 augustus 1880 om 10 uur te Deurningen (Weerselo) (akte 97) en overleden op donderdag 21 juni 1906 om 23 uur te Hengelo(O) (akte 104), zij werd 25 jaar. Zij kregen 1 kind
 • Johannes hertrouwde op vrijdag 15 april 1910 te Borne (akte 6) met Geziena Meulenbroek, geboren op zondag 11 februari 1883 om 10 uur te Deurningen (Weerselo) (akte 19) en overleden op zondag 20 augustus 1950 om 0.30 uur te Borne (akte 69), zij werd 67 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.4.4.4 Geziena oude Kamphuis, geboren op woensdag 18 januari 1888 om 9 uur te Deurningen (Weerselo) (akte 5) en overleden op maandag 12 juli 1954 om 4.45 uurte Loenen (akte 9), zij werd 66 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G4.1.1.5.1.1 Johannes Gerhardus Vaalt, geboren op donderdag 17 mei 1888 om 18 uur te Borne (akte 41) en overleden op maandag 18 september 1978 te Borne, hij werd 90 jaar. Trouwde op vrijdag 2 november 1928 te Borne (akte 57) met Carolina Wilhelmina Huls, geboren op donderdag 18 mei 1899 om 17 uur te Borne (akte 67) en overleden op dinsdag 17 januari 1978 te Borne, zij werd 78 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.5.1.2 Gerhardus Franciscus Vaalt, geboren op vrijdag 12 september 1890 om 21 uur te Borne (akte 82) en overleden op donderdag 5 februari 1948 om 23 uur te Hengelo(O) (akte 38) , hij werd 57 jaar. Trouwde op vrijdag 9 juni 1922 te Borne (akte 22) met Elisabeth Johanna Leuverink, geboren op dinsdag 3 april 1894 om 6 uur te Borne (akte 48)
 • G4.1.1.5.1.3 Maria Johanna Vaalt, geboren op vrijdag 4 maart 1893 om 17 uur te Borne (akte 28). Trouwde op zaterdag 2 januari 1932 te Borne (akte 1) met Gradus Johannes oude Wolbers, geboren op woensdag 12 september 1889 om 22 uur te Borne (akte 94) en overleden op xx-xx-1978 te Hengelo(O), hij werd 88 jaar
 • G4.1.1.5.1.5 Franciscus Antonius Vaalt, geboren op zondag 17 mei 1897 om 23 uur te Borne (akte 64). Trouwde op vrijdag 23 november 1928 te Borne (akte 66) met Cato olde Olthof, geboren op zaterdag 14 oktober 1905 om 7.30 uur te Borne (akte 122) en overleden op vrijdag 17 oktober 1975 te Borne, zij werd 70 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.1.1.6.3.1 Grada Everdina Voorpool, geboren op woensdag 3 mei 1882 om 11 uur te Oldenzaal (akte 40) en overleden op maandag 18 mei 1902 om 4 uur te Oldenzaal (akte 48), zij werd 20 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G4.1.1.6.3.2 Bernardus Voorpool, geboren op maandag 3 februari 1885 om 17.30 uur te Oldenzaal (akte 14) en overleden op zondag 25 september 1893 om 22 uur te Oldenzaal (akte 69), hij werd 8 jaar
 • G4.1.1.6.3.3 Lambertus Kokenberg, geboren op vrijdag 4 januari 1890 om 22 uur te Oldenzaal (akte 4) en overleden op zaterdag 16 februari 1890 om 6 uur te Oldenzaal (akte 27), hij werd 1 maand
 • G4.1.1.6.4.2 Bernardus Lenferink, geboren op maandag 21 februari 1882 om 10 uur te Tubbergen (akte 26) en overleden op woensdag 18 oktober 1882 om 23 uur te Tubbergen (akte 134), hij werd 7 maand
 • G4.1.1.6.4.3 Bernardus Lenferink, geboren op zondag 5 augustus 1883 om 10 uur te Tubbergen (akte 96) en overleden op zondag 14 december 1952 om 22 uur te Tubbergen (akte 109), hij werd 69 jaar. Trouwde op donderdag 9 september 1920 te Tubbergen (akte 48) met Gezina Maria Koopman, geboren op vrijdag 13 januari 1881 om 6 uur te Tubbergen (akte 4) en overleden op donderdag 20 oktober 1960 om 6 uur te Tubbergen (akte 59), zij werd 79 jaar
 • G4.1.1.6.4.4 Berendina Johanna Lenferink, geboren op zaterdag 13 december 1885 om 7.30 uur te Tubbergen (akte 162) en overleden op dinsdag 25 april 1939 om 18.30 uur te Tubbergen (akte 49), zij werd 53 jaar. Trouwde met Petrus Dominicus Heijnen
 • G4.1.1.6.5.3 Gerhardus Johannes Pots, geboren op zondag 17 december 1882 om 1 uur te Reutum (Tubbergen)  (akte 175) en overleden op zaterdag 26 april 1885 om 4 uur te Reutum (Tubbergen) (akte 54), hij werd 2 jaar
 • G4.1.1.6.5.6 Bernardus Pots, geboren op woensdag 18 april 1888 om 19 uur te Wierden (akte 52) en overleden op 30 september 1961 te Rijssen, hij werd 73 jaar. Trouwde op woensdag 3 februari 1915 te Tubbergen (akte 3) met Johanna Leus, geboren op zondag 30 december 1894 om 3 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 1895/2) en overleden op zondag 1 augustus 1937 om 6 uur te Wierden (akte 85), zij werd 42 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G4.1.1.6.5.7 Geertruida Maria Pots, geboren op zaterdag 29 december 1889 te Wierden. Trouwde op vrijdag 13 juni 1913 te Denekamp (akte 17) met Bernardus Hesselink, geboren op zondag 11 juni 1882 om 19 uur te Denekamp (akte 56) en overleden op woensdag 27 juli 1960 om 8.45 uur te Borne (akte 34), hij werd 78 jaar
 • G4.1.1.6.5.8 Antonius Marinus Hubertus Pots, geboren op zondag 5 juni 1893 om 9 uur te Zeldam (Delden (Ambt)) (akte 37) en overleden op zondag 2 april 1950 om 15.30 uur te Hengelo(O) (akte 133), hij werd 56 jaar. Trouwde op vrijdag 30 juli 1920 te Delden (Ambt) (akte 21) met Rika Roetgerink, geboren op donderdag 22 augustus 1901 om 14 uur te Zeldam (Delden (Ambt)) (akte 42) en overleden op 10 maart 1985 te Goor, zij werd 83 jaar
 • G4.1.1.6.5.9 Albertus Johannes Franciscus Pots, geboren op zondag 5 juni 1893 om 9.30 uur te Zeldam (Delden (Ambt)) (akte 38) en overleden op dinsdag 19 juli 1893 om 16.30 uur te Zeldam (Delden (Ambt)) (akte 26), hij werd 1 maand
 • G4.5.1.1.2.1 Johanna Maria Kosters, geboren op woensdag 26 augustus 1874 om 6 uur te Borne (akte 74) en overleden op dinsdag 7 oktober 1947 om 19.45 uur te Hengelo(O) (akte 266), zij werd 73 jaar. Trouwde op vrijdag 12 november 1915 te Borne (akte 15) met Bernardus op de Woerd, geboren op dinsdag 15 april 1879 om 17 uur te Borne (akte 46) en overleden op woensdag 7 december 1949 om 17 uur te Borne (akte 95), hij werd 70 jaar
 • G4.5.1.5.1.1 Hendrikus Gerhardus Nitert, geboren op dinsdag 11 juni 1873 om 14 uur te Vroomshoop (Den Ham) (akte 68) en overleden op vrijdag 30 mei 1952 om 0.45 uur te Almelo (akte 228), hij werd 78 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G4.5.1.5.1.2 Bernardina Hendrika Nitert, geboren op donderdag 20 augustus 1874 om 8 uur te Vroomshoop (Den Ham) (akte 92) en overleden op vrijdag 13 september 1940 om 16 uur te Den Ham (akte 69), zij werd 66 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G4.5.1.5.2.2 Hendrica Johanna oude Voshaar, geboren op zondag 28 december 1884 om 24 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 188) en overleden op zaterdag 1 februari 1885 om 14.30 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 25), zij werd 1 maand
 • G4.5.1.6.1.2 Euphemia Resing, geboren op maandag 6 november 1877 om 8 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 176) en overleden op zondag 21 februari 1904 om 5.30 uur te Oldenzaal (akte 25), zij werd 26 jaar. Trouwde op woensdag 8 november 1899 te Oldenzaal (akte 32) met Johannes Gerhardus Collet, geboren op maandag 16 september 1873 om 4.30 uur te Oldenzaal (akte 76) en overleden op zaterdag 27 augustus 1960 te Nordhorn (D), hij werd 86 jaar. Zij kregen 4 kinderen
 • G4.5.1.6.1.3 Johanna Resing, geboren op zaterdag 2 januari 1881 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 1) en overleden op vrijdag 7 juni 1957 te Hengelo (O) (akte 184), zij werd 76 jaar. Trouwde op vrijdag 30 juli 1909 te Borne (akte 27) met Egbertus Aloijsius van den Berg, geboren op maandag 3 juni 1873 om 7 uur te Borne (akte 61) en overleden op donderdag 7 april 1927 om 7 uur te Hengelo(O) (akte 96), hij werd 53 jaar
 • Johanna hertrouwde op vrijdag 1 juni 1928 te Borne (akte 23) met Hendrikus Gerhardus Baartman(Hein), geboren op donderdag 20 april 1876 om 8 uur te noord Eschmarke (Lonneker) (akte 155) en overleden op zondag 28 april 1957 om 7 uur te Borne (akte 27), hij werd 81 jaar
 • G4.5.1.6.1.5 Bernard Resing, geboren op zaterdag 22 januari 1887 om 4 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 10) en overleden op dinsdag 22 oktober 1918 om 0.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 87), hij werd 31 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G4.5.1.6.1.6 Johanna Maria Resing, geboren op maandag 20 augustus 1889 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 130) en overleden op vrijdag 9 augustus 1940 om 19 uur te Borne (akte 52), zij werd 50 jaar. Trouwde op vrijdag 16 november 1917 te Borne (akte 29) met Johannes Hendrikus Gervink, geboren op maandag 7 juni 1881 om 8 uur te Borne (akte 55) en overleden op maandag 22 oktober 1951 om 6 uur te Borne (akte 90), hij werd 70 jaar
 • G4.5.1.6.1.7 Johannes Resing, geboren op donderdag 29 oktober 1891 om 16 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 180) en overleden op maandag 2 november 1891 om 6 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 112), hij werd 4 dagen
 • G4.5.1.6.1.8 Gesina Resing, geboren op woensdag 17 augustus 1893 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 131). Trouwde op donderdag 24 augustus 1922 te Weerselo (akte 30) met Hermannus Johannes Bouhuis, geboren op zaterdag 2 oktober 1885 om 2 uur te Weerselo (akte 87)
 • G4.5.1.6.2.1 Hermannus Johannes Boudrij, geboren op maandag 10 december 1883 om 13 uur te Oldenzaal (akte 109) en overleden op donderdag 10 oktober 1918 om 4 uur te Oldenzaal (akte 120), hij werd 34 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G4.5.1.6.2.3 Johanna Euphemia Geertruida Boudrij, geboren op maandag 15 november 1886 om 5 uur te Oldenzaal (akte 109) en overleden op maandag 26 januari 1942 om 22 uur te Losser (akte 9), zij werd 55 jaar. Trouwde op woensdag 17 mei 1933 te Oldenzaal (akte 19) met Hendrik Joseph Melis, geboren op 27 augustus 1897 om 22 uur te Cromvoirt en overleden op 7 oktober 1973 te Losser, hij werd 76 jaar
 • G4.5.1.6.2.4 Euphemia Johanna Josephina Boudrij, geboren op zondag 18 maart 1889 om 4 uur te Oldenzaal (akte 21) en overleden op vrijdag 10 juni 1938 om 2 uur te Weerselo (akte 38), zij werd 49 jaar. Trouwde op dinsdag 23 november 1926 te Weerselo (akte 33) met Herman Johannes Kuipers, geboren op donderdag 25 september 1885 om 23 uur te Volthe (Weerselo) (akte 83) en overleden op zaterdag 20 mei 1933 om 7.30 uur te Oldenzaal (akte 69), hij werd 47 jaar
 • G4.5.1.6.2.7 Bernardus Marinus Boudrij, geboren op zaterdag 10 oktober 1897 om 17 uur te Oldenzaal (akte 140) en overleden op zaterdag 7 april 1900 om 17 uur te Oldenzaal (akte 53), hij werd 2 jaar
 • G4.5.4.1.1.2 Marinus Hergelink, geboren op zondag 3 juni 1888 om 7 uur te Almelo (akte 127) en overleden op zondag 25 maart 1945 om 13.45 uur te Den Haag (akte 1876), hij werd 56 jaar. Trouwde op woensdag 22 juni 1921 te Den Haag (akte 899) met Wilhelmina Petronella van Beijeren Bergen en Henegouwen, geboren op zaterdag 22 november 1884 om 20 uur te Leiden (akte 1463. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.4.1.1.3 Johanna Maria Hergelink, geboren op woensdag 11 mei 1892 om 3 uur te Almelo (akte 118) en overleden op donderdag 7 december 1978 te Hellendoorn, zij werd 86 jaar. Trouwde op zaterdag 23 augustus 1919 te Almelo (akte 109) met Johannes Hendrikus Westendorp, geboren op zondag 18 december 1887 om 3 uur te Enschede (akte 549) en overleden op woensdag 15 oktober 1958 om 13.40 uur te Apeldoorn (akte 812), hij werd 70 jaar.
 • G4.5.4.1.2.1 Maria Hendrika Hergelink, geboren op woensdag 9 juli 1884 om 19 uur te Vriezenveen (akte 61) en overleden op woensdag 4 december 1935 om 6 uur te Geleen (akte 105), zij werd 51 jaar. Trouwde op donderdag 3 augustus 1905 te Almelo(stad) (akte 40) met Heinrich Wilhelm Boks, geboren op maandag 29 november 1880 om 15 uur te Almelo(stad) (akte 256) en overleden op maandag 6 juli 1953 om 11.30 uur te Sittard (akte 230), hij werd 72 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G4.5.4.1.2.5 Gerhardus Josephus Hergelink, geboren op zondag 14 augustus 1892 om 5 uur te Borne (akte 85) en overleden op zondag 30 september 1973 te Almelo (akte 659), hij werd 81 jaar. Trouwde op vrijdag 30 januari 1920 te Almelo (akte 22) met Rebekka Hendrika Schnelle, geboren op vrijdag 26 februari 1898 om 11.30 uur te Almelo(stad) (akte 41)
 • G4.5.4.1.2.8 Johanna Joshephina Hergelink, geboren op zondag 18 maart 1900 om 15 uur te Almelo(stad) (akte 72) en overleden op woensdag 15 december 1971 te Almelo, zij werd 71 jaar. Trouwde op zaterdag 24 juli 1920 te Almelo (akte 152) met Gerhardus Kroezen, geboren op zaterdag 21 mei 1893 om 17 uur te Tubbergen (akte 92)
 • G4.5.4.1.3.1 Johanna Meijer, geboren op donderdag 15 januari 1886 om 9 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 8) en overleden op woensdag 6 mei 1953 om 23.45 uur te Almelo (akte 211), zij werd 67 jaar. Trouwde op vrijdag 10 mei 1918 te Tubbergen (akte 18) met Gerhardus Albertus Wolters, geboren op zondag 8 februari 1891 om 22 uur te Tubbergen (akte 25) en overleden op maandag 17 april 1978 te Tubbergen, hij werd 87 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.5.4.1.3.3 Gezina Meijer, geboren op vrijdag 16 november 1889 om 16 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 168) en overleden op vrijdag 24 oktober 1947 om 9.10 uur te Almelo (akte 409), zij werd 57 jaar. Trouwde op woensdag 6 september 1916 te Tubbergen (akte 26) met Herman Resing , geboren op vrijdag 31 augustus 1883 om 16 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 107) en overleden op xx-xx-1970, hij werd 86 jaar. Zij kregen 5 kinderen. Zie verder G4.5.1.6.1.4
 • G4.5.4.1.3.4 Jan Meijer, geboren op zondag 25 oktober 1891 om 5 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 177) en overleden op maandag 13 november 1967 te Albergen (Tubbergen), hij werd 76 jaar. Trouwde op donderdag 25 september 1924 te Tubbergen (akte 41) met Susanna Tijink, geboren op zondag 26 juli 1903 om 10 uur te Mander (Tubbergen) (akte 111) en overleden op maandag 4 februari 1985 te Albergen (Tubbergen), zij werd 81 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.4.1.3.6 Gerhardus Hermannus Meijer, geboren op zaterdag 14 september 1895 om 16 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 126) en overleden op zaterdag 8 oktober 1966 te Almelo, hij werd 71 jaar. Trouwde op vrijdag 30 mei  1924 te Tubbergen (akte 19) met Johanna Franke, geboren op maandag 11 mei  1896 om 3 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 79) en overleden op dinsdag 11 augustus 1959 om 18 uur te Almelo (akte 387), zij werd 63 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.5.4.1.3.7  Hermina Geertruida Meijer, geboren op zaterdag 22 januari 1898 om 20 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 6). Trouwde op donderdag 9 februari 1928 te Tubbergen (akte 5) met Bernardus Kemna, geboren op maandag 8 december 1890 om 8 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 166)
 • G4.5.4.1.3.8 Bernardus Hendrikus Meijer, geboren op vrijdag 6 juli 1900 om 21 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 123) en overleden op maandag 7 januari 1901 om 23 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 9), hij werd 6 maanden
 • G4.5.4.1.3.9 Bernardus Gerardus Meijer, geboren op vrijdag 16 januari 1903 om 6 uur te Fleringen (Tubbergen) (akte 10). Trouwde op maandag 8 juni 1931 te Tubbergen (akte 26) met Aleida Johanna Gerwers, geboren op zondag 5 juli 1903 om 2 uur te Tilligte (Denekamp) (akte 68) en overleden op zaterdag 31 december 1988 te Fleringen (Tubbergen), zij werd 85 jaar
 • G4.5.4.1.4.1 Hendrikus Hulshof, geboren op woensdag 28 november 1888 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 190). Trouwde op donderdag 9 oktober 1930 te Tubbergen (akte 52) met Johanna Gesina Snijders, geboren op donderdag 4 juni 1903 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 89) zie ook H4.5.4.2.1.1.2
 • G4.5.4.1.4.2 Jan Hulshof, geboren op zaterdag 31 januari 1891 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 16) en overleden op maandag 21 november 1960 te Albergen (Tubbergen) (akte 61), hij werd 69 jaar. Trouwde op vrijdag 21 november 1924 te Tubbergen (akte 46) met Euphemia Johanna oude Nijhuis, geboren op vrijdag 13 januari 1896 om 9 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 4)
 • G4.5.4.1.4.3 Bernardus Hulshof, geboren op zondag 9 oktober 1893 om 8 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 165) en overleden op maandag 19 augustus 1946 om 12 uur te Almelo (akte 358), hij werd 52 jaar. Trouwde op zaterdag 15 oktober 1921 te Almelo (akte 219) met Heintje Staal,  geboren op zaterdag 14 februari 1897 om 16.30 uur te Zwolle (akte 111) en overleden op maandag 23 augustus 1993 te Almelo, zij werd 96 jaar
 • G4.5.4.1.4.4 Maria Berendina Hulshof, geboren op dinsdag 10 november 1896 om 3 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 178) en overleden op dinsdag 20 december 1983 te Wierden, zij werd 87 jaar. Trouwde op vrijdag 21 september 1928 te Tubbergen (akte 53) met Albertus Tiehuis, geboren op zaterdag 1 oktober 1898 om 13 uur te Bornebroek (Borne) (akte 83) en overleden op dinsdag 23 juli 1985 te Wierden, hij werd 86 jaar
 • G4.5.4.1.4.5 Johannes Hulshof, geboren op dinsdag 31 oktober 1899 om 20 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 161) en overleden op woensdag 31 juli 1974 te Borne, hij werd 74 jaar. Trouwde op donderdag 17 februari 1927 te Borne (akte 5) met Maria Josephina Homan, geboren op maandag 28 maart 1893 om 6 uur te Borne (akte 34) en overleden op zondag 12 maart 1972 te Borne, zij werd 78 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G4.5.4.1.5.1 Hendrik Petrus Hergelink, geboren op woensdag 28 augustus 1895 om 15 uur te Almelo(Stad) (akte 213) en overleden op dinsdag 23 september 1958 om 22 uur te Almelo (akte 421), hij werd 63 jaar. Trouwde op zaterdag 28 juli 1923 te Almelo (akte 179) met Helena Maria van der Horst, geboren op zaterdag 21 mei 1893 om 17 uur te Almelo (Stad) (akte 118) en overleden op maandag 4 juni 1979 te Almelo, zij werd 86 jaar
 • G4.5.4.1.5.2 Johanna Maria Hergelink, geboren op zaterdag 30 april 1898 om 2 uur te Almelo(ambt) (akte 108). Trouwde op zaterdag 16 juli 1927 te Almelo(stad) (akte 137) met Johannes Hermannus Antonius van den Berg, geboren op vrijdag 6 juli 1900 om 4.30 uur te Almelo(stad) (akte 170)
 • G4.5.4.2.1.1 Johanna Maathuis, geboren op dinsdag 19 mei 1869 om 15 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 64) en overleden op vrijdag 11 juni 1926 om 17 uur te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 58), zij werd 57 jaar. Trouwde op woensdag 12 juni 1901 te Tubbergen (akte 23) met Johannes Snijders, geboren op zaterdag 26 januari 1867 om 22 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 12) en overleden op woensdag 10 juli 1929 om 15 uur te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 66), hij werd 62 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G4.5.4.2.1.3 Hendricus Maathuis, geboren op woensdag 27 november 1873 om 7 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 182) en overleden op vrijdag 21 december 1906 om 13.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 125), hij werd 33 jaar. Trouwde op dinsdag 19 september 1899 te Tubbergen (akte 31) met Maria Braakhuis, geboren op vrijdag 7 december 1866 om 20 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 159) en overleden op woensdag 13 maart 1935 om 11.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 30), zij werd 68 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.4.2.1.4 Hermanus Maathuis, geboren op woensdag 6 september 1877 om 13 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 147) en overleden op zondag 27 februari 1882 om 23 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 33), hij werd 5 jaar
 • G4.5.4.2.1.5 Hermannus Maathuis, geboren op vrijdag 19 januari 1883 om 11 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 11) en overleden op zaterdag 16 november 1937 om 2 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 81), hij werd 54 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G4.5.4.2.2.1 Gerhardus Johannes Telgenkamp, geboren op zondag 23 september 1883 om 18 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 115) en overleden op zaterdag 1 december 1883 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 128), hij werd 2 maand
 • G4.5.4.2.2.6 Hendrikus Telgenkamp, geboren op dinsdag 29 december 1897 om 11 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 202) en overleden op zaterdag 8 augustus 1936 om 12 uur te Almelo (akte 219), hij werd 38 jaar. Trouwde op vrijdag 2 juli 1926 te Almelo (akte 105) met Berendina Maria Lowik, geboren op zondag 29 november 1896 om 22 uur te Almelo (ambt) (akte 232) en overleden op maandag 20 januari 1976 te Almelo, zij werd 79 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.4.2.3.2 Euphemia Johanna Elferink, geboren op zondag 25 januari 1886 om 19 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 17) en overleden op woensdag 7 januari 1948 om 5 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 4), zij werd 61 jaar. Trouwde op donderdag 14 november 1907 te Tubbergen (akte 31) met Jan Schothuis, geboren op zondag 30 juli 1876 om 12 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 105) en overleden op woensdag 6 september 1939 om 0.30 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 88), hij werd 63 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.4.2.3.3 Hermanus Bernardus Elferink, geboren op maandag 24 oktober 1887 om 2 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 139) en overleden op woensdag 14 december 1887 om 16 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 103), hij werd 7 weken
 • G4.5.4.3.2.1 Johanna Geerdink, geboren op donderdag 26 mei 1892 om 12 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 78) en overleden op vrijdag 8 april 1983 te Almelo, zij werd 90 jaar. Trouwde op vrijdag 26 april 1918 te Tubbergen (akte 10) met Gerhardus Johannes Snijders, geboren op donderdag 1 mei 1889 om 22 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 80) en overleden op dinsdag 30 augustus 1960 om 5 uur te Almelo (akte 401), hij werd 71 jaar
 • G4.5.4.3.2.2 Hendrika Geerdink, geboren op woensdag 24 april 1895 om 22 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 66) en overleden op zondag 17 juli 1983 te Tubbergen, zij werd 88 jaar. Trouwde op woensdag 23 mei 1923 te Tubbergen (akte 21) met Bernardus Gerhardus Steggink, geboren op zondag 19 augustus 1888 om 11 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 134) en overleden op zaterdag 1 januari 1944 om 21 uur te Tubbergen (akte 1), hij werd 55 jaar
 • G4.5.4.3.2.5 Hermanus Johannes Geerdink, geboren op donderdag 15 maart 1900 om 14 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 48) en overleden op xx-xx-1966, hij werd 65 jaar. Trouwde op donderdag 15 mei 1930 te Tubbergen (akte 16) met Gesina ten Velde, geboren op vrijdag 28 oktober 1904 om 16 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 159) en overleden op maandag 1 augustus 1994 te Geesteren (Tubbergen), zij werd 89 jaar
 • G4.5.4.3.2.7 Johannes Hermanus Geerdink, geboren op maandag 11 juli 1904 om 23 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 103) en overleden op dinsdag 13 maart 1945 om 19 uur te Almelo (akte 138), hij werd 40 jaar. Trouwde met Maria Hendrika Lowik, geboren op maandag 5 augustus 1912 en overleden op vrijdag 3 januari 1975 te Maria Parochie (Tubbergen), zij werd 62 jaar
 • G4.5.4.3.3.2 Hendrika Maria  oude Hergelink, geboren op zaterdag 13 december 1902 om 19 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 196) en overleden op dinsdag 11 juli 1995, zij werd 92 jaar. Trouwde met Johannes Albertus Alberink, geboren op zondag 22 september 1901 om 19 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 160) en overleden op donderdag 9 april 1987 te Geesteren (Tubbergen), hij werd 85 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.4.3.3.4 Johanna oude Hergelink, geboren op zaterdag 23 maart 1906 om 10 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 52) en overleden op zaterdag 4 september 1982 te Almelo, zij werd 76 jaar. Trouwde op zaterdag 4 september 1937 te Geesteren (Tubbergen) met Johannes Hermanus ter Wee, geboren op vrijdag 16 oktober 1908 om 15 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 159) en overleden op donderdag 5 augustus 1982 te Geesteren (Tubbergen), hij werd 73 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.4.3.3.6 Johannes Bernardus oude Hergelink, geboren op zondag 21 januari 1912 om 3 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 14) en overleden op maandag 3 april 1995 te Geesteren (Tubbergen), hij werd 83 jaar. Trouwde op woensdag 12 juli 1944 met Susanna Engelbertink, geboren op dinsdag 29 april 1919 te Harbrinkhoek (Tubbergen) en overleden op zaterdag 18 juni 2005 te Geesteren (Tubbergen), zij werd 86 jaar. Zij kregen 8 kinderen
 • G4.5.4.3.3.7 Geertruida oude Hergelink, geboren op vrijdag 20 oktober 1916 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op maandag 21 maart 1932 om 7.30 uur te Harbrinkhoek (Tubbergen) (akte 35) , zij werd 15 jaar
 • G4.5.5.5.2.2 Johanna Hendrika Benerink, geboren op zondag 7 juni 1890 om 10 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 79). Trouwde op zaterdag 26 mei 1923 te Tubbergen (akte 22) met Otto van der Laan, geboren op woensdag 21 juni 1891 om 7 uur te Rotterdam (akte 3545) en overleden op donderdag 31 mei 1951 om 5.15 uur te Almelo (akte 273), hij werd 59 jaar
 • G4.5.5.5.2.4 - Benerink(vrouwelijk), doodgeboren op maandag 20 oktober 1894 om 4 uur te Albergen  (Tubbergen) (akte 95)
 • G4.5.5.5.2.6 Hendrika Gerdina Benerink, geboren op woensdag 26 mei 1898 om 22 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 91) en overleden  op zaterdag 15 januari 1899 om 2.30 uur te Almelo (S) (akte 5), zij werd 8 maanden.
 • G4.5.5.5.2.7 Hermina Gerritdina Benerink, geboren op maandag 19 februari 1900 om 18 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 37). Trouwde op vrijdag 28 juni 1929  te Tubbergen (akte 34) met Johannes Bernardus Zwijnenberg, geboren op dinsdag 1 december 1898 om 12 uur te Bornebroek (Borne) (akte 100) en overleden op woensdag 5 februari 1941 om 6 uur te Almelo (akte 50), hij werd 42 jaar
 • G4.5.5.5.2.8 Johannes Hermanus Benerink, geboren op zondag 30 maart 1902 om 14 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 54) en overleden op maandag 28 december 1959 om 18.50 uur te Almelo (akte 582), hij werd 57 jaar. Trouwde op vrijdag 23 mei 1930 te Almelo (akte 109) met Johanna Krabbenbos, geboren op maandag 17 juni 1901 om 18.30 uur te Meppel (akte 159) en overleden op maandag 2 augustus 1971 te Almelo, zij werd 70 jaar. Zij hebben 2 kinderen
 • G4.5.5.5.3.1 Gerhardus Johannes Kroeze, geboren op woensdag 6 september 1881 om 10.30 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 110) en overleden op dinsdag 11 juni 1957 om 4.45 uur te Almelo (akte 232), hij werd 75 jaar. Trouwde op vrijdag 11 januari 1907 te Almelo(Ambt) (akte 1) met  Hendrika Leus, geboren op vrijdag 10 januari 1875 om 21 uur te Almelo(ambt) (akte 10) en overleden op vrijdag 2 februari 1951 om 6.15 uur te Almelo (akte 73), zij werd 76 jaar. Zij kregen 3 kinderen
 • G4.5.5.5.3.4 Gradus Hermannus Kroeze (Herman), geboren op zaterdag 13 januari 1887 om 21 uur te Almelo(Ambt) (akte 10) en overleden op woensdag 26 april 1967 te Almelo, hij werd 80 jaar. Trouwde op vrijdag 30 augustus 1912 te Almelo(Ambt) (akte 63) met Gerharda Willemina Koelen, geboren op donderdag 4 juli 1887 om 10 uur te Almelo(Ambt) (akte 77) en overleden op woensdag 10 januari 1973 te Almelo, zij werd 85 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.5.5.3.5 Hermina Gerritdina Kroeze, geboren op vrijdag 17 januari 1889 om 13 uur te Almelo(Ambt) (akte 11) en overleden op dinsdag 13 juli 1915 om 14 uur te Almelo (akte 148), zij werd 26 jaar. Zij bleef ongehuwd
 • G4.5.5.5.3.6 Johan Kroeze, geboren op 1 januari 1891 om 9 uur te Almelo (ambt) (akte 1) en overleden op zondag 13 september 1893 om 22 uur te Almelo(ambt) (akte 70), hij werd 2 jaar
 • G4.5.5.5.3.7 Johan Kroeze, geboren op dinsdag 23 december 1893 om 23 uur te Almelo(ambt) (akte 210) en overleden op vrijdag 8 februari 1918 om 11.30 uur te Almelo (akte 34), hij werd 24 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G4.5.5.5.3.8 Bernardus Gerardus Kroeze, geboren op 31 oktober 1895 om 11.30 uur te Almelo(ambt) (akte 187) en overleden op dinsdag 28 april 1903 om 22 uur te Almelo(ambt) (akte 52), hij werd 7 jaar
 • G4.5.5.8.2.2 Gerhardus Bernardus Voorhuis, geboren op zaterdag 10 oktober 1891 om 21 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 166) en overleden op zondag 2 maart 1895 om 23 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 43), hij werd 3 jaar
 • G4.5.5.8.2.3 Hendrikus Bernardus Voorhuis, geboren op zondag 24 september 1893 om 8 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 148) en overleden op 26 januari 1895 om 9 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 22), hij werd 1 jaar
 • G4.5.5.8.2.6 Euphemia Gesina Voorhuis, geboren op zondag 31 oktober 1898 te Geesteren (Tubbergen) en overleden op vrijdag 28 december 1900 te Geesteren (Tubbergen) (akte 152), zij werd 2 jaar
 • G4.5.5.8.3.1 Johannes Ravers, geboren op maandag 10 maart 1893 om 17.30 uur te Almelo(Ambt) (akte 58) en overleden op zaterdag 7 april 1896 om 10 uur te Almelo(Ambt) (akte 35), hij werd 3 jaar
 • G4.5.5.8.3.2 Gezina Euphemia Hendrika Ravers, geboren op donderdag 14 juli 1895 om 15 uur te Almelo(Ambt) (akte 116) en overleden op donderdag 14 augustus 1975 te Almelo, zij werd 80 jaar. Trouwde op vrijdag 28 november 1919 te Almelo (akte 176) met Johannes Pouwels, geboren op dinsdag 16 april 1891 om 1 uur te Almelo(Ambt) (akte 55) en overleden op zaterdag 1 april 1978 te Almelo, hij werd 86 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.5.5.8.3.3 Hendrika Johanna Euphemia Ravers, geboren op vrijdag 13 september 1897 om 20.30 uur te Almelo(Ambt) (akte 207). Trouwde op vrijdag 27 oktober 1922 te Almelo (akte 188) met Wilhelm Johannes Bakker, geboren op woensdag 27 augustus 1902 te Eschendorf(D) (akte 342) en overleden op donderdag 17 mei 1962 te Almelo, hij werd 59 jaar
 • G4.5.5.8.3.4 Aleida Maria Johanna Ravers, geboren op vrijdag 25 september 1899 om 2 uur te Almelo(Ambt) (akte 207) en overleden op donderdag 12 maart 1981 te Almelo, zij werd 81 jaar. Trouwde op vrijdag 30 december 1921 te Almelo (akte 289) met Willem Lucassen, geboren op donderdag 3 mei 1900 om 3 uur te Almelo(Ambt) (akte 91) en overleden op zondag 30 december 1984 te Almelo, hij werd 84 jaar
 • G4.5.5.8.3.6 Tonia Johanna Hendrika Ravers,  geboren op maandag 15 december 1902 om 10 uur te Almelo(Ambt) (akte 326) en overleden op zaterdag 18 maart 1905 om 9 uur te Almelo(Ambt) (akte 41), zij werd 2 jaar
 • G4.5.5.8.5.3 Hendrikus Johannes Voorhuis(Hein), geboren op maandag 16 oktober 1911 om 20 uur te Volthe (Weerselo) en overleden op dinsdag 14 maart 1939 om 19 uur te Weerselo (akte 15), hij werd 27 jaar. Hij bleef ongehuwd
 • G4.5.7.2.1.2 Johanna Maria Tijhuis, geboren op vrijdag 10 mei 1894 om 16 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 106) en overleden op donderdag 23 juni 1977 te Manderveen (Tubbergen), zij werd 83 jaar. Trouwde op woensdag 15 mei 1918 te Tubbergen (akte 21) met Albertus Kroeze, geboren op woensdag 2 september 1882 om 1 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 128). Zij kregen 1 kind
 • G4.5.7.2.1.3 Johan Tijhuis, geboren op vrijdag 23 december 1895 om 3 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 182) en overleden op 2 september 1989 te Almelo, hij werd 93 jaar
 • G4.5.7.2.1.4 Aleida Tijhuis, geboren op zondag 30 augustus 1897 om 16 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 137) en overleden op donderdag 29 november 1979 te Tubbergen, zij werd 82 jaar. Trouwde op donderdag 2 oktober 1919 te Tubbergen (akte 42) met Gerhardus Johannes Wissink, geboren op zaterdag 24 november 1892 om 13 uur te Tubbergen (akte 157) en overleden op zondag 21 juni 1970 te Tubbergen, hij werd 77 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.7.2.1.5 Gerhard Tijhuis, geboren op  zaterdag 24 maart 1900 om 3 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 56) en overleden op dinsdag 26 december 1905 om 5 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 118), hij werd 5 jaar
 • G4.5.7.2.1.6 Bernard Gerhardus Tijhuis, geboren op zaterdag 23 november 1901 om 3 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 184) en overleden op 15 februari 1973 te groot Agelo (Denekamp), hij werd 71 jaar. Trouwde op vrijdag 8 juli 1927 te Denekamp (akte 27) met Geziena Maria Veenhuis, geboren op woensdag 3 april 1901 om 14 uur te Denekamp (akte 25) en overleden op vrijdag 7 januari 1949 om 23.45 uur te Oldenzaal (akte 2), zij werd 47 jaar
 • G4.5.7.2.1.8 Susanna Johanna Tijhuis, geboren op dinsdag 25 mei 1909 om 12 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 95) en overleden op maandag 13 maart 1911 om 4 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 30), zij werd 1 jaar
 • G4.5.7.2.3.1 Aleida Horst, geboren op woensdag 5 september 1894 om 15 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 158) en overleden op donderdag 21 september 1978 te Almelo, zij werd 84 jaar. Trouwde op vrijdag 21 februari 1919 te Tubbergen (akte 7) met Gerhardus Johannes Nijkamp, geboren op zondag 10 april 1887 om 16 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 61) en overleden op vrijdag 25 november 1966 te Almelo, hij werd 79 jaar. Zij kregen 2 kinderen
 • G4.5.7.2.3.4 Bernardus Horst, geboren op zaterdag 16 juli 1898 om 2 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 116) en overleden op donderdag 18 november 1982 te Almelo, hij werd 84 jaar. Trouwde op woensdag 25 januari 1922 te Tubbergen (akte 1) met Hermina Nijkamp, geboren op dinsdag 18 augustus 1891 om 9 uur te Langeveen (Tubbergen) (akte 134) en overleden op dinsdag 5 juli 1983 te Geesteren (Tubbergen), zij werd 91 jaar. Zij kregen 1 kind
 • G4.5.7.2.3.5 Jannes Horst, geboren op woensdag 7 februari 1900 om 4 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 30) en overleden op zondag 1 september 1901 om 14 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 132), hij werd 1 jaar
 • G4.5.7.2.3.8 Gerrit Horst, geboren op maandag 7 januari 1907 om 3 uur te Geesteren (Tubbergen) en overleden op vrijdag 21 januari 1910 om 9 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 9), hij werd 3 jaar
 • G4.5.7.2.3.9 Johannes Gerardus Horst, geboren op dinsdag 3 mei 1910 om 4 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 82) en overleden op zaterdag 7 september 1991 te Geesteren (Tubbergen), hij werd 81 jaar. Trouwde op 19 januari 1933 (akte 2) te Tubbergen met Gerharda Geertruida ter Braak, geboren op dinsdag 28 september 1909 om 9 uur te Vriezenveen (akte 124) en overleden op donderdag 21 mei 1984 te Almelo, zij werd 74 jaar
 • G4.5.7.2.4.3 Gerardus Johannes Benerink, geboren op maandag 9 november 1908 om 15 uur te Geesteren (Tubbergen) (akte 170) en overleden op xx-xx-1964 te Vriezenveen, hij werd 56 jaar. Trouwde op vrijdag 12 april 1929 te Vriezenveen (akte 12) met Arendina Mulder, geboren op woensdag 15 juni 1910 om 19 uur te Vriezenveen (akte 81) en overleden op xx-xx-1998, zij werd 87 jaar
 • G4.5.7.4.3.1 Johanna Susanna ten Velde, geboren op dinsdag 19 februari 1901 om 6 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 34) en overleden op donderdag 21 maart 1901 om 22 uur te Albergen (Tubbergen) (akte 66), zij werd 1 maand